{3 psl.]

Aputis Juozas. Pakelėse daug sugulusių
Černiauskas Rimantas. Pikantiškoji
       Lietuva
Geda Sigitas. Iš vasaros ir iš rudens
Jakimavičius Liudvikas. Pergalių
       metai užriby
Jakimavičius Liudvikas.
       Iš nuskendusio laiko
11

7
10

4

12
3

3
3

3

3
Juozaitis Arvydas. Tėvas
       Stanislovas – kelias atgalios
Rubavičius Vytautas. Lietuvos
       nepriklausomybė – kam
       ir kokia vertybė?
Stulpinas Vytautas. Į statų krantą
Šlepikas Alvydas. Elektrinis vieversys
Vanagas Rimantas. Provincija:
       išpuvę dantys, kantri siela

8-9


2
1
3

5-6

3


3
3
3

3ORIGINALIOJI PROZA

Baradinskaitė Renata. Novelės
Čepliauskas Vytautas. Irmė.
       Apsakymas
Čigriejus Henrikas Algis. Daržinėlė.
       Apsakymas
Granauskas Romualdas. Skustuvas
       ir paletė. Apysaka
Gudavičius Henrikas. Senbuviai
       ir atėjūnai
Gutauskas Leonardas. Musės. Studija
 
Ignatavičius Eugenijus. Žilvičiai.
       Novelė
Kašauskas Raimondas. Milijoną!
       arba Stokholmo sindromas. Romanas
Kunčius Herkus. Pijoko chrestomatija
Martinkus Vytautas. Akių apgaulė,
       arba Kaip išmokti piešti sapną.
       Amplifikacija
1

10

7

4

3
2
3

5-6

5-6
8-9


1
43

50

66

12

53
13
14

80

13
35


13
Melnikas Jaroslavas. Skambink man,
       kalbėk su manimi. Apysaka
Mikulėnaitė Ema. Trys novelės
Platelis Kornelijus. Du apsakymai
Rimkevičius Vytautas. Novelės
Spraunius Arūnas. Isterikas, arba
       Istorija apie šoferį Sofiją. Romanas
 
Šerelis Dainius. Benjamino fikusas.
       Apsakymas
Šerelytė Renata. Nelaimingas puodas.
       Novelė
Šlepikas Alvydas. Dvi novelės
Venclovas Petras. Kelionė.
       „Mirtis ir mergelė“. Apysaka

7
11
4
10

11
12

7

5-6
12

4

11
43
64
11

11
10

45

63
41

34ORIGINALIOJI POEZIJA

Ališanka Eugenijus. Eilėraščiai
Balbierius Alis. Eilėraščiai
Baltakis Algimantas. Vėjo aimanos.
       Eilėraščiai
Braziūnas Vladas. Eilėraščiai
Cieškaitė Gražina. Teofanijos
Černiauskaitė Laura Sintija.
       Eilėraščiai
Dačkevičius Steponas Algirdas.
       Eilėraščiai
Daškevičius Valdas. Eilėraščiai
Daugirdas Romas. Eilėraščiai
Geda Sigitas. Eilėraščiai
Ivanauskaitė Jurga. Kelionė į Indiją.
       Eilėraščiai
Jackevičius Jonas. Eilėraščiai
Kasparavičius Ramūnas. Eilėraščiai
Krinčius Algimantas. Eilėraščiai
2
10

2
8-9
12

5-6

4
11
4
5-6

2
12
11
12
65
6

7
31
7

59

61
6
29
8

47
37
39
58

 

Lygutaitė Stasė. Eilėraščiai
Marcinkevičius Justinas. Eilėraščiai
Marcinkevičiūtė Tautvyda. Eilėraščiai
Marčėnas Aidas. Eilėraščiai
Mažeikaitė Zita. Eilėraščiai
Mikuta Algimantas. Eilėraščiai
Navakas Kęstutis. Sonetai
Paliulytė Sonata. Eilėraščiai
Puišytė Aldona Elena. Vakaro vigilijos
Reimeris Vacys. Tas kalnas
       yra gyvenimas. Eilėraščiai
Rudokas Tomas Arūnas. Eilėraščiai
Sluckis Mykolas. Klajojantis orkestras
Šimkutė Lidija. Medžių kaulai.
       Eilėraščiai
Tamošauskaitė Dalia. Eilėraščiai
Žemgulytė Paulina. Eilėraščiai
4
3
7
1
7
8-9
3
1
1

5-6
8-9
7

10
10
3
8
8
6
7
41
7
46
51
38

76
66
60

31
46
70ORIGINALIOJI DRAMA

Gancevskaitė Diana. Šeštadienio
       laikraštis. Vienaveiksmis veikalas
Ostrauskas Kostas. Paskutinis
       kvartetas ir dr. Kripštukas. Pjesė

