Mokymasis vaikščioti

Buvo labai sunku
nugalėti traukos dėsnį
maniau kad kai pagaliau atsistosiu ant kojų
nulenks prieš mane galvas
o jie į snukį
nesuprantu kas vyksta
didvyriškai stengiuosi išsilaikyti vertikaliai
ir nieko nesuprantu
"kvailuti" sako man nuolankūs (blogiausia niekšų rūšis)
"gyvenime reikia ropoti ropoti"
tad guluos horizontaliai
užpakaliuką angeliškai kvailai atstatęs į viršų
ir bandau
nuo sandaliuko iki pusbačiuko
nuo batelio iki kurpaitės
mokausi vaikščioti po pasaulį


 
Stačiokiškas silogizmas

Už dyką nieko gero negausi
saulėlydis yra už dyką
vadinasi nėra gražus
tačiau kad vemtum geriausio restorano klozete
reikia užmokėti už degtinę

ergo-
klozetas šokių aikštelėje yra gražus
o saulėlydis ne

o aš jums pasakysiu niekai

mačiau saulėlydį
ir išvietę naktiniame restorane

nematau ypatingo skirtumo


 
Poetas

Poetas kenčia už milijonus
nuo 10 iki 13.20
11.10 prispaudžia jį pūslė
išeina
atsisega klyną
užsisega klyną
Grįžta atsikrenkščia
ir apiat`
kenčia už milijonus* * *
…      tu gerai pažįsti mane, aš pažįstu tave,
      mariname laiką.

      Roger Vailland`as

Juk pažįsti mane kaip nuluptą
gyvenime mano
žinai kada draskysiuos rėksiu ir blaškysiuos
pažįsti mano atkaklumą kovoj
merdėjimą be kvapo ir sąmonės netekimą
tada nuodiji mano sapnus haliucinacijomis
kad niekur nerasčiau prieglobsčio
pažįstu tavo saldybes
kurias priimu širdingai dėkodamas
ir po kurių mane tampo vyma
pripratau prie tavo žiaurumų
išmokau juoktis iš savo lavono
(gerai pažįsti šį paskutinį mano veiksmą)
nusibodome vienas kitam mano gyvenime
mano prieše

na ir įsukai man į žandikaulius skausmo ugnį
kad negalėčiau išsižioti


 
Poezijos funkcija

Poezija negali būti atplėšta nuo gyvenimo
Poezija turi tarnauti gyvenimui

Namų šeimininkė privalo:
nuvalyti dulkes
išnešti šiukšles
iššluoti iš po lovos
išdulkinti kilimą
pamaitinti vaiką
nueiti į parduotuvę
palaistyti gėles
prikūrenti krosnį
numazgoti kaistuvą
išplauti stiklines
išskalbti vystyklus
užsiūti kelnes
prisiūti sagą
užadyti kojines
suskaičiuoti išlaidas

ir dar
padaryti
tūkstantįkitųdalykųapiek-
uriuosniekonenutuokiam

o paskui didžiųjų romantikų skaitymas
ir liūlia.


 
Dėmesio drama

Mažas pilkas žmogus
toks pilkas kaip pirmadienis po sekmadienio
pilkas kaip pilka pelė ant pilkų grindų
visaip rūšiuotas
sandėliuotas ir pardavinėtas
urmu
taip pat sukasi mažmeninėje apyvartoje
kaip vienas jos mažmožis
iš daugybės
identiškų mažmožių
mažmožis tiesą sakant nereikalingas
daug nereikalingesnis
už skaičių kuriuo pažymėtas
suliepsnojodidžiulemeile.


 
Islamas

Jei būčiau senovės turkas
tikintis automatine emigracija
iš kitatikių prakiurdyto kūno
į seralį
tikrai nesitepčiau kojų prieš šauktinių komisiją
kad
tas galvijas parankinis
tyrinėdamas mano pėdas ant kartono pamanytų
kad esu pilnapadis
nei prisiminčiau širdį

bet kas dabar man gali garantuoti seralį

ar suprotėjo šauktiniai?
ar sukvailėjo pareigūnai?


