ALTERNATYVOS


sunku patikėt
kad belvederio 
apolonas - vien iš
šalto akmens toks
jis tobulas gyvas
laisve alsuojantis
su puikiaisiais
calvino kleino
džinsais iš
po hugo bosso
švarkelio šiečia
raumeninga skaisti
po depiliacijos
krūtinė be jokios
kliaudos apautas
hugo bosso sandalais
metroseksualas
belvederio apolonas
pozuoja gėjų
žurnalui laurų
vainikas jo dailią
galvą dabina būriui
gerbėjų persakančią
horacijų - kaip
rinkodaroje taip ir
ant podiumo*


*Horacijaus žodžiai: "kaip tapyboje, taip ir poezijoje."


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007.OGI ŽIAURIAUSI DALYKAI: SUSIGĖDUSI LĖLĖ


ogi žiauriausi
dalykai - šventasis
domininkas nespėjęs
ketvirčiuoti nualpo
sekso prekių
parduotuvėje kai
moteris ta guminė
įšilo ir raustelėjo
pagriebta už sprando
griežtai purtoma


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007."...NEŽINOJO, KĄ DARO"


atleisk viešpatie
nežinojo nei
modiljanis gogenas
nei van gogas su
rubensu jei būt
bent nujautę kas
dabar dėsis christyje
soutbyje nė už
ką teptuko į
rankas nebūtų
ėmę


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007.ASTROLOGINĖS KLIAUDOS


viena vertus
ožiaragis
(capricornus)
moteriškai pasyvus
bet kategoriškas
tai va dėl to
kietumo kai
praeiviui tiesiai
į galvą pataiko
atitrūkęs nuo
stogo varveklis -
nieko keisto juk
kovas jau - turime
ne capricornus
bet vienaragį
vaizduojamŽ ožio
asilo raganosio
tauro ar arklio
pavidalais tasai
staiga iš kaktos
proto buveinės
išaugęs ragas yra
falo simbolis
frigidiškas
skaidrus akyse
nykstantis


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007.KETURIOS PASAKĖČIOS APIE VANDENŲ PLĖŠRŪNUS


NERODIJA


pelkių
virtuozė
su daugybe
smulkutėlaičių
dantukų aštrių   
kibių čiumpa
viską kas aplink
malasi žuvukes
triušį leopoldą
saldžiame padaže
mobilųjį ryšį
garbę sąžinę
ir troleibusų
nesibaido net
aligatorių

sučiumpa
nepaleidžia
abejinga
grasinimams 
meldimams viską
ryja ir virškina
ta rinka nerodijaEŽIAŽUVĖ


milžiniški
visaregintys
vyzdžiai tarsi
dievo akis iš
lauko saugo
banko fasadą

ne toks
išvaizdus bet
turiningiausias
turinys - seifo
pilveGRIFINIS VĖŽLYS 


rausva tokia
nekalta ataugėlė
pražiotuose
nasruose panaši
į kirmėlaitę

tobulas jaukas ir
nieko asmeniško
reik tik kantrybės
ir pasišventimo
kaip sakė akutagava
neturiu sąžinės -
tiktai nervus

    

KAIP IŠ APAČIOS ATRODO PLAUKIANTIS ALIGATORIUS


kaip emancipuota
jaunatviška pusamžio
krizės nevarginama
keturiasdešimtmetė

apšviesta saulės per
vandens peniuaro šydą
neprieinama paslaptinga
ir dar gundančiai
sūpuojas į šonus