10

8-9

34

12VERSTINĖ PROZA

Abish Walter. Šveicarijos samprata.
       Apsakymas. Vertė L. Jonušys
Andrić Ivo. Nerimas. Vertė L. Masytė
Chōmei no Kamo. Trijų žingsnių
       trobelė. Vertė O. Mustapanenko
Chomenidis Christos. Du apsakymai.
       Vertė K. Svarevičiūtė
Huxley Aldous. Puikus naujas
       pasaulis. Vertė G. Kirvaitis
Kristof Agota. Man tas pats.
       Novelės. Vertė S. Banionytė

8-9
3

5-6

12

11

10

70
75

84

62

57

66
Otrošenko Vladislav. Prosenelio
       Grišos kiemas. Dešimt novelių
       ir epilogas. Vertė R. Sabaliauskaitė
Rulfo Juan. Pedras Paramas.
       Vertė J. Katkuvienė
       Sakmė apie bambukų kirtėją.
       Vertė M. Šiaučiūnas
Schwob Marcel. Apsakymai.
       Vertė D. Bučiūtė
Selin Aleksandr. Alpatovka.
       Apsakymas. Vertė B. Januševičius


4

1

5-6

7

2


75

55

88

76

70VERSTINĖ POEZIJA

Ball Hugo. Eilėraščiai. Vertė G. Norvilas
Goytisolo José Augustín.
       Eilėraščiai.Vertė L. Liubinavičiūtė
Katz Menke. Eilėraščiai.
       Vertė S. Paliulytė
Keys Kerry Shawn. Eilėraščiai.
       Vertė S. Paliulytė
Lessing Gotthold Ephraim. Natanas
       išmintingasis. Vertė A. A. Jonynas
4

3

2

11

8-9
70

80

77

53

90
Mikołajewski Jarosław. Eilėraščiai.
       Vertė V. Dekšnys
Paz Octavio. Tikėjimo chartija.
       Vertė A. Makštutis
Szuber Janusz. Eilėraščiai.
       Vertė B. Jonuškaitė
Walcott Derek. Eilėraščiai.
       Vertė E. Ališanka

1

12

10

7

78

72

61

72VERSTINĖ DRAMA

Moravskis Stanislovas. Seimelių
       posėdžiai Lietuvoje. Kvailystė.
       Vertė Z. Medišauskienė
2 52KAZIUI BORUTAI – 100

Jakštas Jonas. „Visas mano
       gyvenimas – rizika“
1 94ANTANUI MIŠKINIUI – 100

Tūtlytė Rita. Kraštiečių atsiminimai
       apie Antaną Miškinį
2 102LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA

Bukelienė Elena. Icchoko Mero
       kūrybos pasaulis
Čiočytė Dalia. Realizmas – tikrovės
       sampratos problemika
Daujotytė Viktorija. Jurgio Baltrušaičio
       metaforos–simboliai
Jakonytė Loreta. Rašytojo laikysena
       visuomenėje
Kvietkauskas Mindaugas.
       Prometėjiškoji pasaulėvoka
       Jono Biliūno prozoje
Laurušaitė Laura. Vyrų ir moterų
       lemtys baltų egzodo romane

8-9

10

10

5-6


12

11

98

94

85

102


80

83

 

Martišiūtė Aušra. Teatro kultūros
       atspindžiai Dionizo Poškos
       veikloje ir raštuose
Speičytė Brigita. Kas užsodino
       Poškos „darželį“?
Šmitienė Giedrė. Prigimtinė erdvė
       Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje
Švilpienė Dovilė. Poetinis geidulys ir
       erotiniai moters portretai
Tūtlytė Rita. Lietuviškasis jugendas


1

1

7

3
4


88

83

87

84
89AKCENTAI

Bražėnas Petras. Netikėtos atverstinės,
       rūstūs atminai
       (J. Apučio „Vieškelyje džipai“)
Daujotytė Viktorija. Laikas, išlikęs
       prasmėmis
       (J. Biliūnienės-Matjošaitienės,
       M. Lukšienės „Laiko prasmės“)


5-611


11594

 

Speičytė Brigita. Knygos be tapatybės
Sprindytė Jūratė. Tekstų alibi
       (P. Dirgėlos „Alibi knygos“)
10

2
111

93SVARSTYMAI

Bučys Algimantas. Nuo kultinio
       mokslo – metaliteratūros link
Rašytojas ir maištas. Pokalbyje
       dalyvavo Elena Bukelienė,
       Laimantas Jonušys, Valdemaras
       Kukulas, Jūratė Sprindytė,
       Jūratė Baranova, Juozas
       Aputis, Regimantas Tamošaitis
Šiandieninės lietuvių literatūros centras:
       kur jis? Pokalbyje dalyvavo Viktorija
       Daujotytė, Laimantas Jonušys,
       Mindaugas Kvietkauskas, Jūratė
       Sprindytė, Regimantas
       Tamošaitis, Herkus Kunčius

2

10

3

82

99

90

 

