Accessibility Tools

     ŠTAI IR PAUKŠTUKAS. Taip pavadintas pirmajame knygos atvarte tupintis eilėraštis. Štai ir naujoji literatūrinių vakarų lankytojams jau gerai pažįstamo jaunojo poeto A. Veiknio knyga, paantrina autoriui Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tai jau antroji autoriaus eilėraščių knyga. Debiutinį rinkinį „R aktai“ išleido 2007 metais.

     Aivaras Veiknys į kūrybos tėkmę įlieja gyvenimo šerpetas, nenudailintus artimųjų paveikslus, į sąmonę įsirėžusius vaiko metų potyrius ir regėjimus. Nepaisant šiurkštybių, – tai šviesos ir harmonijos pusėn einanti poezija. Paukštuko liudijimai yra fotografavimo poetinis žanras, – kai vaikas laukia pasirodant paukštuko. Autoriui jau paklūsta poezijos kalba, skirtingos vaizdų trajektorijos. 

     Knygos redaktorius, poetas Aidas Marčėnas apie autorių ir poeziją: „Aivaras Veiknys – poetas. Eilėraščiu besikabinantis į gyvenimą – beviltiškai ir viltingai, dorai ir nepadoriai. Poetas iki paukščio kaulų tuštumų, poetas labiau, nei poetui derėtų. Todėl kartais nedera. Gražiai, it koks taperio pianinas.

     Aistringai išgroti net klasikines dermes, kurių karštligiškai ieškoma ir – kaip paukštukas liudija – vis dažniau randama: tiek asmeninėje biografijoje, tiek dar asmeniškesnėje, nors kartais vis dar į kitas panašioje, bet jau ir iš vienatinio, nepakartojamo gyvenimo išsiskleidžiančioje poezijoje. Poezijoje, kurioje savo darbą jau dirba kalba – o tai (visų eiles rašančiųjų dėmesiui: tik tai) reiškia, kad čia kalbame apie tikrą poetą.

     Taip, sugroti dermes ne itin derančiu instrumentu – štai kur melodija, verčianti suklusti, pajausti. Susimąstyti ir apie atlikėjo galimybes, ir apie poezijos perspektyvas.“

    

    

     VASAROS GRIUVĖSIAI

    

     1. Nuotrauka

    

     Būna –

    

     užsuka vėjas paklydėlis,

     limpančiais pirštais

     praverčia algebros vadovėlį,

     numestą andai ant sujaukto lovos krašto,

     įsimena kelias formules,

     išsprendžia kelis nežinomuosius –

    

     tiksliau, be jokios žinios iš čia prapuolusius,

     galbūt jau mirusius,

     svetimo gūsio svetimoje žemėje užpustytus,

    

     tačiau vis dar plačiai besišypsančius

     knygų lentynose,

     tarp apdulkėjusių herbariumų,

     niekad neuždegtų žvakių...

    

     Aš tas –

     su spaliuko žvaigžde krūtinėje,

     liūdnokomis akimis,

     rankose laikantis šunį...

    

     Ant lempinio televizoriaus

     motinos pastatytas...

    

     Linkteliu vėjui,

     čia vis užklystančiam,

    

     linkteliu jam

    

     vos, vos

    

     du su puse

     dešimtmečio

    

     tėvo fotografuojamas.

    

     2. Keičiamės vietomis

    

     Sunku šitiek išbūti vienoje pozoje –

     beveik nekrustelint,

     nekvėpuojant –

     laukiant ir laukiant paukštuko,

     kuris jau išskrido

     pro išdaužto stiklo angą.

    

     Dažnokai nutirpsta kojos,

     pradeda svirti rankos,

     maldaujančios bent minutės

     poilsio...

    

     Galiu kiek numigti plačiai

     atsimerkęs,

     neišsiduodamas,

     kaip dera budėjimo poste,

     bet juk ir akims,

     atskirai nuo manęs vis budinčioms,

     retkarčiais reikia miegelio.

    

     Kurčio miegelio –

     ausims įsitempusioms.

     Liūdno miegelio –

     šypsenai užtaisytoms lūpoms.

    

     Retkarčiais būtina pramankštinti

     kojas, kad atitirptų.

    

     Todėl ir išmokau derėtis su vėju –

     išmokau įtikint trumpam

     susikeisti vietomis.

    

     Štai ir dabar: jam į krūtinę

     nuo laiko išblukusią įsegu žvaigždę,

    

     įkvepiu,

    

     perduodu saugot nemirksintį šunį,

    

     iškvepiu –

    

     kvapą atgavęs,

     šuorais tolyn pasileidžiu.

    

     3. Senuoju maršrutu

    

     Kokios čia būta kariuomenės?

     Ko taip ieškota?

     Ko nerasta? –

    

     suluošino, subjaurojo –

    

     supleškino tvartus

     ir senąjį elektrinės sandėlį –

     beliko vien pelenai;

    

     išvartė geležinkelio bėgius –

     abipus pylimo gurgia tušti vagonai;

    

     metalo laužui priduotas miškas,

     išvežtos vario voverės,

     nuogas gegutės balsas mėtos

     griovy –

    

     prisikukavo, mėtos

     niekam nereikalingas;

    

     šimtmetį neravėtas daržas –

     piktžolių tankumyne

     slepiasi sulaukėjusios bulvės,

     tokių jau nevalgyčiau,

     nė nesodinčiau –

    

     žemė susvetimėjusi –

    

     kliba pakrantės blokai,

     giliai po vandeniu dūsauja tiltas,

     slidžius turėklus šlifuoja

     kuojos bei ešeriai;

    

     neatpažįstu mokyklos sienų,

     dingo biblioteka;

    

     iškirstos kiemo slyvos,

     topoliui amputuotos galūnės,

    

     dairos pro langą ne mano motina,

     puola po kojom ne mano šuo,

     durys namų reikalauja

     kodo...

    

     – Kokio kodo?

    

     – Kokios kariuomenės?

    

     – Kokio vėjo?

    

     2013 m. vasario 28 – birželio 9, Vandžiogala

    

     Aivaras Veiknys. Paukštuko liudijimai: eilėraščiai. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.