Accessibility Tools


antanas ramonasantanas ramonas       Pavasaris. Pilka, šalta, šlapia, vėjas. Storas vyriškis guli ant šaligatvio. Ruda nutrinta nailoninė striukė, margos, purvinos kelnės, rudi pusbačiai, pilka numurusi beretė ant galvos.
       Beretė ant galvos, vadinasi, ne griuvo, o susmuko. Vieni praeina, nepasuka galvos - jaunesni. Kiti pasižiūri, praeina - ir jauni, ir seni. Pasižiūri, sustoja - vyresnės moterys. Pasilenkia.
       - Reikia iškviesti greitąją, - vyresnės moterys.
       - Girtas, - vyrai.
       Keli atkakliausi stovi ir žiūri.
       Nesuprasi, ar gulintysis girtas, ar jam bloga. Nušiuręs visas, veidas raudonas. Girtuoklis. Bet nelabai panašus, gal darbininkas.
       Pastovi, nueina. Keli lieka.
       Pasirodo policininkas. Toks pat storas. Jam sunku susilenkti. Pasilenkia, suima už pažastų gulintįjį ir bando užkelti galvą ant šaligatvio briaunos. Sunku.
       Padėti - nepadėti, padėti - nepadėti?
       Galų gale užvelka ant šaligatvio, pakiša po galva beretę, pagalvoja, atsmaukia striukę, irgi sugrūda po galva. Matyti plikas išvirtęs ir paraudęs gulinčiojo pilvas, margi flaneliniai marškiniai.
       Policininkas pasitaiso kepurę ir nueina.
       Eina, nepasižiūri. Eina, pasižiūri, praeina. Pasižiūri, sustoja.
       - Reikia iškviesti greitąją, - sako naujai atėjusieji.
       - Girtuoklis, - sako vyras.
       - Buvo policininkas, - sako pusamžis vyras. Sustojusieji kantriai laukia. Gulintysis guli kaip gulėjęs, atrodo, kvėpuoja. Senutė pasilenkia prie veido.
       - Reikia greitąją...
       - Buvo policininkas, - vėl jai aiškina.
       Sustojusieji dabar stovi ir žiūri į gulintįjį. Niekas nieko nesako. Laukia. Kas bus? Mirs - nemirs? Kartais pasižiūri į tą pusę, kur nuėjo policininkas. Policininkas nesirodo. Mirs - nemirs? Šalta, vėjas, krinta retos šlapios snaigės. Gulinčiojo lūpos ima balti, akys pusiau pramerktos.
       Numirė. Nepravėręs lūpų, neatmerkęs akių. Policininkas taip ir nepasirodė. Sulaukusieji eina kas sau.
       Po dešimties minučių jau kiti.
       - Infarktas? Užsimušė? Krito? Užmušė? Policija? Nebėra kam paaiškinti. 

 

       Ramonas, Antanas. Ramybės kalva: [esė, apsakymai, apysaka]. - Vilnius: 7 meno dienos, 1997.