SileikaViskas iš tos manijos nieko nepraleisti pro ausis. Tai dažniausiai pažįstamų ir bendrų sakymai, mano nuklausyti įvairiom aplinkybėm ir įvairiu laiku. Kai kurios frazės, pametusios kontekstą, aplimpa paradoksu, įgyja kitus suvokties variantus. Sakiusysis paprastai net neprisimena, kad yra taip ar kitaip iš(si)taręs. Gal dėl to, kad kalbant žodžiai nėra į(si)sąmoninti, paruošti sakymui. Žodis virsta materija net nenutvėrus pačios minties už uodegos. Nugirsta užsirašau tučtuojau ant bet kokio turimo popierskučio. Prie vardo ir pavardės priduriu ir profesiją ar pareigas, manydamas, kad tai suteikia „sentencijoms“ tam tikro prieskonio.

 

Nuogirdininkas Ričardas Šileika

 

 

Kai išvažiavau, manęs čia neliko.
Andrius Surgailis, menininkas

Galbūt lengviausia pasakyti tai, ko nežinai.
Elena Mezginaitė, poetė

Aš neįsivaizduoju, kaip žiemą kiti žmonės be nosinių gyvena.
Vilma Šileikienė, menininkė

Žaidimas – rimčiausia, ką mes galim sugalvot gyvendami.
Arūnas Spraunius, rašytojas

Graži diena buvo. Gaila, kad aš jos nemačiau.
Alvydas Lukys, menininkas

Priežasties nedirbti nėra.
Gintautas Trimakas, menininkas

Profesionalai neragauja.
Dainius Gintalas, poetas

Visiems sveika pamąstyt struktūriškai.
Viktoras Binkis, menininkas

Jeigu galvotume, kad Dievas danguje, mes nebebūtume.
Adulis Medžiūnas, dailininkas

Pagrindinis gyvenimo dėsnis yra niekšybės dėsnis.
Alvydas Lukys, menininkas

Taip žmonės ir pražūva – susižavi garsiais vardais.
Vilma Šileikienė, menininkė

Juos reikia dulkint po didintuvais!
Viktoras Binkis, menininkas

Pravartu žinoti, kad yra kitas pasaulis.
Kornelijus Platelis, švietimo ir mokslo ministras

Teisingas ministras, jei keikiasi.
Sigitas Geda, poetas

Iš keturių savų pabezdėjimų trys man patinka.
Edmundas Verpetinskas-Mutis, choreografas, liberalas

Man norėtųsi parašyti stiprios pornografijos.
Romas Raila, rašytojas

Pagalvojau, kad kelionės į užsienį irgi kičas.
Vilma Šileikienė, menininkė

Realybės negali sukompromituoti.
Viktoras Binkis, menininkas

Ir išvis rašytojo darbas – ne rašyti, o atrinkti.
Antanas A. Jonynas, poetas

Kiekvieną rudenį gražiausios moterys renka bulves laukuose.
Rimvydas Pupelis, menininkas

Kad atsirastų darbo, reikia išeit iš visų valdiškų įstaigų.
Vladas Braziūnas, poetas

Nespėjai akių užmerkti – ir mūsų nėra.
Nepažįstamas vyriškis

Nėra neigiamų pretenzijų, yra tik teigiamos pretenzijos.
Jonas Gudmonas, dailės pedagogas

Pauzė yra labai sveikas dalykas.
Alvydas Lukys, menininkas

Bet gruntas yra esmė.
Linas Katinas, menininkas

Kol aš haiku neskaičiau, man haiku geriau išeidavo.
Vytautas Butvilas-Mažylis, muziejininkas

Gi mano duona – nusirašyti.
Antanas Algimantas Naujokaitis, žurnalistas

Šviesoforai išlygina visus.
Eugenijus Ališanka, poetas

Ambicijos kuria prioritetus.
Alvydas Lukys, menininkas

Išvados mano stulbinančios: geriu ir gražėju.
Vilma Šileikienė, menininkė

Kada smegenyse jokio vėjo – nelabai gerai.
Vytautas Butvilas-Mažylis, muziejininkas

