Susitikimai su Kaziu Boruta. Atsiminimai. / Sudarė Eglė Borutaitė-Makariūnienė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 438 p.
       Rašytojai, kritikai, bendraamžiai ir giminaičiai įtaigiai pasakoja apie K. Borutą kaip neeilinę asmenybę. Iš prisiminimų knygos matome, jog šis titaniškos prigimties kūrėjas tebėra aktualus ir šiandien.

       Vincas Mykolaitis-Putinas. Raštai. 7-asis tomas. Vertimai. – Vilnius: Vaga, 2004. – 605 p.
       Didžioji vertimų dalis – Adomo Mickevičiaus kūriniai. Išsamūs paaiškinimai supažindina su vertimų istorija ir šaltiniais, tekstų variantais.

       Marcel Proust. Svano pusėje. – Vilnius: Vaga, 2004. – 465 p.
       Pasaulinės literatūros bibliotekos serijoje išleistas garsiojo ciklo „Prarasto laiko beieškant“ pirmas romanas. Iš prancūzų k. vertė A. Merkytė, kūrinį palydi įdomus V. Bikulčiaus straipsnis.
 
       Juozas Erlickas. Prisimynimai. – Vilnius: Tyto alba, 2004. – 463 p.
       Nauja rašytojo prozos ir eilėraščių knyga, kuriai būdinga erlickiška absurdo poetika bei ironija žvelgiant į įvairius mūsų gyvenimo reiškinius.
      
       Birutė Jonuškaitė. Vaikas pražilusiom akim. – Punskas: „Aušros“ leidykla, 2004. – 120 p.
       Prozininkės pirmoji eilėraščių knyga, kurioje ryškūs tėviškės, etinio apsisprendimo motyvai. Eilėraščius į lenkų kalbą vertė S. Birgelis.
      
       Arvydas Valionis. Krintanti akimirka. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004. – 96 p.
       Originalių eilėraščių ir vertimų iš latvių kalbos „Poetiniai Latvijos balsai“ rinkinys.
      
       Romas Masteika. Galva debesų nepramuši. – Vilnius: Žuvėdra, 2004. – 208 p.
       Dienoraščių bei publicistikos knyga – „iš gyvenimo rutinos išsiveržusių žmonių įamžinimas“.
      
       Henry Parland. Pavasaris Kaune. – Kaunas: Ryto varpas, 2004. – 141 p.
       Suomijos švedų poeto H. Parlando (1908–1930), gyvenusio ir palaidoto Kaune, eilėraščiai, straipsniai, laiškai. Rinkinį sudarė ir vertė P. Palilionis.
      
       Lietuva ir Čekija: Istorija, kultūra, politika. Nr. 5-7. – Vilnius: VSPĮ, 2004. – 295 p.
       Naujas žurnalo, skirto lietuvių ir čekų kultūriniams ryšiams, numeris. Redaktorius ir leidėjas P. A. Mikša.