Accessibility Tools

Gintare_RemeikyteGintare_Remeikyte       Gintarė Remeikytė gimė 1962 m. Čikagoje. Vėliau lankė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pradžios mokyklą ir Marijos aukštesniąją mokyklą Čikagos Marquette Parke. Išėjo ir visą įprastą išeivijoje lituanistinį švietimą. O skautaudama, pamilo gamtą ir liaudies dainas. Studijuodama medicinos mokslus Northwesterno universitete, vadovavo Lietuvių stu­dentų klubui. 1981–1983 m. redagavo „Akademines pro­švaistes“ dienraščio „Draugo“ puslapiuose. 1986 m. įsigijo medicinos daktarės laipsnį Northwesterno universitete ir pradėjo psichiatrijos rezidentūrą Georgetowno universitete Vašingtone. Pirmieji eilėraščiai, atspausdinti 1981 m. „Ateityje“ ir „Mūsų Vytyje“, atkreipė skaitytojų dėmesį. 1982 m. jai buvo paskirta „Ateities“ konkurso poezijos premija. G. Remeikytės kūryba įtraukta į 1986 m. išleistą jaunųjų poezijos rinkinį „Keturi“. Šiame rinkiny spausdinamą savo poezijos pluoštą ji skiria močiutės a. a. Apolonijos Šalkauskienės atminimui.

 

 

       ŽAISLAI

      

       Vakar...

 

       Susprogdinau balioną.

               Nebepripučiu.

       Nukirpau lėlei plaukus.

               Nebeatauga.

       Paleidau aitvarą.

               Nebepagaunu.

 

       Šiandien...

       Žaidžiu su rašalu,

               tapydama sudužusius žaislus.

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       ARKIME KARTU

       

       Aš noriu nušiaušti rūbus prieš vestuves,

       tiktai sunku užbaigti net juostelę.

 

       Kai paklaus bernelis;

       Ar tu moki auscie? Ar tu moki verpcie?

       Atsiliepsiu: Arsime abudu.

       Jam nupinsiu savo rūtų vainikėlį.

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       PASAULYJE

      

       amsterdam

       produktai

       išstatyti

       languose

       ir apšviesti

       raudonomis

       lemputėmis

 

       kaina nustatyta

 

       εγιον

       į juodas

       sukneles

       ir kojines

       našlės

       suvyniotos

       saulės

       trenksmui

 

       uždengta prilaikyta

 

       firenze

       iš baltos

       kriauklės

       gimsta

       venera

 

       nepaliečiama nuoga

 

       dalia — valia

       valia — dalia

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       PAS GRAIKUS

      

       tu nusivedei

       pas graikus

 

       šešiolikmetis

       švenčia

       gimtadienį

       su motina tetom

               seserim broliais

               tetų vaikais

 

       priklaupia

       kartu

       su broliais pusbroliais

       ir ploja

       savo

       šokančiai

       motinai

 

       nusilenkia

       per galvą

       permetamai

       jos

       kojai

 

       abiem rankom

       paima

       koją

       pabučiuoja

 

       jis

       laimingas

       jis

       sūnus

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       BALTUS IR JUODUS

      

                               Elytei

      

       Ilgaplaukės pianistės

       lakštus pirštai

       bučiuoja klavišus,

       juodus ir baltus.

 

       Nekaltas vėjūkštis,

       smalsios akys

       ir vienintelė sesuo

       paliečia aidu jos tylą.

 

       Skaudžiai suspaudžia ji

       savo ir mano kūnų

       raumeningąsias stygas.

 

       Ilgaplaukė pianistė

       išspalvoja tankų orą,

       bučiuodama klavišus,

       baltus ir juodus.

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       VESTUVINĖS DOVANOS

      

                  Senelių 50 metų vedybinei sukakčiai

      

       Mūsų vestuvėse

       tėvai pasitiks mus

       su duona,

              druska,

              vynu.

 

       Ūkyje.

       Vaikai — piemenėliai,

               vištos,

               žąsys.

       Vyrai sėja sėklas.

               Durpes kasa,

               samagoną verda.

       Moterys kepa duoną ir gimdo.

               Bulves renka,

               karves melžia.

 

       Duona.

 

 

       *

 

       Sukukavo sode gegutėlė

       Ir pravirko jaunojo mergelė.

              Nebe jauna.

              Nebe sava.

              Nebe

              Bet dar gyva.

       Sūrus, sūrus marių vandenėlis.

       Bėgo, bėgo į laivelį.

       Perkėlė, juos per jūrelę.

              Draskė.

               Užgniaužė.

               Sužeidė.

 

               Vos nepaskandino.

       Sūrios, sūrios ašarėles.

 

       Druska.

 

       *

 

       Nešam aukas dievams —

              Afroditei, Bachui,

              Perkūnui, Saulei,

              Kristui.

 

       Iš vynuogių išspaudžiam kraują

       ir pilam į gyslas,

               kad širdis plaktų.

 

       Vynas.

 

       Šiandieną

       jaunuosius pasitinka

       vaikai ir vaikaičiai.

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       ANATOMIJOS PAMOKA

      

       Anatomijos laboratorijoje,

       pjaudami lavonus,

       sutikome

 

       nuogumą.

 

       Nuogesnį

       negu romanų

       ir negu

 

       Savo draugę

       pavadinome Roxanne.

       Nepaprastai graži.

       Nepaprastai bjauri.

       Roxanne.

 

       Prieš ją

       ir prieš viens kitą

 

       pirmą kartą nuogi

 

       pirmą kartą

       nuogi

       pažinome savo

       ir viens kito

       kūnus.

 

       Apsidairėme

       ir supratome,

       kad apsinuoginti

       gera

       ir stebuklinga.

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       KUKUČIO VAIKAI

      

       Pasklido gandas

       vbs*) stotimi,

       jog mes ne Kukučio vaikai,

       kadangi negimėm Kukučio tėviškėj

       (o Kukutis iš tėviškės neiškeliauja).

 

       *

 

       Dainius —

       elektrine gitara

       pritariu neauksinėm sutartinėm

                          begalinėm kanapinėm.

 

       Vaiva —

       audžiu juosteles

       kompiuteriu.

 

       Linas —

       turguose pardavinėju

       marškinukus su užrašu

               „Kugelis — Breakfast of Champions“.

 

       Rūtelė — nusikirpau kasas.

       Ąžuolas — dėviu gintarinį auskarą.

 

       *

 

       Aišku,

       Kukutis kartais

       nepažįsta

       savo vaiku

       (ir nenori

       pažinti)...

 

       Ir vaikai kartais

       nepažįstame

       Kukučio

       (ir nenorime

       pažinti)...

 

       Bet be abejo

       PER PASAULI KELIAUJA KUKUČIO VAIKAI!

 

       *)Viena boba sakė.

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986