Aš kiek galėdamas užmušinėju socializmą.
Gintautas Trimakas, menininkas

Jeigu išėjau į mišką – diena veltui nepraėjo.
Vilma Šileikienė, menininkė

Susirandi kokį nors darbą – ir šventi.
Alvydas Lukys, menininkas

Jeigu nori būti optimistas – nesidairyk į ateitį.
Vytautas Butvilas-Mažylis, muziejininkas

Niekada nenorėčiau, kad man darbe būtų geriau negu namie. Kažkoks iškrypimas.
Vilma Šileikienė, menininkė

Baimės nebuvimas varo kitiems baimę.
Gintautas Trimakas, menininkas

Kai pagalvoji, tai nebesinori galvot.
Andrius Surgailis, menininkas

Visi geri darbai niekad nebūna pabaigti.
Viktoras Kiseliovas, kompiuterininkas

Pradedi gailėtis, tai paskui viskas išlenda per gerklę.
Alvydas Lukys, menininkas

Daug neprirašysi, kai rašai su klaidom.
Rimvydas Pupelis, menininkas

Jeigu žmonės netriukšmautų, tai galėtų dėl manęs gyventi. O šiaip aš naikinčiau.
Edita Sederevičiūtė, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Kad jau popierinis esi, tai kitaip nebus.
Vilma Šileikienė, menininkė

Profesionalumas – pavojinga liga.
Alvydas Lukys, menininkas

Žmogus dažniausiai kenčia nuo palyginimų.
Viktoras Kiseliovas, kompiuterininkas

Turi būti sudarytos sąlygos ne nervinti, o nervintis.
Alvydas Lukys, menininkas

Skauda neskauda, o reikia problemą spręsti.
Vitalija Bogutaitė, poetė

Aš moterį nuo nemoters moku atskirti.
Kęstutis Keblys, literatūrologas

Man patinka tvarkingas gyvenimas.
Viktoras Binkis, menininkas

Rezultatas svarbus tol, kol esi gyvas.
Alvydas Lukys, menininkas

Kai laikas stovi, lengviau gyvent.
Vilma Šileikienė, menininkė

Užuot nusigėrę, geriau nusišypsokim.
Gintautas Trimakas, menininkas

O aš esu šlykštus diedas – viską įsivaizduoju.
Andrius Surgailis, menininkas

„Viskas aišku“ – tai nėra labai gerai.
Adulis Medžiūnas, dailininkas

Aš buvau teisus, o dabar visi gailisi.
Gintautas Trimakas, menininkas

„Šiaurės Atėnų“ ieškodamas gali apeit pusę miesto, kelnių – jokiu būdu.
Vilma Šileikienė, menininkė

Man patinka atsivežti kokį kadrą nuo jūros.
Gintautas Trimakas, menininkas

Mes per daug normalūs pasidarėm: neįmanoma!
Žilvinas Andriušis, poetas

Man muzika neegzistuoja, aš kartais žmones paišau be ausų.
Rimvydas Pupelis, menininkas

Jeigu „neįsipaišo“ integralas, skaičiuok diferencialą.
Alvydas Lukys, menininkas

Kai aš pažiūriu: koks gi aš visgi genialus.
Andrius Surgailis, menininkas

Tarybų valdžios nėra – nėra kam rūpintis darbo žmonėmis.
Antanas Algimantas Naujokaitis, žurnalistas

Vyriausybė visiškai galėtų būti virtuali.
Andrius Surgailis, menininkas

Niekai nustoja būt niekais, kai tuo imi užsiimt.
Vilma Šileikienė, menininkė

Sakiau jums: nepakeiskit savikritikos į nevisavertiškumo kompleksą.
Alvydas Lukys, menininkas

Buvo sąžinė, iššoko gumbas.
Albertas Kuliešius, baldininkas

Atvirumu negalima pažeist.
Gintautas Trimakas, menininkas

Nekaltybė kartais pereina į ilgesį.
Virginijus Sungaila, poetas

Man norisi kalbėt, nes turbūt prieš temperatūrą.
Viktoras Binkis, menininkas

Reikia gerti kiekvieną dieną.
Asta Valskienė, metodikos kabineto vedėja

Įdomūs žmonės neturi tautybės, jie turi savo nuomonę.
Vilma Šileikienė, menininkė.

