Accessibility Tools

 

teofilis_tilvytisteofilis_tilvytis       7 veiksmų simbolinė opera (fragmentai)


       PERSONEN

 

       1) Dvasia be vietos – falcetas
       2) Vampyras-arlekinas – tenoris
       3) Čigonė-kolombina – kontralto
       4) Belzebubas – bosas
       5) 7 kipšai – vaidyb. mok. mokiniai
       6) 7 šmėklos – osipo ortodokso bal. stud.
       7) 13 kekšių – operos choras
       8) Kapų sargas – baritonas

 

       Vieta Kapinynas.
       Laikas XX amž. Nakties metu.
       Butoforija-tvoros, grabai, kryžiai, kaulai, žvakės, kirkos, lopetos ir t. t.

 

       P r o l o g a s


       Andante

 

       Dvasia be vietos (gieda) Matot; taigi, matot. Matot, dabartinė drama; taip – drama yra man labai nuobodi... Matot, aš Šekspiro neapkenčiu, matot; jis idijotus į sceną leidžia... Matot; taigi, matot!.. Matot, taip suprasti Moljeris, kaip mūsų teatras supranta, chamizmos, matot!.. Ir aš, matot, raustu žiūrėdamas į tokius dalykus. Matot, pas mus net Rigoletto iš lauko... Matot, aš norėjau pasakyti tą, matot. Aš iš viso dargi nesuprantu, matot, kas čia yra, matot?!

 

       Todėl, matot, aš parašiau dramą; tragediją, matot. Tuojau išgirsite, matot. Jos, matot, antrąkart negirdėsit. Jos niekam aš neduosiu, matot. Matot, poniutės, ar negalėtumėt išeiti... Aš, matot, enciklopediškai kalbėsiu. Matot, taip! Taigi; matot, tuojau kalbėsiu, matot...


       Matot, pas mus užmirštas kapinynas. Taip – kapinynas! Matot, mes bijom kapinyno. Mes esame vaikai, matot... Mes lopšį labiau mėgstame; taip, matot! Aš jums rašysiu apie kapus, matot! Taip; apie kapus, apie lavonus, apie kaulus, apie karstus... Apie pakaruoklius, matot! Taip! Juk tai chamizmas, matot!

 

       I veiksmas


       ROBAKSAS

 

       7 šmėklos. (baletas) Šoksime, šoksime... dainas dainuosime, žmones baidysime, nieko neveiksime... Tra lia, lia, lia...

 

       Belzebubas. (vaikšto po sceną) Aš patarčiau lig spektaklio nieko nedainuoti; nedainuot visai... Aš patarčiau, visų pirma, nusifotografuoti... Cha, cha, cha, cha!.. Spekuliantai valdo mus, spekuliantam vien tarnaujam... Jie teatruos viešpatauja!.. O galiorka džiaugias tuom, džiaugias tuom...

 

       7 šmėklos. Valio, valio! Jis tiesą čia sako, valio!.. Algų mums nemoka... Ilgiau nekentėsim!.. valio!..

 

       13 kekšių (smėly raičiojasi) Cha, cha, cha!.. Cha, cha, cha!.. Dirižor, gib a ton...

 

       Vampyras (įeina romansuodamas) Širdys mergelių... tai, tai, tai tra-lia-lia... tingis dainuoti, noris pietauti ir važinėtis... Po šimts velnių!.. nn... nn... nn... nn... maža algos... maža algos...

 

       (Aidas kapinyne)... kvailas, kaip tenoris... kvailas, kaip tenoris... nn... nn, nn... nn... tuščias visai...

 

       13 kekšių ...Kakoj krasivyj, kak on igrajet... kak on pajot...

 

       Dvasia be vietos (išlenda iš krūmo) Matot, taip matot! Taigi, duokim... Taip! Matot – taigi, matot! Kaip matot, matot!..

 

       Sufleris. (galutinai supykęs) Po velnių tamsta!.. Net galvą skauda. Iš kur toks ir atsirado?!

 

       Dvasia be vietos. Matot, tik mane supraskit... Kaip tai, matot? ir t. t.

 

       Sekantieji veiksmai be teksto.

 

       Autoriaus nuomonė.

       Aš tikiu, matot, kad tikrasis teatras teįstengs pastatyti mano veikalus. Taip, tikrasis teatras!..

       Teofilis Tilvytis. 3 grenadieriai, išleido Myk. Mardosas Kaune, 1926 m.