Accessibility Tools


valiukas kreatyvovaliukas kreatyvo


Kreatyvo mirtis

Mini pjesė, parašyta pagal apytikrius faktus


Veikia:
1 žmogus
2 kitas žmogus

Veiksmas vyksta vietoje, kuri labai panėši į autobusų, troleibusų, omnibusų ir kt. busų stotelę (kas labai panėši į JAV vaidybinį filmą “Forestas Gampas”), nes personažai nemažai laiko praleidžia ant arba šalia suolelio.

1 (Po geros valandos buvimo kartu) Mes pažįstami?

2 Na, kaip čia pasakius…

1 Kaip čia nevyniojus visko į vatą!

2 Mes kolegos.

1 Jūs naujokas?

2 Ne, mes kartu jau treji metai.

1 Tai kodėl aš jūsų nepažįstu?

2 Na, aš neįsimintina, į akis nekrintanti asmenybė. Be to, pirmas nepuolu pažindintis.

1 Nepastebimas? Čia viskas, matyt, dėl to totalaus susvetimėjimo. Labai neša į vieną pjesę, ten buvo scena, kai vyras su žmona kalbasi kaip svetimi ir tik pabaigoj išsiaiškina, kas jie vienas kitam. Susvetimėjimas.

2 Tikrai.

1 Absurdas. Jonesko.

2 Tikrai. Kamiu, Beketas.

1 Sartras, Kunčius.

Pritrūksta žodžių: arba yra neapsišvietę, kad žino tiek mažai absurdo poetų, arba išsėmė temą. Nejauki tyla, panėši į anekdotą apie du anglus per balių.

1 O va tarp kitko, mano brolis mirė.

2 Tikrai?

1 Nejuokais!

2 Kaip?

1 Nusižudė.

2 Kaip?

1 Savižudybės būdu. Pakėlė prieš save ranką.

2 Tą aš supratau, bet kaip?

1 Ne bet kaip! Pakėlė prieš save ranką, kurioje buvo svarstis. Ir neišlaikė.

2 O koks svarstis?

1 Nesvarsčiau. Sunkus vienu žodžiu. Ir tas svarstis padarė mano broliui galvos traumą.

2 Jūsų brolis buvo mėgėjas pasvarstyti?

1 Tame ir reikalas, kad taip. Jeigu būtų profesionalas, nieko nebūtų atsitikę.

2 Tai jis nusižudė, nes buvo mėgėjas, o ne profesionalas?

1 Jo tai visiškai nejaudino. Svarstis - tik nelaimingas atsitikmuo. Savižudybė įvyko vėliau.

2 Tai tas svarmuo jo nepribaigė?

1 O ne.

2 O kas pribaigė?

1 Sėdo siūti, kas prakiurę.

2 Na, matyt, trauma buvo labai rimta.

1 Jeigu jau sėdo siūti, kas prakiurę, tai rimta. Aš netgi manau, kad jis sėdo prie siuvinio būdamas afekto būsenos.

2 Kitų priežasčių nelabai ir sugalvočiau.

1 Sėdo prie siuvinio ir, turbūt įsivaizduojate, turbūt nereikia aiškinti, kas atsitiko.

2 Tai jau tikrai. Kas gi daugiau gali… O kas atsitiko?

1 Jis bedė adatą tą sau į pirštą.

2 Nejaugi!

1 Jaugi. O jūs jo vietoje ką būtumėt daręs?

2 Lygiai taip pat pasielgčiau jo vietoj. O kas kitaip pasielgtų, čia retorinis klausimas.

1 Tai va. Staigi mirtis.

2 Nuoširdžiai užjaučiu.

Pauzė

2 Kas pastūmėjo jūsų brolį tokiam žingsniui? Kodėl jis nusi?..

1 Logiškas klausimas. Bet į tokius klausimus logiško atsakymo nebūna. Tai juk savižudybė.

2 Ak, tiesa.

1 Bet aš turiu savo versiją. Jis buvo kreatyvas.

2 Ir tai įpareigoja savinaikai?

1 Tame, kad jis kreatyvas, beveik nieko blogo nėra. Bet jis buvo kreatyvas, suprantat? Ir priedo - mažakalbis kreatyvas. Kaip kreatyvas jis buvo mažai kalbus, tačiau produktyvus. Mažai pliurpė, daug darė.

2 Va tas jį ir pražudė. Negalėdamas išsipasakoti laikė, kaupė savyje ir neištvėrė.

1 Apie jo asmeninį gyvenimą mažai kas žinoma, jis buvo intravertas, o kaip mes juokaudavom – intraveninis ekstravertas… Tačiau apie jį byloja jo darbai. O dirbo jis vienas. Jeigu kas ką, jis atrėždavo – dirbu vienas. Čia kaip visi detektyvai sako – aš dirbu vienas. Ir tikrai, viską darydavo vienas. Pavyzdžiui, viena reklama:

Reklaminis klipas

niūru dulksna
didelis rudenio
laukas.

