Accessibility Tools
SKAITYTI PRADŽIĄ


 

Vydūnui pagerbti
 

vienodu dažniu sninga

rytietiškai lyg žemėn

be tikslios krypties
bet tiksliai
pasakiškai tiksliai

jis sėlina (kažkas sustingsta

ir skauda tam sustingusiam abi

sustingusias (širdies?) rankas)

tada jis taria:
ašašašašaŠašašašašaša
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
  

 

„maximalių išbandymų metas“

 
ar ten, ar ten
o šventas naivume
jau n-tąjį kartą
mea culpa
(mano kaltė)
mea maxima culpa
(mano maximos kaltė)
stoviu vienas

toks poetiškai vienas

ilgiausioj eilėj

           

laukiu priimti
tą baltą

             baltą

kasos ostiją
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
figūros
 

sprogsta medžiai – ruduo išsitaško

tu apšaudai miestą paukščiais besparniais

miestas kruvinas tartum „desantas“

„pabaigoj bus tik lūpos ir ausys“

 

užfiksuota po tiltu – ir amžiams

paukščių ordų ledinis chanatas

„pabaigoj bus tik lūpos ir ausys

pabaigoj bus tik lūpos ir ausys

(iš Kanos)“
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
palyginimas
 
curtas cobainas

bernardas brazdžionis

 
curtas cobainas

bernardas brazdžionis

 
curtas cobainas

bernardas brazdžionis

 
abudu – nirvana
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
buvo
 

trupanti kreida ant tų

pirštų, ant tų grindų, tos lentos

tam ore, sakoma, nuo kreidos

plaučių vėžys – sakoma – plaučių

vėžys nuo gyvenimo
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
  
 
Kovos klubas. Dalis antra
 
sienraščių kaligrafija
krintanti
daugybe pakopų
 
nesusijungia
ir primena
pirmąją
 
šventraščio dalį
(neišskaitytą)
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
  

Kovos klubas. Dalis pirma

 
vaikystėje
gyvenau beveik
taisyklėj
 
ryte išeidamas
prieš vėją
grįši pavėjui
 
(tik vėjas
keisdavo
kryptį)
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
  

 

(pa)prastas eilėraštis apie mano ilgus plaukus

 
žydai žydai žydai
žydai ir tik žydai
suprato
geriausiai:
 
plaukuose tikro
vyro
jėga
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
neišlieka
 

mėnesienos tamsa mano sienoje, mėnuo jau keičiasi

kalendoriaus lapeliai tikri, bet mažyčiai ir skurdūs jų įrašai

ir skardus, tai skardus žaibo išlydis kūne sukylantis

imituojant pirmąsias vaikystėje surastas baimes, išeinančias

 

atpažįstant save – sėdžiu mėnesį lotoso poza

ir pozuoju, nes baimė, mane ji geriausiai nupiešia

tarsi budą (prieš nušvitimą), tačiau jos valia neišlieka

nei gyvybė
nei vardas
nei požymiai
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
---

antra diena nakties prasidėjimas

platus kaip jūra kambarys

pro durų plyšį skverbiasi tamsa

ji ima

ryškėti atidarantiems duris

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
τ
„ir žemė taps duona“

iš senos moters eilėraščio

 

mano 57-erių metų draugas guli

pievoje, skaitydamas tašką, kuriame –

pirmutinis tikras išminties pažinimas

ir pri(si)pažinimas       

 

mano 57-erių metų draugo kūnas

plačiai, kaligrafiškai įrašytas

danguje, jo profesinis žvilgsnis –

žmogaus pagal pašaukimą

ir pagal profesiją žvilgsnis

 

mano 57-erių metų draugui horizontas

tvirtai po kojomis (išlikusi akimirka

„grąžintos visos paskolos dangui“

įskaitant lietaus, sniego ir

kitokių kritulių palūkanas)

 

mano 57-erių metų drauge,

pasiruošk lemiamam žingsniui

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
sugrįžti
 

tai ant sienų piešia tolimųjų reisų vairuotojai:

grakščiai išdaužtas langas (sūrus buvo

akmuo iš miesto, menančio atlantidą)

