Accessibility Tools

Prieš maldą


vaikščiojimas ant pirštų galų
dairymasis į šonus
kairėn dešinėn viršun
kad kas nestebėtų nuo stogo
stengimasis vengti
atsitiktinių praeivių
baimė ir gėda būti
užkluptam intymumo akimirką
džiugią gal liūdną
akimirką kuri neverta
malonumų nakties
bėgti nuo pasitaikiusių
įkyrių persekiotojų
kurie įsidėmės kiekvieną
ne taip išsprūdusį žodį
verstis kūlvirsčiais
kliūti už parko suolelių
mindžioti žolę gėles
kaip nors pasiekti
ramybės namus
suklupti ant kelių
galvą nulenkti lig žemės
ir pasakyti:

dabar jau melsiuos

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Miegančioji

žalios akys
užmerktos
bijo tamsos

rankos pasiekia
šešėlį sapne
švelnios kaip šilkas

baltas pilvas
nepaliestas saulės
banguoja

krūtys
kaip žaliuojančios kalvos
kuriose ganosi ožkos
aukščiausios rūšies pienas

pabusti mylimoji nenori
nenori sugrįžti
iš sapno

geriau nebučiuosiu
į lūpas
kaip daroma pasakoje

jau laikas vaikui
duoti pienelio
pabusk mylimoji

pabučiuosiu spenelį

pabudo

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Profesija

buvo galima gimti
vikingu Skandinavijoj

buvo galima gimti
kriviu Lietuvoj

buvo galima gimti
druidu Airijoj

buvo galima gimti
filosofu Graikijoj

buvo galima gimti
faraonu Egipte

buvo galima gimti
guru Indijoj

buvo galima gimti
lama Tibete

buvo galima gimti
samurajumi Japonijoj

bet jis pasirinko
paprasčiausią būdą
gimė staliumi
Betliejuje

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Dvyliktasis apaštalas

    Gintarui G.

vaikščiojo vienas
skustagalvis pilietis
nenešiojo ilgų plaukų
pagal hebrajų tradiciją

akylai rinkosi pasekėjus

ėjusius vorele iš paskos

dėl dvyliktojo
sąmoningai klydo

šiai apaštalų plejadai
trūko kažko nesusijusio
su žemdirbyste žvejyba
gyvulininkyste
ar duonkepyste

kažko tokio ne proziško

todėl vietoje Judo
(tegu Dievas jam duoda
amžiną atilsį už visa tai)
dvyliktuoju apaštalu
išrinktas buvo
poetas

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Velykos

sninga tykiai
virš erškėčių
ankstyvą pavasarį

čiurlena šaltinis
nuo to kalno
viršugalvio

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Nubudęs vienuolis

    Donaldui K.

galima paskęsti
savo sapnuose
gilų it bedugnė rytą

galima paklysti
priešo kelyje
rasti dangų nevartytą

galima nubusti
dieną vakare
prie rankraščio sulyto

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Mėnuo apsitraukęs debesimis rūsčią naktį

tik tark žodį

ir debesys išsisklaidys
neliks miglos akyse

tik tark žodį

ir mėnuo pradės šviesti
kaip japonų haikuose

tik tark žodį

ir naktį pakeis diena
galėsi išeiti ramiai

tik tark žodį

ir mano siela išskris

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Rauda

žvelgiu į laiko išblukintą
pasaulį iš keturiasdešimties
kartų atstumo
keturiasdešimt kartų
ištisą dieną ir naktį
nevalgęs be miego
visas apžėlęs apšepęs
skaičiuojantis smėlio smiltis
kaip nesantuokinius vaikus
negaliu pajudinti kojų

anei rankų tik galvą sukioti
žadėti buveinę kurią einu
ruošti bet negaliu

laiko mane prirakinę
tokiais tvirtais mazgais
tvirčiausiais jog netikiu
kad kada paleis

ar verta buvo gimti
taip gyventi mirti

rankos silpnos
širdys kietos kaip uoliena

Tėve padėk
jie neleidžia
prisikelti

padėk

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Malda

varlių kvarksėjimas
ryte prie kūdros

zylutės beldimas
dieną į langą

rožių šypsojimas
į blyškią saulę

arklio žvengimas
traukiant vežimą

musės dūzgimas
į kairiąją ausį

karvės bliovimas
vakare prie tvarto

vaiko verkimas
pabudus iš sapno

vilko staugimas
naktį ant kalno

mano knarkimas iš ryto
ant Tavo pagalvės

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Žvejyba

valčių prieplaukoje
suplyšę tinklai

basų kojų įspaudai
audrų išaustame
smėlio kilime

tyla paukščių gerklėse

ūžesys miesto turguje

nematyta gausybė
sidabrinių žuvų

geriausias masalas
popietės žvejybai

trys svarai šviežio
rūkyto ar sūdyto
ungurio

sielai apvalyti

Į viršų

Netikėtumas

pavasario
taip ir nepamačiau

po žiemos
vis vasara

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Prisikėlimas

kiekviena dulkė bus surinkta
jos sulipdytos viena prie kitos
suformuos kaulus
kurie ne kartą lūžo
kaulai apsitrauks kremzlėmis
žalia mėsa
kurią barbarai būtų iškepę
iš mėsos trykš kraujas
į atsigaunančias smegenis
visą kūną apraizgys
odos apvalkalas
ausys išgirs
akys praregės
tik balsas tylės
paskutiniąją teismo dieną
išgirdus
pasmerkimą

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.Po maldos

amen

mes žinom
kas Tavo mylimieji
Tavo vaikai

alkoholikai prostitutės
suteneriai žudikai
klaidatikiai nusidėjėliai
einantys prieš Tave
visi neteisieji per ilgus
amžius nužmogėję
vagys ištvirkėliai
svetimautojai nesaugantys
guolio šventumo

Tavo meilė jiems beribė

tačiau maldaujame
Tave

būk gailestingas
vaikams Tave mylintiems
visiems savo šventiesiems
teisiesiems Tavo vardą
giriantiems
ir jį šlovinantiems
būk jiems maloningas
nesuteik pasaulio ramybės
pasūdyk druska
nuvožk žibinto dangtį

Tėve
atleisk Tave mylintiems
nes jie nežino
ką daro

Sobeckis, Dainius. Žvejo sūnaus: Eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.