Kuo žmonės inteligentėja, tuo pirštai ilgėja.
Viktoras Zuoza, tapytojas

Gal geriau išgerkim, o pimpalus vienas kitam pasmaukysim vėliau.
Benediktas Januševičius, poetas

Pusbadžiu ne taip baisu, kaip purvinam.
Rimvydas Pupelis, menininkas

Kompanija nuo kompanijos nesiskiria: kaip prieš dvidešimt metų, taip ir dabar.
Viktoras Zuoza, tapytojas

Mano normali būsena – chaoso.
Viktoras Binkis, menininkas

Užsirašyk „savidulka“ vietoj „savigraužos“.
Gintautas Trimakas, menininkas

Aš dabar nedirbu, po sentimentus kapstausi.
Vilma Šileikienė, menininkė

Aš linkęs manyti, kad nurašytų žmonių nėra.
Gintautas Trimakas, menininkas

Jeigu vien mąstai, tai blogai.
Viktoras Binkis, menininkas

 

Tokia liga tokios ligos nepuola.
Remigijus Venckus, meno istorikas

Kokia čia fantastika, tai alkoholizmas.
Antanas Markuckis, režisierius

Buvimas su kažkuo turi savo užmokestį.
Danguolė Nekrašienė, buhalterė

Ištikimybė – mano gyvenimo būdas.
Remigijus Treigys, menininkas

Jūs labai stipriai komentuojat dalykus, kurie neįvyko.
Vladas Šlektavičius, dailės mokytojas

Kaip gerai jaučiuos, bet greitai išeisiu.
Andrius Mosiejus, menininkas

Iškrypimas brangiausiai kainuoja.
Gediminas Karalius, skulptorius

Bent jau žodis buržujus yra progresyvus.
Andrius Jakučiūnas, rašytojas

Tie mokytojai valdo Ukmergę.
Kęstutis Česnaitis, kultūrininkas

Kiekvieną dieną – po mažą eutanaziją.
Gintautas Trimakas, menininkas

Per savo vaiko vestuves pagaliau ir aš apturėjau atlaidus.
Virgilijus Burba, dailininkas

Manų košė nuramina. Nežinau, ar kitas koks maistas taip ramina.
Audra Baranauskaitė, žurnalistė

Rezultatų nebuvimas irgi yra rezultatas.
Viktoras Binkis, menininkas

Ja kuriu, kogda svobodnaja.
Katsiaryna Sumarava, dailininkė

Ne man taip atrodo, o man taip išeina.
Juozas Šikšnelis, rašytojas ir skulptorius

Mes džiaugiamės droviu jaunimu.
Viktorija Daniliauskaitė, dailininkė

Kada sapnus tapai, nereikia landžioti po dilgėles su molbertu.
Vladas Šlektavičius, dailininkas

Jau dveji metai, kai man kultūros nėra.
Vilma Šileikienė, menininkė

Kur juda mūsų garlaivis? Pigiausion vieton.
Alvydas Lukys, menininkas

Pradedam labiau gyventi.
Danguolė Nekrašienė, buhalterė

Būtų neprotinga, nenuaučiau.
Jonas Liniauskas, poetas

 

Nebūtų nesusipratimo, nebūtų pokalbio
Gintautas Trimakas, menininkas

Pasirodo, anekdotą sukurti yra sunkiau negu mokslinę teoriją.
Artūras Raila, menininkas

Visada smagu, kai būna keturios nuotraukos.
Danguolė Nekrašienė, buhalterė

Mano laisvė ir nepriklausomybė liko pas chirurgą.
Elvyra Pažemeckaitė, kultūrininkė

Gyvenimas su tikslu neleidžia išprotėti.
Petras Saulėnas, studentas

Ausimis yra lengviau atsiminti.
Gintarė Adomaitytė, rašytoja

Senėjimo sindromas diktuoja jaunystę.
Antanas Markuckis, Panevėžio lėlių vežimo teatro režisierius

Turiu problemą – man mažai kas nepatinka.
Rasa Čergelienė, rašytoja

Utenoj labai gerai gyvent, nes niekas netrukdo.
Vytautas Valiušaitis, keramikas

Pradėkit ryto malda, o po to darykit ką norit.
Algirdas Žukauskas, kunigas

Fotografijoj depresyvumas akivaizdus.
Alvydas Lukys, menininkas

Dantys dygsta pagal taisykles.
Rasa Kairienė, mokymo vadybininkė

Jis fainas, bet firmos vadovas.
Vilma Šileikienė, menininkė

Kad neprarastum potencialo, reikia vykti į kalnus. Kad vyktum į kalnus, reikia neprarasti potencialo. O tarpuose reikia gyventi.
Edmundas Verpetinskas-Mutis, choreografas, liberalas