Šidlauskas Marijus. Įdomumo dėlei
Šliogeris Arvydas. Meno likimas
       technologinėje visuomenėje
Tarp žemiškų eilėraščių ir poetiškų
       romanų. 2004-ųjų knygos.
       Jūratė Sprindytė, Eugenijus Ališanka,
       Valentinas Sventickas, Audinga
       Peluritytė, Sigitas Geda, Loreta
       Jakonytė, Marijus Šidlauskas.
       Parengė M. Kvietkauskas
8-9

5-6


4
114

145


95ŽVILGSNIS

Baranova Jūratė. Sigito Parulskio
       pasakotojų pėdsakais
8-9 128APIE KŪRYBĄ IR SAVE

Apie moteris ir moterų literatūrą.
       Rašytoją Ugnę Barauskaitę kalbina
       literatūrologė Vitalija Pilipauskaitė
Apie Viduklę, tromboną ir eilėdarą.
       Literatūros istoriką ir teoretiką
       Juozą Girdzijauską kalbina
       literatūrologė Viktorija Šeina
Hierarchijų truputį gaila. Poetą
       Kornelijų Platelį kalbina
       literatūrologė Audinga Peluritytė
Nuotrauka kabos ir po šimto metų. Poetę
       Neringą Abrutytę kalbina
       literatūrologas
       Regimantas Tamošaitis


8-97


5-64


11894


125113
Tarp sapno ir išminties ženklų.
       Filosofijos kritikė Jūratė
       Baranova kalbina
       poetą Aidą Marčėną
„Vertimas – magiška operacija, kone
       šventos apeigos“. Pasaulinės
       literatūros vertėją Valdą V. Petrauską
       kalbina Arvydas Valionis
Žmogus „už knygos“. Vertėją Danutę
       Krištopaitę kalbina
       rašytoja Birutė Jonuškaitė111


12110100


99SUKAKTYS

Martinkus Vytautas. Romanas
       (ne)jubiliejinei sukakčiai
       (Ramūno Klimo 60-mečiui)
7 103POLEMIKA

Stoškus Krescencijus. Nerimas dėl
       kultūros politikos
5-6 136MŪSŲ PUBLIKACIJA

Benjamin Walter. Franzas Kafka.
       Vertė L. Katkus
Cioran Emile Michel. Prisipažinimai
       ir anatemos. Vertė L. Rybelis
Cvetajeva Marina. Menas ir sąžinė.
       Vertė D. Kovzan

Eco Umberto. Apie kai kurias
       literatūros funkcijas. Vertė L. Rybelis

1

7

3
4

8-9

119

127

122
124

139
Guénon René. Rytų ir Vakarų
       priešprieša. Vertė L. Rybelis
Katha upanišada. Vertė A. Beinorius
       (Įžanga: Audrius Beinorius.
       Senovės indų išminties perlas)
Sartre Jean-Paul. Egzistencializmas
       yra humanizmas. Vertė L. Rybelis

10


12

2

132


107

111AKIRATIS

Andrijauskas Antanas. Roland'o
       Barthes'o tekstualumo estetika
Berelis Guntis. Vadovas po raižytą
       vietovę. Vertė L. Laurušaitė
Bikulčius Vytautas. Šiuolaikinis
       prancūzų romanas
Caro Carmen. Don Kichotui – 400 metų
Čchartišvili Grigorij. Japoniška
       savižudybė. Vertė L. Rybelis

10

1

3
4

5-6

120

110

111
116

159

 

Gyvybės galia ir nuošalė: žvilgsnis
       į pomirtinį Czesławo Miłoszo profilį.
       Mindaugo Kvietkausko pokalbis
       su lenkų literatūros kritiku
       Andrzejumi Franaszeku
Lietuvių dramaturgija Neapolio teatre.
       Literatūrologė Aušra Martišiūtė
       kalbina dramaturgus Laimą
       Sintiją Černiauskaitę
       ir Marių Ivaškevičių
11
8-9
117
149E

Jonušys Laimantas. Banalybės trauka
       ir jos įveikimas
Rekys Tomas. Laiškai iš Amerikos
Rekys Tomas. Keep smiling! –
       gyvenimas eina…

12
3

11

94
103

109PALEI BALTIJĄ

Juozaitis Arvydas. Karaliaučius –
be karalių

11
12

125
122ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI

Laurynaitis Vincas. Vilkaviškio „Žiburio“
       gimnazija (1919. IX. 1–1922. XI. 1).
       (Įžanga: Jonas Šlekys. Salomėjos
       Nėries bendraklasio atsiminimai)
Orintaitė Petronėlė. „…koks
       trumpalaikis laimės vainiko
       žydėjimas!“8-9


2154


127IŠ PRAEITIES

Daugirdaitė Solveiga. Vilnius
       jaunųjų „škočių“ akimis
Marcinkevičienė Dalia. Apie
       Stanislovo Moravskio mizantropiją

7

10

115

115