Accessibility Tools

 

vesciunaite_edvinas_graziaveidisvesciunaite_edvinas_graziaveidis        Paskutinė (išleista 2006-aisiais) AMKLF knyga – Aldonos Veščiūnaitės „Edvinas Gražiaveidis keliauja į Marsą“. Naujas eilėraščių rinkinys pirmiausia kelia žanro problemą: ar tai poema, ar eilėraščių ciklas? Kur riba tarp prozos ir poezijos? Knygą sudaro 21 siužetinis eilėraštis, turintis savo herojų – įvairialypį menininką Edviną Gražiaveidį. Tekstų erdvės kontūrus ženklina: Sidnėjus, Los Andželas, Niujorkas, Paryžius, Kaunas, Vilnius, Marsas… Kaip taikliai recenzijoje, skirtoje ankstesniam A. Veščiūnaitės eilėraščių rinkiniui „Blykstelėjimai šimtmečiui baigiantis ir kiti netikėtumai“ („Stogo ir kupranugario rungtynės“ – „Literatūra ir menas“, 2004 10 22), pažymėjo Inga Urbonavičiūtė, ieškoma savo, o kartu visos Lietuvos, vietos pasaulio kultūroje. Vienas įdomiausių meninių sprendimų – įvairių menų (poezijos, muzikos, dailės, kino) sintezės paieška, įprasminama per Edvino Gražiaveidžio paveikslą: „Lietuvos radijui ir televizijai / duotame interviu praėjusią savaitę šnekėjau, kad stengiuosi / kurti naują meno formą, apjungiančią vaizdą, garsą / ir muziką bei kompiuterines priemones.“ (Karolis Baublys)

 

 

ROMĖNŲ MOZAIKA


         Kita versija – atrasta vėliau

Dvi žaidžiančios merginos
su balkšvai mėlynu didžiuliu
sviediniu
pagautos piešinyje:
Jeunes filles au ballon
Villa Piazza Armerina
Sicilijoj

Viena tik pėda įpaišyta dešiniosios
kojos trečiosios moteriškės ir pirštai tik
kairėje pačiam pakraštyje – ketvirtosios
ūpingai užsimojusios –
atletiškai nuaugusios merginos
kertančios be paliovos pagaunančiai taikliai

O minios stebėtojų čia vis dėlto nesimato
tos – garsiai plyšaujančių
šūkaujančių viens per kitą
užtvindančių šio antikinio miesto
pačius pakraščius
gal net ankstyvo ryto valandas ar netgi
spraginėjančias įkaitusias popietes
šešėlingas pavakares
visai kaip šiandieninės minios
užpildančios kovingais šūkavimais
sporto stadionus
pasaulyje išgarsėjusiais žaidėjais
kuriuos tematom TV ekranuose
su visom ryškiom detalėm
visokeriopas jų aprangas
pavieniai ar grupuotėmis –
Atsisukam ir vėl tačiau
į anų laikų Sicilijos žaidėjas
mozaikoje įamžintas –

Aldona Veščiūnaitė. Edvinas Gražiaveidis keliauja į Marsą. – Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 2006.

 

 

 

EDVINAS GRAŽIAVEIDIS KELIAUJA Į MARSĄ

 

1


Nepaisydamas didelių atstumų
apsiginklavęs Muzika be Sienų repertuaru
ieškantis prasmių su įkvėpimu
visuomet su dideliu įtempimu
neatsisukdamas – keliauja i Marsą
Edvinas Gražiaveidis

ledinis žvarbus vėjas persekioja
nešioja ore plevenančias ledo dulkeles
be galo šalta (pripustys kalnus sniego)
kepurė pritaikyta sauganti Edvino ausis
sugaunančias niuansus ploniausius
bet ir užsispyręs labiausiai kaip galima
būtų rinktis dar nes yra specifinės ir
labai sudėtingos pjesės tai kam rizikuoti
kitas sakytų bet ne Edvinas –

Serenity – Vidinė kultūra – harmoningi
kūno judesiai vėlgi įtampa reikalinga
pradėjus "Human exploration of Mars"
traffic controller's šalmais oranžiniais
apsiginklavę – tai greitakojės mergaitės
pasklindančios Sidnėjaus didmiesčio
neišsprendžiamai kreivomis gatvėmis ir
saulei spiginant ir smarkiems vėjams siaučiant
Mars entered your sign about a week ago
– a need to find out more about
the stuff you are really made of – taigi
kūrybiškos ir riteriškos prigimties
nauji atradimai priekyje!

