RoRaRoRa

        Komedija. Albertui Stankevičiui in memoria                                                 

                
Veikėjai
Dr. Albertas KLYNAS (angl. Dr. Clean) - parazitas, 53 metų
AGAVA - smuikininkė, 40 metų

LELIJA - jos duktė, 20 metų

DARIUS - buriuotojas, 23 metų

 
 

Veiksmo laikas – 1981 m.

Veiksmo vieta – vieno kambario Agavos butas blokiniame name, Vilniuje.

Nė vienas pjesės personažas niekada neegzistavo tikrovėje.

RoRa  

 

Dvylika dienų nėra jokių ryšių su 23 metų Robertu Geineriu, kuris mėgino apiplaukti aplink pasaulį nedidele jachta.

Kaip pranešė pakrančių sargybos atstovai, Geineris, per paskutinį radijo ryšių seansą iš Bermudų trikampio rajono pranešė, kad apgadintas jachtos korpusas. Jis sakėsi ketinąs plaukti viena iš trijų krypčių - į Bermudus, Barbadoso salą arba prie Brazilijos krantų.

Iš laikraščio
 
 
Pirma scena
 
Žiema.
Vakaras.
 

Virtuvė blokiniame name.

 

Dr. KLYNAS sėdi už stalo kampe prie lango ir gliaudo riešutus.

Ant stalo stovi telefonas.

Kambaryje už sienos repetuoja smuikininkė.

 

LELIJA įeina pro duris su atversta knyga rankose.

Atsisėda priešais. Jie ilgai žiūri vienas į kitą.

 
LELIJA
norėjau jūsų paklausti
 
KLYNAS
klausk vaikyti
 
LELIJA
kas yra socialinė adaptacija
 

KLYNAS išgliaudo riešutą, įsimeta į burną ir tylėdamas kramto.

 
KLYNAS
tai skirtumas tarp vilko ir šuns
 
LELIJA
o jeigu rimtai
 
KLYNAS

tai skirtumas tarp visų vilkų ir visų šunų o dabar prisimink Pavlovo šunį ir eik

 

Smuiko garsai už sienos.

 
LELIJA
neturiu kur ten mama repetuoja
 
KLYNAS

parepetuokit viena kitą tuoj ateis Darius

 
LELIJA
jis dar neišplaukė?
 
KLYNAS
dar ne
 
LELIJA
tai realu?
 
KLYNAS
ir realu
 
LELIJA

jūs išpranašavot tai jūsų darbas dieną naktį giedojot

 
KLYNAS
lakštingala negali nečiulbėti
 

Suskamba telefonas.

 
KLYNAS (pakelia ragelį)

taip kalbėkite ne (Lelijai) pakviesk motiną taip maestre ne

 

Įeina AGAVA.

 
AGAVA

klausau maestro taip (Klynui ir Lelijai) prašo išmokyti naudotis lazdelėmis ne maestro taip

 
KLYNAS

tas malka užsimanė įvaldyti pagaliukų meną tas Šostakovičius

 
AGAVA
nešaukite
 
KLYNAS

matau jį batuta gramdantį šlovės trupinius

 

Durų skambutis.

 
LELIJA
aš įleisiu
 
Išeina.

Grįžta su DARIUMI.

DARIUS su paltu, ilgu šaliku.

 
KLYNAS

vangiai įslenki kaip koks klišius bandyk iš naujo įsivaizduok čia prieškarinis Kaunas ir tu penkias paras nesiskutęs lengvai apsnigta skrybėle ką tik iš Paryžiaus traukinio įžengi į Dubeneckienės studiją kur gražiausios Lietuvos moterys išrikiuotos prie atramos daro pirmąsias baleto pamokas gaudai jų atspindžius visuos veidrodžiuos išsyk ir matai kaip viena brunetė keldama koją pakelia į tave akis ir

 

DARIUS įsipila iš krano vandens ir atsigeria.

 
DARIUS

ir išteka už garsiausio boso o aš nusišaunu Šaulių klubo išvietėje

 
LELIJA
kokie jūs neįdomūs
 
Išeina.
 

DARIUS nusimeta paltą ir atsisėda prie stalo.

 
AGAVA
vakarieniausite
 
KLYNAS

tiesą sakant buvau pakviestas į vieno pažangaus išeivio paminėjimą bet susilaikysiu dėl japonų virtuvės

 

AGAVA ruošia vakarienę.

vieninteliai namai Vilniuje kur draudžiama naudotis peiliais ir šakutėmis

 
DARIUS
ir vėl ryžiai?
 