 

tai ant sienų piešia tolimieji reisų vairuotojai:

išgyventas kambarys, trupantys baldai

po trigalvės gulbės nuotrauka

 

tai ant sienų piešia tolstantys reisų vairuotojai:

lova įžeminta, nuo kūno išsivadėjusia

paklode, nejauki pagalvė

 

tai ant sienų piešia tolimiausiųjų reisų vairuotojai:

birželio dienos laikraštis, priešpaskutinis puslapis

skelbimas paryškintas mėlynu apvadu

(„ieškome Žmonių, pageidautina – patyrusių“)

 

tai ant sienų piešia visų reisų vairuotojai,

riteriai, neturintys iš kur, iš kada ir ko

sugrįžti
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
taikiniai
 
kulka į kietą kaktą

kakta į kietą „stoti“

mačiau, kaip saulės raktą

sau leidai pakartoti
 

bandei ištrinti naktį

sakei „pigi, klastotė“

sakei „bijau (apakti),

išgert, tamsos; ąsotį!“

 
viena kulka ne karas
šviesos neiškovosi
atgal
atgal
bet gal dar

kovoj mažiau kartosies

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
ar
 

sniego vandens ženklai

patikrink prieš saulę

ar galioja
 
pernykštis
kurį išlaikei
lyg egzaminą saujoj
 
per naktį
prieš pirmąją
(sausio)
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
---

lietaus dvidešimt penktas kadras

veikėjai vasarai ir gatvė, vidurdienį

ji pakelia lyg šventą knygą

 

prieš tardamas žodžius kurių

tu neišgirsi bet matysi

kai baigiasi lyg skaitinys lietus

 
užuolaidą užtraukiu
ir lieku
už kadro
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
  

signalai iš skęstančio suoliuko       

 

gausu pavyzdžių, kad baigiasi viskas

ir dienos ir vasaros kūnai ir pojūčiai

į delnus trys adatos – toks nelaimingas

atvertas orakulo nuovargis kojose

 

aštriais vėjo dūžiais įšildo antradienį

trys adatos kerta į delnus ištroškusius

gimimo tamsos lyg veneros lyg grafiko

nepabaigto kosulio vasaros klostėse

 

jos grįžta atgręžtos į gręžinius amžinus

išmargintos raštų kaltės užkalkėjusios

taisyklėm beformės nakties, jos svyravimas

tingus echoskopas, gyvybės spurdėjimas

 

„tiksli“ „be signalo“ „galbūt repetuojama“, guodžiamės

kaip adatai siūlas taip vakarui vasara

vandens aštrumu išsiliejęs įrodymas

suoliukai inversijos lyjančios adatos

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
  

 

netiesiogiai – upei

 

„vykstu namo, o gyvenu prie upės“

su ja kalbėjausi vaikystėj ir dabar kalbu

rudens erdvė pritvinkus ir įtrūkus

žmonių veidais pabyra net saldu

 

„šis kelio ženklas tavo Dievo lemtas“

paliktas, sudėliotas „šit mat kaip“

ruduo netruks ilgai, sakau, pavyks ištempti

galbūt, pavyks, galbūt, labai rimtai

 

nusišypsosiu joms skliausteliuose žuvims sugrįžęs

ir jos man jos man jos man jos man pasakys

esi čionai daugybę kartų grįžęs tartum ryto ižas

tačiau tik šįkart tu apakęs pamatei žuvies aky –

 

rudens šviesa ne vien silpni fotonai

ne vien daiktai ir žmonės atminty

rudens šviesa rudens tiesa tai komos

tai komos būsenoj prabilusi sena terariumo žuvis

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
gyvybės vanduo
 

visą naktį lašėjo vanduo

mes neišplaukėm – mes išprotėjom

iki ryto, kol baigės ruduo

žiemą sausą ir aitrią pasėjęs

 

išėjimas į Vilnių keistai

atsidaro, o liūdna, o liūdna

mums palikti tą vandenį kaip

mūs vienatinį ----------- sūnų

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
pretenzijos
 
1.
 

