Pažįstamas seržantas buvo teisus
4 vagonai ilgųjų peilių
nutempti dabar į atšaką
5 sunkvežimiai visą naktį
iš krovinių stoties į miestą
Auštant kažkas kreida pažymėjo
visas bažnyčias ir atšakas*
Žydų bare po papūga
visą dieną blondinai žaidžia kėgliais
Tokiam karštyje žaisti kėgliais visą dieną
net nenusirengiant švarkų
Kažkoks persisotinęs ponas pasiūlė man netikrą
ilgąjį peilį
naktį visai gerai eina kaip tikri
bet atsakiau nerangiai
per didelis esu bailys ir nervininkas
Pažvelgė į mane baisiau negu spjautų*
Jericho trimitų mieste daugiau nei klaksonų
Mašinas turi tik keli šimtai buržujų
o kiekvienoj palėpėj gaudžia arkangelų trimitai
po 4 kiekvienam
Apskritai Dievas apsireiškia masiškai
bet
neuzurpuoja jokios įtakos įvykių tėkmei
tam yra per daug išmintingas*
Malinowskis nenori nieko girdėti
vykdo termobranduolinius bandymus
savo kambarėlyje
ne didesniame už triušidę
ko pasekmėje pas Kowalskius
užsidegė gobelenai
lekiantis per ugninį kerą elnias
nuostabesnis už visas vizijas matytas Salvadoro
Dali
(jis irgi melagis)
Tas žavingas elnias
Tas fejeriškas elnias
Ir tas kalnietis su skrybėle iš žvaigždės*
Čigonui viskas nesvarbu
nes čigonas neturi nieko
išskyrus žmoną vaikus ir stakles
ir visus daiktus kurie yra jo
visiškai kaip bet kuris kitas žmogus
Atsisėdo čigonas aikštėje
Galandu peilius
Galandu peilius
šaukia
Iššoko du kėglininkai iš baro
kokius peilius kąąąą…
prieš ką peilius… aaa…

susitraukė čigonas
sumenko
kaip jaunatis
į sidabro grumstą
vis mažesnį
vis mažesnį
išieškojo visą aikštę
nerado sidabro grumsto*
Į sodelio kavinę
kur juodų karatų riterių
žiedas susirenka
įėjo peilis
1 m 85 cm ilgio
bet niekas į jį nekreipė dėmesio
Padavėjas priėjo prie jo visai kaip prie žmogaus
prašyčiau kavos sumurmėjo peilis
mažą
sausainiukui jam jau neužteko
pranuobodžiavo visą vakarą
prie visų staliukų
kalbėjo apie ilgųjų peilių kainas*
O jeigu dar pridurti kad referentas P
(įdarbintas ilgųjų peilių segregacijai)
daugiavaikis ir seniai virtęs juoduoju tarakonu
(klausyk Kafka)
pirko mašiną didžiulę juodą saulę
Ir nužmogėjo (garantuoju kad patvarkė
tą šviesuolę tą gražiąją Šviesuolę po šokių)
kad perlamutro vaisiai
randa prieglaudą (kalbu atsargiai)
turtingų moterų gimdose
kad neįprastom akimirkom labiausiai nustebino
poetai
tie šūdžiai
keverzojantys "drąsias sapaliones"
tie snargliai
nepriaugę iki beprotybės
Kiek mes į tai kreipsime dėmesį
Tai
be abejonės
seržantas buvo teisus*
Ak duokit man geresnį kambarį
pakabinsiu jame prezidento portretą
Duokit man sodą už miesto
rengsiu sąmokslus karaliaus vardan
Prie kambarių skirstytuvo sėdi demokratai
(jie sako "demukratai" siaubinga)
apželdinimo skyriuje
be teisės į palikimą monarchistai
atgyvenos kuinai tačiau ne be įtakos
(krapšto dantis gėda)
tad vieniems sakau taip kitiems taip
kai ten vaikštau mediniu kostiumėliu
Tai nėra autoironija
Man tikrai reikia kambario ir sodelio*
4 vagonai ilgųjų peilių
2 tonos užkasto žydų aukso
Per didelis esu bailys ir nervininkas
ne man žydų auksas*
Nieko tokio kad tas jaunuolis su trenču yra
velnias
o tas senis su pypke šventasis
Tai nieko nereiškia lyginant su ilgųjų peilių
naktim
Tai visiškai nieko nereiškia
nei tą naktį
nei kitomis
Turbūt logikoje:
Visi padavėjai yra velniai
Vadinasi bet kuris padavėjas
yra velnias
A:B
atitinka
jautį su karieta
atitinka
šunį su balnu*
Patinka žiūrėti kai ką nors muša
nors pats nesiveržiu į muštynes
kaip trinktelėjo šiandien vienam
iš burnos ir iš nosies
raudonas fontanas
tryško
maniau kad šlovei
Nubėgau per miestą su vainiku
šaukiau šlovė
šlovė
bet atvažiavo tarnybinė mašina
ir baigėsi viskas
Grindinys karštis kraują kaip kempinė sugėrė
O lyrikos kvaiša
kada pelnysi šlovę
šito kvaišos sumušta nosim*
Kreivanosis ar Kreivaragis
nereikšminga vagies pravardė
kai buvo mažas berniukas
užlipo ant Dievo Tėvo statulos
kad iš jo delno paimtų aukso obuolį
Bet obuolys pasirodo buvo iš gipso
Kreivanosis nustojo tikėjęs stebuklais
Bet jeigu žydų žiedeliai
būtų buvę gipsiniai
Ar būtų išvengta ilgųjų peilių nakties?*
Tiesą sakant peiliai visai neturėtų būti
naudojami prieš žydus
nevalia taip kalbėti ir rašyti
Peiliai visai nebus naudojami
vagonai stovi atšakoje
sunkvežimiai veža tik kraustulius
valdininkui tiesiog pasisekė
po gyvenimo kupino pasiaukojimo
O jie mėgsta žaisti kėgliais
tikrai mėgsta žaisti kėgliais
Tyla
Tyyylaaa…

Iš lenkų kalbos vertė Rimvydas Strielkūnas