 
Vienuolikametis įsimylėjėlis

Verksnys rėksnys…
Ko verki?
Mano mylimoji išvyko toli
Ir nebepamatysiu jos daugiau…
O kiek tau metų
Vienuolika
Fui toks didelis ir verki
Aš niekada neverkiu pone
Net kai susimušu kelį
Ir į kailį gaudamas laikausi didvyriškai
Tiktai šiandien man labai skauda širdį
Turi dar laiko dvasios dvejonėms
Žinau pone
Esi per didelis verkti
Bet per mažas mylėti
Todėl ir klajoju po šaltą pasaulį
Turiu kojines su didžiulėm skylėm
Ir raudonas atlėpusias ausis


 
Tramvajuje

įlipo ne pro tas duris
nešdami skausmą dėl tėvelio
konduktorius net necyptelėjo
užkimšo pusę vagono
niekas net nemirktelėjo
skausmas dėl tėvelio
didelis dalykas
o be to priminė žmonės
mūsų skausmas yra šviežias
išsitepsite lietpaltį
baltą lietpalčiuką
gaila
jeigu išsiteptumėte
į mūsų skausmą dėl tėvelioTelegrama

į redakciją atėjo
tokio turinio telegrama
"nuo rugsėjo pirmos
žudome visus poetus"

telegrafistas išbalo kaip biuletenis
ar galima išspausdinti
ar galima išspausdinti
šią pavėlavusią
tokią neaiškią telegramą

tad skambina vyriausiajam
bet ragelyje kvėpuoja kažkoks demonas
yra dezorientuotas
nieko apie tai nežino

tad ieško enciklopedijose
prie "antipoetizacija" ir biuleteniuose
ir lenino tomuose
bet ir leninas nieko nesako

ir tiktai naktis švininė siena
ir vk niekas nesėdi tokiu metu
ir ta telegrama
ir tie poetai

o juodžiausia redaktoriaus neviltie
Niekas


Jis yra niekas
jo net nėra
nebent tiktai švarkas
pernelyg laisvos kelnės
juodi baisūs batai
gali šleikštumą ar gailestį sukelti
tačiau veidas nieko nereiškia
nieko nereiškia akys burna
jis valandų valandas laukia prie vartų
bei tikis
kad atsidurs kitoj pusėj
juk jis yra niekas
todėl nesvarbu
kurioj pusėj
nieko nebus
skaitydamas laikraščius
sutraukia savo menkumą kaip sraigė
arba išpučia kaip povas nebūtį savo
nepaisant to kad spauda liečia daiktus
o jo nėra
jis kalba
bet jo niekas negirdi
jo balso
žmonių ausys negirdi
nes jis yra niekas
o tiksliau jo nėra
nepaisant to kad pietauja
nepaisant kelnių ir batų
net nepaisant to kad kartais
būna gerai nusiteikęs
Paskutinis vilties spindulys


Pragėriau likusius 10 obolų
liko man paskutinis vilties spindulys
mečiau jį smuklininkui ant stalo
jo neapstulbino toksai laimikis
jau žinojo tad žaibiškai pažino
kad tai ne šiaip sau daiktas
kad tai ne berno graužatis
ne pirklio skaičiavimai
ne įpėdinio nerimas
o neviltis negailestinga ir žiauri
aristokratiška
daugiakaratė
prabangi
pasaulio sunaikinimo
ir idiotiškų sodų kūrimo viltis

ak kaip gražiai to kvailio rankoj
žėri mano paskutinis vilties spindulys
Pedagogika


Su vaikais reikia griežtai
vietoj palto skudurai
renkis skudurus
sekis skudurus
tausok skudurus
šie skudurai tai mano darbas
mano prakaitas pralietas
šie skudurai
mano žlugusios viltys
mano sudaužytas gyvenimas
mano negyva perspektyva
visa tai skudurai
renkis skudurus
sekis skudurus
tausok skudurus
Kasininkas