AGAVA

tu laisvas valgyti duoną ir sūrį dešros su pienu negaliu pasiūlyti atleisk

 
KLYNAS
duok jam džiūvėsių
 
DARIUS
daktare
 
KLYNAS
tyliu
 
AGAVA
yra džiovintų vaisių tiesa
 
KLYNAS
yra daug tiesų madam
 

Grįžta LELIJA.

 
KLYNAS
yra Lelijos tiesa
 
LELIJA
duokit man ramybę
 
KLYNAS
ramybę tu atrasi danguje
 
DARIUS
rojuje
 
AGAVA
sėskite visi
 
Vakarienė.
 
KLYNAS

kuo minta parazitai visuomenėje kurios visi nariai dirba

 
LELIJA
tai mįslė
 
DARIUS

jūs ne parazitas daktare jūs parazitologas

 
KLYNAS

aš tikras tinginys aš niekados neapsimetinėjau dirbąs

 
LELIJA
niekada
 
KLYNAS
nieku gyvu
 
AGAVA
jis toks nuo vaikystės
 
KLYNAS

nors buvau vienas pirmųjų pionierių šitam krašte bėda nemokėjau užsirišti kaklaraiščio o senelė ir neslėpsime auklė kategoriškai atsisakydavo pagelbėti tokie dalykai

 
DARIUS
gal išliko nuotraukos?
 
KLYNAS

ką beįrodysi turiu foto kur vienas iškilus dabarties šulas eina komunijos toks angelas su žvakele ką beįrodysi vaikyti būčiau dabar Arteko garbės narys ką?

 
AGAVA

įeidami į mano namus palikite politiką už durų

 

Suskamba telefonas.

 
DARIUS
manęs nėra!
 
KLYNAS
jo čia nėra prašom
 
DARIUS
kas skambino?
 
KLYNAS
balsas
 
LELIJA
moters?
 
KLYNAS

o jūs tikite kad praradus nekaltybę jis pasikeičia?

 
DARIUS

be abejonės taip gimė “Ąžuoliuko” vyrų choras

 
AGAVA
kaip juokinga
 
DARIUS
cho cho cho ponia!
 
Telefonas.
 

manęs nėra tik vyriškiems balsams!

 
KLYNAS
kalbėkite man įdomu
AGAVA
koketas
 
KLYNAS
taip deja ne
 
AGAVA
ko dūsauji?
 
KLYNAS

man ką tik siūlė Lietuvos pasiuntinio vietą ant Dramblio Kaulo Kranto

 
AGAVA
ir tu
 
KLYNAS
kaip visad
 
DARIUS
sveikinu
 
KLYNAS

jaunystėje siūlydavo Artimuosius Rytus kartais gimtąją Europą dabar tik Togą Zanzibarą Gambiją

 
DARIUS

reikėjo sutikti gal būtumėt ir man kuo naudingas

 
KLYNAS

manai pasiųstų iš karto? pirma speckursai karatė mokykla et cetera

 
LELIJA
užimtumėt atsakingą postą
 
KLYNAS

kažkas turi užimti ir neatsakingus postus aš čia nepamainomas

 
DARIUS
virtuvėj po lempa
 
KLYNAS

yes čia mano valda

 
AGAVA

senajam bute aš užmiršdavau užverti langą ir jį lankydavo naktinės peteliškės

 
KLYNAS
tai mano galva šviesdavo
 
DARIUS
kaip švyturys
 
AGAVA

į ją skrisdavo drugiai senam bute senam name kur akmenų sodas

 
KLYNAS

Čechovui mirštant įlėkė didžiulė naktinė peteliškė ir plakėsi plakėsi jo paskutiniam regėjimo lauke ir jis paprašė šampano ir numirė

 
LELIJA
kas yra martirologija?
 
KLYNAS

tokia visuomenės mokslo dalis vaikyti ką tame universitete jau dėsto šitą discipliną

 
LELIJA
ne aš sapnavau tą žodį
 
KLYNAS
yra tik vienas liudininkas melas
 
LELIJA

sapnavau kad esu maža katalikė ispanė dar vaikas dar mergaitė dar neatidavusi savęs nei žaislams nei saldumynams praktikuojanti tylą dievinanti statulas žvakes vargonų muziką

 
KLYNAS

cituoji mieloji net sapnuodama cituoji

 
LELIJA
esu tik nekalta studentė
 
AGAVA
nesimaivyk
 
LELIJA
mama tu man?
 