Tame lauke vieniša žmogaus figūra lyg akmuo. Iš kažkur – visai netinkantis dalykas tokiai vietai – išmuštu keliuku važiuoja prabangus juodas limuzinas (netikėta? limuzinas!). Langai niaukti, kas viduj - nesuprasi. Staiga tas limuzinas sustoja ties tuo lauku, kur ta figūra netikėtai. Ko gi jis sustojo? Atsidaro langas, su tuo garsu, žinot – automatika. Pasimato solidus snukis. Jis labai susidomėjęs stebi tą lyg akmuo figūrą. Tada - aštuoniukė – rodoma figūra. Ji ima didžiulį riedulį ir šveičia jį iš savo lauko ant rubežiaus – akmenis valstietis išrinkinėja, kad arti, sėti ir pjauti netrukdytų. Ir kas čia įdomaus, ko tas snukis stebi? Snukis siunčia šeškę pas figūrą. Šeškė kažką kalba figūrai, rodo į snukio pusę, maždaug – einam, kviečia. Dar ta šeškė turi labai apgailėtinai tais arimais klampoti. Figūra išdidžiai artinasi, pasimato, kad čia kažkas Savicko arba Vyšniausko tipo. Snukis kažką sako pro langą, figūra sėdasi į limuziną. Kažkokia apgriuvusi mokyklos sporto salė. Snukis figūrai rodo štangą, maždaug – esi matęs tokį daiktą?- nenustebčiau, kad ne. Kelk. Figūra paima ir nesunkiai iškelia. Tada rodo, kad štanga aplimpa svoriu – keli blynai papildomai uždėta. Figūra iškelia. Dar uždeda, vėl iškelia. Tada rodomos varžybos, Figūra jau be savo baudžiauninkiškų skarmalų, gerai aprėdytas, kelia, laimi, visi susižavėję, konkurentai pasiutę ir t.t., rodomos kitos varžybos, matosi – daug svarbesnės, juodaodžiai, siauraakiai ir t.t. Figūra vėl laimi. Žodžiu – sensacija, genijus, iš kur tokį atkasėt ir pan. Absoliutus čempionas ir rekordininkas palieka. Šlovė, pinigai, bet Figūra lieka kuklus, kaimietis bičas, nesugadintas sėkmės. Konkurentai sugalvoja iššnipinėti, kokia Figūros jėgos paslaptis - nifiga nesitreniruoja, jokio dopingo, anabolikų, o taip pavaro! Nusamdo tokį seklį Morką, didelį profą. Didelis persirengimo kambarys, geležinės spintelės. Figūra atsirakina didžiulę ūkišką spyną, bet kas viduj – nesimato, nes Figūra savo masyvia figūra viską užstoja, todėl seklys Morka (kuris, aišku, jau čia, nebūtų profas) nemato, kas viduj. Faktas, kad Figūra kažką godžiai maumoja, punta pasigardžiuodamas. Kamera parodo, kas tai. Tai duona. Juoda. Didžiulis kepalas. Figūra sušlamščia visą, užrakina spyną ir patenkintas ir laimingas žingsniuoja tvirtais žingsniais. Morka apsidairo, ar nieko nėra, atsidaro savo geltoną čemodančiką, traukia įmantriausią techniką sudėtingiausią ir rakins spyną. Gal visi atsakymai spintelėj. Taip ir yra, Morka ras atsakymą, nes Figūra paliko galybę trupinių godžiai bepusdamas, o paslapčiai įminti užteks ir molekulės. Spyna neatsilaiko prieš morkos meilę šnipinėjimui, klastą ir techniką, durys iškilmingai atsidaro ir, o stebukle! – spintelėje tuščia, nei trupinėlio, nei dulkelės! Morka sugniuždyta, teisybė triumfuoja! Tekstas:

Čiučiundriškių duona. Kažkas antgamtiško!


1 Va toks mano brolio reklaminis klipas.

2 Super.

1 Super yra tai, kad jis viską padarė vienas.

2 Vienas?

1 Jo. Pats parašė scenarijų, pats parašė muziką, pats režisavo, pats filmavo, pats suvaidino, pats grimavosi, pats buvo apšvietėjas, pats darėsi akupunktūrą, pats save barė už nepunktualumą, savarankiškai malė kavos pupeles, žodžiu – viską pats.

2 Psich adinočka.

1 Pats suvaidino Figūrą. Turėjo priaugti 61 kilogramą per vieną savaitę. Gydytojai rekomendavo neluošinti savęs, pasisamdyt aktorių. O brolis: “aš dirbu vienas!”

2 Prisidirbo.

1 Ir ką?! Padarė! “Čiučiundriškių duona” milijonus susikrovė po tos reklamos. Ir toj reklamoj, mano manymu, yra atsakymas į jūsų klausimą KODĖL? jis nusi…

2 Na na?

1 O ką jūs matote toje reklamoje? Gal jums kas krito į akis, kas čia svarbiausia?

2 Gal kad verkia duona tinginio valgoma? Jis tą duoną TAIP valgo! O nieko nedirba, nesitreniruoja.

1 Gal.

2 Arba: ką pasėsi, tą ir pjausi, juk jis žemdirbys, tas Figūra. Arba kad limuzinas juodas. Arba kad akmenį mėto ant rubežiaus. Ne į kaimynų daržą, o ant rubežiaus. Man atrodo, tai labai svarbu. Ir išvis, man būtų labiau patikę, kad jis valgytų čipsus. Arba čiulpinuką. Raudoną.

