Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komitetas 2005 m. gruodžio 12 d. paskelbė 2005-ųjų laureatus. Jais tapo:

       1. Rašytojas Juozas Aputis – už savitą praeities ir dabarties jungtį, už humanistinę poziciją knygoje „Vieškelyje džipai“ (2005);

       2. Rašytoja Jurga Ivanauskaitė – už atvirumą pasauliui bei jo kultūrinei įvairovei (knyga „Tibeto mandala“, 2004) ir kintančių vertybių pojūtį romanuose;

       3. Dailininkė Ksenija Jaroševaitė – už krikščioniškojo dvasingumo tradicijos įprasminimą skulptūrose („Iš Jobo knygos“, 2002, „Pakopų psalmė“, 2002, grupė „Piligrimai“, 2004);

       4. Kompozitorius Vytautas Laurušas – už „Maldų simfoniją“ (2001), koncertą orkestrui „Discorso concitato“ (2003), „Concerto di corde“ dviem violončelėms (2002), trio „Paukščių turgus“ (2001) ir „Septyni paveikslėliai“ („Seven Images“) sopranui, violai da gamba ir teorbai (2002), kitus kamerinius kūrinius, jų modernią, ekspresyvią kalbą;

       5. Poetas Aidas Marčėnas – už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose „Dėvėti“ (2001), „Žmogaus žvaigždė“ (2004), „Pasauliai“ (2005);

       6. Kino režisierius Arūnas Matelis – už humanistinių vertybių įprasminimą dokumentinės kino eseistikos kalba (filmas „Prieš parskrendant į Žemę“ , 2005);

       7. Dailininkė Laima Oržekauskienė – už kūrybišką šiuolaikinės meno kalbos atnaujinimą tekstilės priemonėmis, taip pat prasmingas meno ir tikrovės sąsajas kūriniuose: „Paskutinės nuotraukos“ (2001), „Moterys: Danutė, Lina, Violeta, Kristina“ (I–IV, 2002–2005), „Jos vardas buvo Eglė“ (2005);

       8. Dirigentas Robertas Šervenikas – už intensyvią ir įvairialypę kūrybinę raišką: lietuvių kompozitorių didelių simfoninių veikalų premjeras, ryškias ir brandžias klasikinės bei šiuolaikinės muzikos interpretacijas;

       9. Teatro režisierius Gintaras Varnas – už šiuolaikinio žmogaus vidinio pasaulio įžvalgas spektakliuose: J. L. Lagarce „Tolima šalis“ (2001), M. Carr „Portija Koglen“ (2002), T. Dorst, U. Ehler „Merlinas, arba Nusiaubta šalis“ (2004), F. Dostojevskio „Nusikaltimas ir bausmė“ (2004).

       Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos teikiamos kasmet už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės menininkų sukurtus kūrinius. Premijos laureatams bus iškilmingai įteiktos Vasario 16-osios išvakarėse.