Simkute_Antrasis_ilgesys        „Poetės Lidijos Šimkutės pirmajame poezijos rinkinyje „Antrasis ilgesys“ nerasime perdėto sentimentalizmo. Ji nepasuka nei į estetizmą, nei į futurizmą. Jai arčiausia yra impresionizmo kryptis. Tai net liudija vienas iš jos eilėraščių ciklo pavadinimas –„Akimirkos“. Tačiau simbolizmas poetei taip pat nesvetimas, nes ji dažnai piešia vaizdus iš vidaus suvoktais jausmais, kaip, pvz., „tirpsta minčių langai“. Poetės palyginimai, metaforos ir hiperbolės yra novatoriški, autentiški, vaizdingi: „Nekalta žolė, negailestingai čiulpia žemės sultis“, „Debesys užteršia aplinką ir smaugia dienas“. Norėdama pavaizduoti pavojų ir baimę, poetė supina abstrakčias ir konkrečias sąvokas – laiką ir judesį.

 

       Poetės pasirinktoji tematika nėra buitinė, visuomeninė ar metafizinė. Jos kūryboje atsispindi žmogaus pojūčių ir minčių polifonija. Ji yra visai žmonijai bendra ir neturi ypatingų tautinių spalvų. Nerimuotame, bet savitai muzikaliame savo eilėraščių rinkinyje poetė Lidija Šimkutė dalinasi su skaitytojais savo pergyvenimais, iliuzijomis ir vizijomis. Linkėtina jaunai autorei sėkmės, kad, įstojusi į poetų gretas, ji praturtintų lietuvių poeziją savo originaliu talentu.“ (Isolda Poželaitė-Davis, Aidai, 1980 m. kovas–balandis)

       

       

       Lūkestis

 

       Prietemoje, su snaudžiančiais medžiais,

       laukiu nakties.

       Su ja noriu dalintis guoliu,

       laukti rytmečio,

       brėkštančios aušros grakščių judesių

       ir pirmųjų saulės spindulių,

       Kuriais vaikai pasiekia

       dar tebesapnuojantį dangų.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       Vienatvė

 

       Saulė, sustingusi ledinėje padangėje,

       Sviedžia spindulių dyglius j mano suakmenėjusį

       kūną.

       Tiesiu ranką j šiurkštų aplinkos veidą,

       Jo oda beliepsnė

       Ir akys lietingos.

       Užsidariau keturiomis sienomis,

       Be paliovos sninga lubos,

       Durys ištirpo prietemoje,

       Langai užsitrenkė —

       Tvanku.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       Pakvietimas

 

       Ateik mano juoda anglim paklotan guolin,

       Užtėkšk lašą vandens

       Ant žarijų, švytinčių po pelenais,

       Bet nepasilik.

       Atgaivinęs mane išeik,

       Nes mano jausmai trapūs,

       Mano džiaugsmas skaudus

       Ir mano gyvenimo vaga akmenuota.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       Raktai nakties stalčiuose

 

       Sienose — ne duryse,

       Liko įrašytos paslaptys.

 

       Neatšaukiami žodžiai

       Paliko nebeišdildomas dėmes.

 

       Tai liudininkai minčių,

       Kurių neįstengė ištarti lūpos.

 

       Tai tamsūs raktai

       Nakties stalčiuose.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       Vienatvė II

 

       Neišgydomą žaizdą

       įrėžei žodžiais odon.

       Neištrinamą laišką parašei

       glamonėjančiais pirštais.

       Apsigyvenai mano dykumoje,

       Įleidai šaknis,

       Tikėdamas

       manyje suradęs derlingą žemę.

 

       Kaip Tau pasakyti,

       Kad mano kūnas niekad nepriims,

       Niekad neaugins

       Tavo daigų.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       Eskizas

 

       Nebegrįšim.

       Niekad nebegrįšim

       į praėjusį

       nebeištrinamą laiką.

 

       Tęsiu savo kelionę.

       Ausyse tebeaidi nueiti žingsniai,

       ištarti žodžiai,

       nutilęs balsas.

 

       Ant stalo guli knyga,

       Garuoja vanduo.

       Namuose vaikų klyksmas — juokas,

       ašaros.

       Telefono skambesys,

       Laiškai

       ir šachmatų lenta

       be figūrų.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       Išdavystė

 

       Žodžiai įsibrauna spengiančion tylon.

       Žodžiai, kaip rūgštis, palieka randus.

       Noriu sugrįžti mitologiją pagimdžiusion srovėn,

       laikyti šviečiančias žarijas rankose,

       atgimti dioskūrais,

       pasėti save žvaigždėse.

 

       Aš palikau save —

       išdaviau savo tiesą,

       pasirinkau karčios daugumos gyvenimą,

       su dirbtinais patogumais,

       sterilia tvarka.

 

       Užsidėjau veidmainystės kaukę,

       Grimu pridengiau veidą,

       ir, akyse užgesinusi šviesą,

       užskleidžiau užuolaidas.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       ***

 

       Mano vaizduotė paliečia saulę

       Ir įsižiebia kaip fakelas.

       Tuomet

       Net debesys tampa langais

       į mėlyną erdvę

       Ir horizontas nebeužkerta kelio

       mano mintim.

 

       Nebe jūra, bet aš banguoju,

       nebe saulė, bet aš kaitri,

       Ir jokia banga nebegali ištrinti

       pėdų smėly.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       ***

 

       Dangus alsuoja.

       Iš saulės veržiasi juodi dūmai,

       Debesys užteršia aplinką

       ir smaugia dienas.

       Prikalta prie visatos

       Klausausi vėjo klyksmo.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       ***

 

       Esu išieškojusi visus kelius,

       Nuėjusi rojun ir pragaran,

       Bet tik Tavo kūne

       Paliečiau dangų.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       ***

 

       Tu atsistojai tarp manęs ir praeities,

       Kad negalėčiau jon sugrįžti

       Neprisiliesdama Tavęs,

       Kad negalėčiau Tavęs sunaikinti,

       Nesunaikindama savęs.

 

       Tavo rankos vedama,

       Einu mėnulio šviesa tapusiomis uolomis.

       Tavo šešėlis

       Tarp manęs ir lūžtančių bangų.

 

       Sudūžta bangos,

       Beprasmės aukos,

       Po vasaros nakties skliautu.

 

       Nuplėšk man nuo pečių

       Žalsvai mėlyną apdarą,

       Užtėkšk ant mano kūno

       Gaivinantį išsipildymo lašą.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       ***

 

       Tyla papuošiu Tavuosius žodžius,

       Tyloje priimsiu Tavo kūną,

       Kad taptume tyluma.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.

 

 

 

       ***

 

       Tu išeini,

       Bet manęs nepaleidi.

       Palikdamas raktus,

       Išsinešdamas duris.

 

       Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leidinys. Chicago, 1978.