Aldona Veščiūnaitė. Edvinas Gražiaveidis keliauja į Marsą. – Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 2006.

 

 

 

TAI KUR JŪS PAUKŠČIAI
SKRENDAT PAVAKARĖMIS?


Jie skrenda po tris ar po keturis
ir tas pats vienas tamsiaplunksnis
atsilikęs
atrodo pavėlavęs – gal upės tekėjimo
srauniojo pasiilgęs o gal tuose medžiuose
už upės slepiasi jaunutis faunas
vakar pastebėtas gal kiek išdykęs
savo prasimanymuose

Plasnojime paukščių skleidžiasi
Penktoji Schuberto simfonija
kartojasi kiekvieną vakarą šiuose
grakščiuose smuikų pasibėginėjimuose
arba Arabeskos valso "Žydrasis Dunojus"
temose – atliekamos fortepijonu
išlaiko melodikos vingius

Tekėjimas upės ūpingas
ir fauno prasimanymai šalimais
formuoja simfonines variacijas
ne tik pavakarėmis bet ir nakties
gūdumoj –

Aldona Veščiūnaitė. Edvinas Gražiaveidis keliauja į Marsą. – Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 2006.

 

 

 

CLAUDE DEBUSSY
PRELIUDAS "MINSTRELS"


Atrakinęs erdviąją salę
antrajame aukšte
kviečia mane pašnekesiui
Dienos gi pilnos laukimo – sakau
išeinu rytais saulėtais vėl
lengvai debesuotais
šlaite pievos žolynai
laukinės gėlės
vandenys, tviskančios upės
kaip etiudai pianinui

Išraiškingas pianisto veidas
rankos ir visas melodingas
kūnas – liemuo šokėjo lankstumu
apdovanotas
nusakomas žaismingais
judesiais išreiškiančiais
keliaujančius "Minstrels"
Kuriam tai buvo šimtmetyje?

Laiškuose visai kitas atspalvis
kiti niuansai
pavasariais užlieja žalsvais
deriniais
ir paūgėja kiekvienais metais –

Aldona Veščiūnaitė. Edvinas Gražiaveidis keliauja į Marsą. – Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 2006.

 

 

 

KOMPOZITORIAUS VALANDA


Įstabus veidas
karališka apranga
šešėliuoti niuansai išraiškingam
veide – giliausias įsiklausymas
susikaupimas – kitiems net nepagaunamas
Apėmęs įkvėpimas neblėsta
kūrybiniais sumanymais – čia ir pjesė
orkestrui – koncertas fortepijonui su
orkestru (taipogi) bei dainų ciklas
įpinant Claude Debussy
preliudą „Minstrels“

Bet tai tik pradžia – mūzos tebesiaučia
ir ne tik palubėse bet ir visoj erdvioje
salėje kur kėdžių eilės švytėte švyti
meistrų išraitytais stilingais medžio rėmais
kviečia kiekvieną įeinantį – sėstis!

Kas bus kai pradės rinktis gausūs muzikos
gerbėjai ištroškę išgirst būtent šiuos
muzikuojančius o smalsūs medžiai
už langų stiklo negalėdami perbėgt į
kitą salės pusę atsispindės bent
langų stikluose

Etiudai pianinui – subtilus poetiškas
skambesys ir išradinga harmonija skleisis
nuostabaus pianisto Edvino Gražiaveidžio
interpretacijose
o ne tik Mocarto – ieškojimuose

Rožė rausvai gilaus atspalvio
ir lapas rožės kaip anuomet
neįtikėtinai gyvybingai žalias

 

Aldona Veščiūnaitė. Edvinas Gražiaveidis keliauja į Marsą. – Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 2006.