tarsi akto metu -
įsivaizduoji tą
malonumą? tik
kažkodėl su uodega


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007.STOKA VITAMINŲ


pradžia kovo
pavasarį seniausiai
jau skelbia reklamos
trimitai bet nesiliauja
kamuoti vitaminų
stoka mikelandželo
dovydo per plonos
šlaunys - dėl kalcio
trūkumo neišlaikęs
prisėdo ant kelių
jaunutei uoliai
referentei nedidelis
triukšmas kilo
autobuse kol nugrūdo
nelaimėlį ant grindų
lenda pusnuogis bent
padoriau apsirengtų
žinote kompozicija
plastiniuose menuose
pavojingai svarbi
lyg tarp kitko
įsiterpė mandagiai
šalia sėdintis
referentės kaimynas
malonus pažiūrėti
korektiškas ir
nepavojingas garbaus
amžiaus pilietis
štai šio šviežutėlio
dangoraižio apatinės
konstrukcijos klaiposi
projektuotojų klaidos
reikšmingai pridūrė
neapskaičiavo atsparumo
firmos uždaro biurus
bėga sukikeno kaimynas


ką jūs sakote sunerimo
referentė pati sau
nuspręsdama būtinai
užsuksiu vaistinėn b
grupės vitaminų kažkas
su nervais


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007.MEILĖS TRIKAMPIS


nemokėjo lyros suderinti ir
rankose laikyti psalterijo
temistoklis - tas tiesa užtat
ambicijų energijos turėjo
per akis pirmiausia teko
akcininkus įtikinti jog
kolega jo ir konkurentas
aristeidas niekad nebus tinkamas
rinkodaros šefas nors apdairus
teisingas aukštos kultūros bet
padėtis rinkoje reikalauja
drąsių net drastiškų sprendimų
pernelyg ramias prigimtis verčiau
siųsti vadovaut filialams gi
mano darbus mato kiekvienas
turime jau šimto trierų laivyną
nesunkiai atsiimsime rinką iš
aiginiečių netgi persų tai
rimta strateginė investicija
idėjų turiu ir daugiau bet
jums spręsti - taip kalbėjo
firmos atėnai direktorių tarybos
posėdyje temistoklis nuomonės
kaip sakoma pasiskirstė tačiau
po ostrakizmo išsiuntė vargšą
aristeidą į provinciją
apgailestauju paspaudė jam
ranką temistoklis ir nedelsdamas
pasiėmė gražuolį stesilają iš
kejo kurį abu konkurentai buvo
karštai įsimylėję


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007.GEIŠA SUGIPSUOTA RANKA


štai geiša
sugipsuota ranka 
lūžęs dilbio
kaulas be
abejo gali
būti geiša
kurios ranka
langetėje jei
labai stipriai
sumuštas
riešas 

jeigu kairė ranka
sugipsuota arba
langetėje tai jang
dangiškas vyriškas
pradas sugipsuotas
arba langetėje jei
gipse ar langetėje
dešinė - in derlingas
pasyvus moteriškas

traumuota geiša
žengia gatve ir
sutinka apį jautį
pažįstamą iš egipto
tasai ir sako grįžtu
iš vakarų lao dzė
prašė tai pavėžėjau
klausyk kas rankai


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007.VIENIŠAS GARVEŽYS


vienišas garvežys per
mišką važiuoja negi gali
per mišką? gali gali
nusiraminki jaunime mąsliai
taria senolis pats andai
mačiau tą vienišių kaip
važiavo per tankumynus ir
proskynas pro kazlėkų
žaliuokių ūmėdžių guotus
baravykus išdidžius
raudongalvius lepšes ir
lepšaites voveraites
žvitrias kilimai mėlynynų
spanguolynų stiebai
gervuogynų tiesėsi po
garvežio ratais kiškiai
lapės stirnos ir jų
stirninai briedžiai
šernai barsukai šunys
usūriniai kirstukai smalsūs
palydėdavo jį žvilgsniu
ir nerdavo krūmuosna ar
į uolukę o vilkas vienišius
palengva lapendavo į šalį
tik vienišas garvežys
važiavo vis ir važiavo