Ką mąsto tas tipas
tas išbalęs spirocheta
rūšiuojantis pinigus
tarp pirmo ir antro kąsnio bandelės su dešra
kuri išsižadėjimas yra
kaklaraiščio nenaudai
pasitaisant kaklaraištį
anuometinis išsižadėjimas bandelės
kaklaraištis išsižadėjimas kėdė
sekmadienio popietė paltas
išsižadėjimas taip pat
ką jisai mąsto
susišlapinęs pirštus kaip higienistė
kad lygiau sudėtų
nepaprasto grožio krūveles
nepaprasto kadangi tai vaizduotė
ką jisai mąsto
tasai bjaurybė
gimęs išsižadėjimo dėka
ir dėl išsižadėjimo
besidauginantis
rūšiuojantis plieninių graviūrų štampus
gražesnius už Džokondą
ką jisai mąsto
kokia religija nuo pamišimo jį sulaiko
Skundai


Pone teisingumo ministre...
jūs mane įžeidėte.
Nepažįstu jūsų, bet mačiau jūsų nuotrauką
laikraštyje
ir jaučiuosi labai įžeistas,
deja, ne tik jūsų,
dauguma valstybinių ir visuomeninių institucijų
man yra afrontas,
beveik visi mūsų šalies piliečiai
yra šmeižtas, nukreiptas prieš mane.
Iš tikrųjų dažnai paklausiu, kam reikėjo sukurti
šitokią
milžinišką mašiną
su architektūra, kariuomene, įstatymais
ir nusikaltimais,
kad mane,
ypač mane kankintų.
Net gatvės kampe įrengtas aklys, kad privestų
mane ligi
pasiutimo.
O jeigu jūs, pvz., atsiųstumėte man siuntinį
su laišku:
Ponas Bursa, jūs esate nekvailas ir nebjaurus
vyrukas.
Siūlome jums porą 42 numerio batų.
Pasirašo:
Žmonija,
Valdžia
arba Pasaulio Taryba.
Bet ne,
jums gaila pinigų.
O visoms ideologijoms ir apaštalams,
kurie privalo turėti mažiausiai 20 porų batų
(jų tarpe ir ožio su aulais),
mano pykčiui
yra pinigų.
Pone ministre!
Jums visiškai neturiu pretenzijų. Esate viena
karti piliulė, paslapčia (jūs mokate) man įmesta
ryte į kavą. Suvirškinsiu ir jus.
O įstatymai, įstatymai ką pasakys?
Vynas


Baltas ilgesio sodas
Žavumas
Gatvių ir parkų
Pažadinta jaunystė

Sielvarto balta druska
Svajonių rojaus paukščių
Nukirstos galvos
Apgauta jaunystė

Žydintis sodas karti druska
Rojaus paukščių spalvos vylingos
Raudonas vynas
Kailialupys


      „Šunų veidai buvo nebylūs.“
       Rilke


Foksterjerai paukštšuniai buldogai
Vielom už kojų sukabinti
Ak kaip tai iškalbinga

Neverkite dėl jų pilvų
Išskrostų raudoniausiai
Taip pat neverkite dėl šungaudžių
Dėl šungaudžių darbščiųjų

Kailialupiai sunkiausiai dirba
Kiekvienas neša savo kryžių
Taigi neverkite dėl jų ne
Matyt skani šunų mėsa* * *
Kitaip įsivaizdavau mirtį
naiviai tikėjau
kad didžiausias baimės orgazmas
pagaliau išstums mane iš skausmo zonos

O dabar viską jaučiu
matau viską
su lavono teisėmis
be teisės vaitoti
krūpčioti
sujudėti
su likusia baime ir kantrybe esu
nuvalkiotame dr. Tulpo paveiksle
Nedrąsus stropus studentas
suka mano smegenyse kažkokiu keistu
instrumentu
Žiūrėdamas į bjaurų vaikino veidą
varganus ir nemadingus gyvaplaukius virš lūpos
mąstau
gali būti kad jis dar nekaltas
ir piktas pasitenkinimas sukelia man tikrą
lengvumą
(kiek galima jausti lengvumą
kai gręžiama smegenyse)
Žinau visas seno ir pliko kaip arklys
profesoriaus ydas
žinau visus niūrius studentų sąmojus
sugebėjau įsiminti absurdiškas medicinos frazes
tarytum apvilktas
mano nuvargintu kūnu
ištartas atrandant vis baisesnių
kančių puokštes

Iš lenkų kalbos vertė RIMVYDAS STRIELKŪNAS