mėnulis geras ženklas

prisiminti tamsą
kuri aplink
 
„turbūt joje surasiu
žmogaus
kiekvieną spalvą“
 
ir ši mintis
įstringa vandeny
kuris mėnuliui šoka
 
 
2.
 
vanduo šoka sau
neišeina suprast

kodėl gyveni kaip klaida

 
ir netgi mintis
ši ateina rečiau

už kalbančius laiškus

 
„yra kaip yra
kad Vilnių sujungtum
ir lietų“
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
  

langai sujungia žmones

 

rudens balsai frazuoja žiemą

barokas vilniaus atsišaudo medžiais

„matai“, o sienomis lašai išlieka

į atmintį – ilgais laiškeliais

 

„žiūrėk“, karu gyvybė mušasi į dangų

nežūsta niekas, sužeistus pagydo greitai

tušti langai, tvirtai neuždarytos durys, senka

lašai, ir sienų mūšiuose išlieka žaizdos

 

akimirka „matau – esu ne vienas“

stiklėjantis, platus kaip interneto šalys

rudens balsu laikais ant mano sienų

rasa kaip visuma: vandens, gyvybės, kelio

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
palikimas
 
negaliu prisiminti
kada prasidėjo
pastebėjimai lyjant
 
pirmučiausia apie
nevienodus lašus
jų kritimą
jų dydį
jų formą
jų galingą

ar silpną        

smūgį į žemę
 
o žemė
pasirodė kad irgi
būna visokia:
ir atspalviais
(neužmirškime,
dulkės
ar molis
ar durpės
ar juodžemis)
ir troškuliu
(sugebėti priimti –
ar ne?)
 
ir tada
(tik tada)

krito žvilgsnis į dangų

krito žvilgsnis į dangų

kuris priartėja
iš šypsosi vaikiškai
šypsosi niūriai

su vaivorykštės burėm

 
krito žvilgsnis
ir liko
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
---

tamsa kaip lietus žalvariniame inde ji kaupias

mažyčiais lašais iš visų nugyventų naktų, negyventų dienų

 

tamsa žalvariniame skambančio vakaro inde

ji kaupias ir kaupiasi, kol atsiklaupę žiogai

nepradeda griežti fortissimo forte tamsa

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
žvejys
 

taip dažnai susapnuoju nedidelį laivą

burė plakasi vėjy rami nors audringa

tarsi ašarų metais sugrįžęs išeivis

mano denis, ten – aš, tartum plyštantis tinklas

 

mano žuvys (žinau, jos kartojas, kartojas)

jos nuodingos, jos mirdamos žaidžia ir žeidžia

saulė leisdamos burėj užstringa, sustoja

ir neleidžia pabusti prie jūros, į eilę

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
lietaus dievas
 
atremdamas
paskutinių debesų
dalinių ataką
staiga pagalvojo
o ką jeigu
tai ne karas
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
akistata
 

ar nugludinti medžių šešėliai galėtų atstoti

akmenuką iš upės kurioj atsispindi

tavo atvaizdas švytintis blausiai iš tolių

girdis paukščiai (jie bando ištrinti?)

 

tavo sumaištį klausimus medžiams ir pojūčių kirčius

akmenuko švelnumas delnuos lyg primindamas ryžtą

įsikimba į odą ir paukštiškai kalba (išgirski, išgirski)

„tenesigręžia upės, tenesigręžia upės, tenesugrįžta“

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
---

lietus jauna pavasario siuvėja

nuprausia tamsai kojas

ir bučiuoja jas (plaukais)

išaušta ir dienos plyšys ryškėja

lietus jauna pavasario siuvėja

  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
---

lyja tiltais į mano kišenę lietus

vis dar siūlo tai kas gražiausia

pirmapradė drėgmė
nežinia ar išdžius
ar išdžius nežinia
pirmapradė
sukausčius
  

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.

 
 
 
---
juokas
primena
kosulį
mano
kalba
mano
jūra
išpūski
mano
mintis
iki
neįmanomų
dydžių
idant
galėčiau
kad
galėčiau
suprasti
netikrumą
 

Tomas Taškauskas. Audrapaukščio monologas: eilėraščiai. V.: Versus aureus, 2008.