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007.DVYLIKA BROLIŲ F-16 LAKSTANČIŲ


sulėkė nusileido visi
dvylika brolių F-16
variklius savo išjungė
ir poilsiui sutūpė

išlindo tuomet seselė
iš kuro terminalo kertės
stiklus gražiai nušveitė
patikrino oro slėgimą 
padangose perskaičiavo
kulkosvaidžių šovinius

rytui išaušus sukilo
visi dvylika brolių
reaktyviniai varikliai
suūžė suriaumojo ir
išlėkė broliai F-16

vakarui atėjus vienas
po kito leidosi tūpė
broliai F-16 ir tarpu
savęs kalbėjo kaži kas
čia ne taip viskas
nušveista išvalyta žiū
ir kulkosvaidžių šoviniai 
tvarkingai perskaičiuoti
iš kur tas paslaptingas
naktinis servisas

tik jauniausias
brolis F-16 nieko
nesakė o nutarė
neiti poilsio bet
laukti pažiūrėti kas
čia naktį dėsis

išlindo seselė iš
kuro terminalo kertės
ėmėsi stiklus šveisti
tikrinti oro slėgimą
padangose štai jau ir
jaunėliui eilė atėjo
o tasai palaukęs kol
jinai kulkosvaidžio
šovinius perskaičiavo 
ir klausia kas esi ką
čionajos darai kožną
naktį ir privertė seselę
viską papasakoti kaip
tolimoje šaly gyveno
su pamote laume ragana
ir ėmę tarnai tarpu
savęs šnekėti esą ji
dvylika brolių turinti
kuriuos toji pamotė 
laumė ragana F-16
pavertusi ir paleidusi
rytinių sienų saugoti
kaip ryžusis seselė
surasti savo dvylika
brolių F-16 kaip vargusi
kolei daugybę leidimų
sertifikatų gavusi
išklausiusi instruktažų
gausybę gavusi vardą
seselė ir legendą kad
tikrai esanti seselė
dvylikos brolių F-16

rytą pakilus broliams
F-16 jauniausias F-16
jų ir klausia ką broliai
darytumėte sužinoję
kad seselė mus rado ir
jinai čia kožną naktį
mus rūpestingai apeina

ir atsakė broliai F-16
patsai kažką žinai sakyki
greičiau kas čia vyksta
tuomet paėmė už rankos
seselę iš kuro terminalo
kertės išvedė ir pas
brolius atvesdino kaip
jau bus taip sako štai
broliai F-16 mūsų
seselė štirlicas
pagaliau susitikome

ir tarė vyriausias
F-16 sese štirlicai
pasiskubinai dar metus
turėjai išlaukti ir  
būtume gražiai susitikę
ilgai ir laimingai
gyvenę dabar turėsi 
dvylika metų tylėti
svečioj šaly šnipinėti


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007.FUGA

mergina laukė laukė
stovėjo stotelėje ir -
kad šoks į stabtelėjusį
troleibusą

referentė sėdėjo žvelgė
į išpuoselėtus pirštus ir -
kad griebs skambantį
telefoną

vaikinas vardu mirta
su pažangiais apatiniais -
kad žengs ant podiumo ir
padarė tą judesį

tailando boksininkas
laukė ringo kampe ir -
kad žengs į priekį
nuspirti priešininko

seimo primininkas sėdėjo
žiūrėjo žiūrėjo ir -
kad duos plaktu į gongą
skelbdamas pertrauką

viešųjų ryšių virtuozas
rinko informaciją ir -
kad paleis dar vieną mitą
masių vartojimui

animacinis slibinas
išlindo iš jūros ir -
kad paskelbs gyventojams
apie išpardavimą

mergina - kad paleis
dar vieną mitą seimo
pirmininkas - kad žengs
į priekį padaryti tą judesį
animacinis slibinas - kad
šoks į troleibusą tailando
boksininkas - kad griebs
skambantį telefoną 
referentė - kad paskelbs
apie išpardavimą viešųjų
ryšių virtuozas - kad duos
plaktu į gongą vaikinas
vardu mirta - kad žengs
nuspirti priešininko
jėzus kristus - kad
šoks iš altoriaus


Arūnas Spraunius. SPRAUNIUS PRIEŠ SPRAUNIŲ. – V.: Versus aureus, 2007.