Taip sunku gyvent, o dar negalima autobuse dainuot.
Nepažįstamas vyriškis

Negali užrašyti to, kas iš tikrųjų buvo.
Antanas A. Jonynas, poetas ir vertėjas

Gyvenimas ne rožėmis klotas, ir išmintis niekada nesibaigia.
Kęstas Bieliukas, kultūrininkas

Man geriau girtas Marčėnas negu blaivas Korkis.
Kęstutis Keblys, literatūrologas

Senstu. Net akinių nesugebu sudaužyti.
Edmundas Verpetinskas-Mutis, choreografas, liberalas

Pasiteisint mes galim bet kada.
Gintautas Trimakas, menininkas

Jeigu yra pragaras, – tai įkaitinta fluoro rūgštis.
Viktoras Binkis, menininkas

Bendruomenei yra džiaugsmas, kad neišgirdo pasirašyto teksto.
Adulis Medžiūnas, dailininkas

Ironija – tai nėra toks dalykas, įmanomas tik video.
Jonas Gudmonas, profesorius

Man niekas niekada po vieną nepatinka.
Gintautas Trimakas, menininkas

Ar gali būti kas gražiau, kaip mirtis nuo braškių?
Rūta Dubauskaitė, referentė filologė

Aš daviau sau žodį – daugiau nė žodžio.
Birutė Kuicienė, tapytoja

Dieve Dieve, ką tas mokslas su žmonėm padaro – susišnekėt nebegalima.
Vilma Šileikienė, menininkė

Bet aš nė vieno brūkšnelio šitam gyvenime nepadarysiu.
Adulis Medžiūnas, dailininkas

Kai man būna nuobodu, niekada negalvoju, kad esu arogantiška.
Skirmantė Ivanauskienė, pramoginių renginių organizatorė

Visi daro, ką nori, kodėl tu turėtum būti išimtis nieko nedarydamas?
Aldona Dobrovolskienė, dailininkė

Jei valstybė nesirūpina, tai Dievulis pasirūpina.
Danguolė Nekrašienė, buhalterė

Sureikšminti – tai yra veiksmas. O nesureikšminti – tik rezultatas.
Ričardas Šileika, nuogirdininkas

Galvos nėra pamaitintos praeitim ir istorijom.
Viktoras Binkis, menininkas

Trečiasai sandas metafizikoje yra kaušmuo.
Eligijus Šimbaras, filosofuojantis keleivis

Mes abstraktaus gėrio vedami nepadarysim žygdarbio.
Rimas Morkūnas, režisierius

Kai aš priešinuos, aš darau kitą vaizdą.
Gintautas Trimakas, menininkas

Aš einu Lenino keliu. Kaip visada.
Jurij Jankovič, santechnikas

Menas daromas nešvariom rankom, o švaria sąžine.
Vidmantas Zarėka, dailininkas

Su viena akim toli nenuvažiuosi.
Rusakalbis vyriškis

Amortizatoriai būna smegenyse.
Gasparas Aleksa, rašytojas

Jeigu neturi nuotaikos, tai gali ją prisidėti su drabužiais.
Aistė Kisarauskaitė, komplimentus mėgstanti moteris

Neįmanoma, bet legalu.
Julius Kaminskas, ilgametis bedarbis

Pavydžiu aš jums savęs.
Ričardas Šileika, nuogirdininkas

Visada geriau jausti priežastis, o ne pasekmes.
Silva Baltakienė, kiemsargė

Mėgstat žiūrėt į daugtaškius.
Antanas Markuckis, režisierius

Kaip išgyvent iki to parkinsono, bliacha.
Alvydas Lukys, menininkas

Ką mėgstu, tai mėgstu – šventes. Po jų tiek dirbti reikia!
Danguolė Nekrašienė, buhalterė

Aš pasistengsiu nusišypsot, kai mane atkas.
Remigijus Venckus, meno istorikas

Norisi žiūrėt, bet nesinori skaityt.
Gintautas Trimakas, menininkas

 

2007-2009 m.