1 Skonio reikalas, skonio reikalas. Brolis prisibijojo raudonų čiulpinukų. O ant rubežiaus mėtė, nes taip darydavo nuo senovės. Dedi akmenį ant akmens ir susiformuoja tvora – jokie pasiutę kaimynų jaučiai neatbėgs neprišiks. Reikia žvelgti giliau. Į spintelę. Ką rado Morka tenai?

2 Nei trupinėlio, nei dulkelės.

1 Būtent. Tuščia! Tuštuma. Kaip ten yra pasakyta: tuštybių tuštybė…

2 Tuštybės mugė.

1 Tuštybės mugė. Tuščia kaip, kaip… kaip tas žodis?..

2 Gyvenime?

1 Gyvenime, jo!

2 Supratau – tuštybė, gyvenimas. Ir Morką iš darbo išmes…

1 Išspirs lauk.

Pauzė

1 Nebūtinai!

2 Ne? Kas jūs? A!

1 Jis galėjo tai su savim padaryti ne dėl tuštybės.

2 IŠ tuštybės?

1 Prašom nežeminti velionio velionio brolio akivaizdoje! Aš čia atsiminiau dar vieną brolio kreatyvo reklamą. Tai buvo socialinė reklama. Nukreipta prieš blogą elgesį su gyvūnais. Valstybinis užsakymas, didžiulis įvertinimas ir garbė. Ir klipas klasiškas:

Reklaminis klipas

niūru dulksna
didelis rudenio
parkas

Augalotas vaikinas vedžioja parke šunį. Jis patenkintas, laimingas, sako:

- Kaip gražu šiandien. Aš alsuoju pilna krūtine. Koks puikus oras!

O šuo jam žemaitiškai ir atsako:

- Nu juo, gražus uors! Labaa gražus! Šunišks tas uors, šunišks, luini tu, luini!

Augalotasis vaikinas susigėsta, nuleidžia galvą. Tekstas:

Su gyvūnais reikia elgtis kaip su sau lygiais, tada ir jie atsakys tuo pačiu!


2 Man ypač patinka tų klipų pradžios. Bet jūs turbūt pasakysite, kad ne čia esmė, ne čia šuo pakastas?

1 Šuo pakastas… Taigi ši reklama susilaukė žvėriško populiarumo. Keturkojams bičiuliams ji taip patiko, kad visi šunes pradėjo mokytis žemaitiškai. Vietoj au au jie lodavo luini!, luini! O žemaitiškai tai skamba maždaug loini, loini! Tai labai jiems tiko prie natūros ir labai prajuokindavo visus…(pats juokiasi ir nustot negali, arba, geriausia, visai nesijuokia. Kas čia juokingo?)

Pauzė

2 Su visa pagarba jūsų velioniui broliui kreatyvui, bet aš nebegaliu tylėti. Visa tai yra nesąmonė!

Pauzė, tyla, a nors musė suzvimbtų…

1 Taip! Teisingai! Šį kartą jūs visiškai teisus. Jis nusižudė, nes viskas yra nesąmonė (personažai laimingi gali 53 kartus kartoti žodį NESĄMONĖ). Tą tuo klipu jis ir norėjo pasakyti. Kad nesąmonė viskas.

2 Ir kad tuštybė?

1 Tuštybių tuštybės mugė ir nesąmonė. Ir jis dėl to mirė. O jūs žinot, kodėl jūs gyvenat? Jūs gyvenat todėl, kad visa yra tuštybė ir nesąmonė. Vieni dėl to miršta, kiti dėl to gyvena. Toks jau tas gyvenimas.

2 Kalbat kaip iš raštelio.

1 Jau mintinai išmokau, dažnai tenka…

2 O kodėl jis tapo kreatyvu?

1 Kas?

2 Jūsų brolis kreatyvas.

1 A, tas. Man atrodo, kad jis jau gimė kreatyvu. Toks raudonas, gleivėtas visas ir kreatyvas. Kreatyvas buvo, nes kitaip negalėjo, jūs suprantat tokį dalyką?

2 Suprantam, suprantam, žinoma, suprantam – ko gi čia nesuprasti? Jūs dar norit ką pridurti? Apie save, apie savo brolį kreatyvą? Ar šiaip apie sportą, ruduosius dumblius?

1 Ne, atrodo, kad daugiau nebenoriu nieko durt.

2 Na ir gerai, tada seansas baigtas, pasimatysime kitą savaitę kitą valandą kitoje vietoje. Beje, jūs jau susimokėjote už seansus iki gyvos galvos?

1 Tai aišku!

2 Na ir gerai, na ir puiku, na ir sudiev, sudiev!..

PABAIGA


Mindaugas Valiukas. Kreatyvo mirtis: pjesės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.