rolandas rastauskas
Aktorius pasitraukia

 

Žili draugai anapus vandenyno
Tavęs gedės ir negedės tavęs.
Mirtis atėjo, apsidairė, atpažino,
Išjungė kraują, atmintį, gatves,

 

Kurioms staiga pražuvo tavo batai,
Vitrinai – veidas, rankenai – ranka.
Tik angelai, laisvi it akrobatai,
Paklausė tėvo: „Viešpatie, už ką?“

 

Atšalo lempa. Jau dulkėjo knygos.
Netekęs žado laukė kambarys.
Tau pasitraukus, dingo amžiaus ligos.
Ir užgiedojo nėščias vyturys.

 

 

1980
Rastauskas, Rolandas. Aktorius pasitraukia: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1996.

 

 

 

 

Paul Klee

 

Mirties adresas – Sodų 3.
Gyvatė užmiega žolėj.
Ir ne vartininkas, o bokštininkas
                            atrakina duris
Skaidriausiam šveicarui Paul Klee.

 

Už tapybos, už drobės, už tapsmo –
Ruduo, spaustuke įvyniotas.
O puvėsį užuodę astrai
Palieka dėmes kraujuotas.

 

Damos tos rašalo dėmės.
Akyse atspindėtos žuvys.
Ir visą jų kraują susėmęs –
Tu laimingas, vadinasi, žuvęs.

 

 

1987
Rastauskas, Rolandas. Aktorius pasitraukia: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1996.

 

 

 

 

Brėkštant

 

Prabusti
Su eilėraščiu burnoje
Nes gyvenimas kaip rašė vietos išminčius
Tau tėra „tik proga parašyti
Dar vieną eilėraštį“

 

Jis pamiršo pridurti
Kad gyvenimas yra
Ir proga numirti

 

Ką ir primenu
Štai šituo eilėraščiu
Drėgną pavasario rytą
Lendančiu iš mano burnos

 

Abrakadabrišku
Neartikuliuotu
Šnabždesiu

 

Peraugančiu
Į trumpą dejonę:

 

Kaktusas
Dievo
Gerklėj

 

 

1993
Rastauskas, Rolandas. Aktorius pasitraukia: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1996.

 

 

 

 

Rolandėlio darželis

 

Mano
išsiderinęs sodas

 

už spygliuotos
nervų vielos

 

daugiašnarė
ir daugiakampė
slidžių slėpinių
maišalynė

 

nuo kurios
susivemtų
japonas

 

ieškantis
skaidraus
mirgėjimo
išrišimo

 

palaimingos
tuštumos

 

mano
neveikiantis sodas

 

užžėlusių
minčių varputynas

 

kurmių
piliakalnis

 

užakęs
lapų užutėkis

 

sodininko instrumentų
kapinynas

 

šikšnosparnių
nerštavietė

 

puvėsių kazematas
po tėviškės
dangumi

 

 

1996
Rastauskas, Rolandas. Aktorius pasitraukia: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1996.

 

 

 

 

Balsai knygų mugėje

 

„Neapkenčiu
jūsų kančių
paminklų

 

proto išnarų
piramidžių

 

supiltų
Europos
Knygynuos

 

Klajojančių
jūsų raidžių
skruzdėlynų

 

laureatai
ir latrai

 

akademikai
pogrindžio princai

 

nekenčiu
tos kankinių
rinkos

 

rinktinių

 

užnuodytom
frazių ietim

 

įsiskverbiančių
į smegenų
kariesą

 

nė vienas
jūsų vaizduotės
blyksnis

 

nevertas
vaizdo pro langą“

 

„bet kodėl
tu žiūri į sieną

 

neskaitantis
kaliny?“

 

 

Rastauskas, Rolandas. Aktorius pasitraukia: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1996.