Iki šiol Lietuvos rašytojų sąjungos premijas dažniausiai laimėdavo vilniečiai. O šiemet laimės paukštė paskrydėjo toli, toli nuo sostinės – į Žemaitijos šiaurę, į pačią Palatvę, prie Bartuvos ir Luobos.

       Keturioliktasis šios premijos laureatas – skuodiškis poetas, žurnalistas Stasys Jonauskas. Literatūriniame Lietuvos gyvenime jis, be abejonės, gerai žinomas, bet gal būtų ne pro šalį priminti keletą poeto gyvenimo ir kūrybos faktų. Gimė 1948 m. Skuodo rajone, Gėsalų kaime. Pirmą eilėraščių rinkinį „Didelis laukas“ išleido 1973 m. Vėliau išėjo dar kelios knygos. Ir štai 2004 m. „Vagos“ leidykla išruošė į žmones S. Jonausko poezijos rinktinę „Žolės balsas“, už ją ir paskirta Lietuvos rašytojų sąjungos premija.

       Laureato pagerbimo iškilmės sausio 6-ąją Vilniuje, Rašytojų klube, virto tikra žemaičių švente. Net egzotiškai pasipuošę tradiciniai Trys karaliai, kurie sveikino poetą ir teikė jam taurias dovanas, prisipažino esą iš labai žemaitiškai skambančių „šalių“ – Tauragijos, Šilalijos, Mažeikijos. Visą vakarą giedojo ir dainavo Vilniaus žemaičių ansamblis „Tyklė“ (vadovė Vitalija Brazaitienė). Iš Skuodo atvykęs režisierius Edmundas Untulis laureato eiles skaitė ne tik literatūrine kalba, bet ir dounininkų tarme (vertimas – paties S. Jonausko).

       Vertinimo komisijos sprendimą susirinkusiesiems pranešė taip pat žemaitis – Juozas Aputis. Jo nuomone, S. Jonausko poezijoje žmogus gražiai sugyvena su visa gyvąja aplinka.

       Valdemaras Kukulas kalbėjo apie vadinamąją „Skuodo literatūrinę mokyklą“. Kaip ir laureatas, tomis pačiomis pabarėmis braidė Romualdas Granauskas, Ričardas Pakalniškis, Stasė Lygutaitė-Bucevičienė, neseniai mirusi Danutė Paulauskaitė, jos palikimu rūpinasi S. Jonauskas.

       Premijuotosios knygos redaktorė kritikė Janina Riškutė pasidžiaugė, kad įvertinta tylioji poezija. Poetas daug rašo apie žemę, žemdirbį, Žemaitiją, mažai – apie save. Poezijoj akivaizdus kaimo išminčiaus požiūris. Ne veltui S. Jonauskas bendravo su originaliuoju žemaičių mąstytoju Justinu Mikučiu. Iš ankstesniųjų S. Jonausko knygų kritikė ypač išskyrė originalumu pasižymintį rinkinį „Spaliai“, iš kurio bene daugiausia kūrinių ir pateko į rinktinę.

       – Rašytojai šią premiją itin vertina todėl, kad ji skiriama kolegų, – sakė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Jonas Liniauskas.

       S. Jonauskas dėkojo kukliais žodžiais, savo eilėraščius skaitė elegantiškai, su ryškiu žemaitišku akcentu.