DARIUS
tai buvo citata jūs tikras?
 
KLYNAS

daktaras Klynas žino viską bet netiksliai

 
Telefonas.
 
ką? tokią Agavą
 
AGAVA

taip o maestro šiandien jau vėlu šiandien ne sudiev

 
LELIJA (motinai)
ko dūsauji?
 
KLYNAS
vėl tas Ozawa
 
AGAVA

nesikeik tokia mano dalia kiekvienas naujas maestro išvydęs manyje japonę nori išmokti valgyti lazdelėmis

 
KLYNAS

tie plaučkepeniai tie kumščiadrebiai tie arkliadančiai tie

 
DARIUS
o jūs parodykit jam pasą
 
KLYNAS
kaip tu manai kas ten įrašyta
 
AGAVA
japonė
 
KLYNAS

tota že

 
DARIUS
vadinasi ir dukra turi teisę pase
 
KLYNAS

galva! kur paimsi du nuogus japonus gintaro krašte du inkliūzus vienam gabale ką?

 
AGAVA
Albertai
 
KLYNAS
tau įpilti arbatos brangioji?
 
AGAVA
tu liumpenas
 
KLYNAS
liliputas
 
DARIUS
lingvistas
 
KLYNAS
literatas!
 
AGAVA
nuplikęs meilės misionierius
 
KLYNAS
japas
 
DARIUS
ne ink-liū-zas o inkliuzijas
 
KLYNAS
ačiū
 
DARIUS
būkit atsargus su žodžiais metre
 
KLYNAS

a propos mes su Agava skaitinėjom tamstos grožinius kūrinius ir su giliu liūdesiu turim pareikšti kad kol kas tikrovė laužia tamstą o ne atvirkščiai

 
DARIUS
ačiū
 
LELIJA

aš nežinojau kad tu rašai parodysi

 
KLYNAS
jis rašys tau laiškus
 
AGAVA
kokius laiškus?
 
DARIUS
iš Ramiojo Vandenyno
 
KLYNAS

matyt būsiu priverstas įsijungti į paieškas gal bangos išmes tuos butelius kur nors Palangos vyrų pliaže

 
AGAVA
žinai kas tu? tu maršas D-dur
 
KLYNAS
o kodėl jūs negriežiat Saglierio?
 
AGAVA

pasaulio muzikų šeima jam taria ne

 
KLYNAS
tik pamanykit
 
LELIJA
jis iš tiesų nunuodijo Mozartą?
 
KLYNAS

Saglieris? ne jis tik pildavo cukrų jaunuoliui Wolfgangui į benzino baką

 
DARIUS
į “Žigulius”
 
KLYNAS

Mozartas turėjo žydrą liuksą kuriuo vežiodavo smuikininkes

 
DARIUS
naktį maudytis
 
KLYNAS

viską paršelis žino teks pridėti pačiam žvaigždutę

 
DARIUS

jeigu uždega žvaigždes pagonuos vadinasi tai kažkam reikalinga

 
AGAVA

pamenu kaip jūs deklamuodavot tai buvo taip seniai

 
LELIJA
tikrai paskaitykit ką nors
 
DARIUS

„Jiems diena amžinai apsiblaususi,

Amžinai jie urvely drybsos.

Jie giliau į žemes tiktai rausiasi

Nuo pavasario, saulės, šviesos…“

 
LELIJA
mama tai mes
 
AGAVA
tšš! netrukdyk
 
KLYNAS

„Kartais snapą iškišę jie pakelia,

Apsidairo, atrodo, aplink,

Bet nemato jie skrendančio sakalo,

Nes jie kurmiai, maži ir akli…

 
DARIUS

Jie jokia ateitim nesirūpina,

Jie, akli, neįžvelgs ateities;

Ieško menko, nedidelio trupinio

Ir nedrįsta išlįst iš nakties.

 
KLYNAS

Ir taip baikščiai sulindę po žemėmis

Rausias, knisas labai atsargiai, -

Be aušrų, be šviesos ten gyvena vis

Amžinosios nakties neregiai…

 
DARIUS

Jūs nedrįsit tamsos tos paniekinti,

Pasiliksit akli jos vergai…“

 
LELIJA
nedrįsim nedrįsim!
 
DARIUS

„Tad į pražūtį griūkit, garmėkite,

Neregėję šviesos neregiai!“

 

Skaityti toliau