Accessibility Tools


poskus sigitasposkus sigitas       Vėl kaip ir kiekvieną vasarą Mieste prie jūros įvyko uodegos vizginimo konkursas „Gražioji uodega 2003“. Pagal nuostatus jame galėjo dalyvauti visi, turintys ką vizginti. Ir dalyvavo – nuo slieko Jeronimo iki šiais metais mūsų mieste gastroliuojančio „Baltijos“ cirko artisto dramblio Apolinaro. Dalyvių buvo daug. Devynių pačių gražiausių uodegų savininkų – finalininkų – atrinkimas truko dvi savaites.
       Tarp geriausiųjų buvo ir mūsų visų seni pažįstami – pudelis Vincas, žvirblaitė Monika bei sliekas Jeronimas.
       Daugiausiai žiūrovų ir vertinimo komisijos ginčų kilo dėl slieko Jeronimo finale parodytos programos „Uodegėkim!“. Komisijos nariai ilgai diskutavo dėl jo pasirodymo. Galų gale nusprendė, jog šis konkurso finalininkas parodė ne uodegos grožį ir jos raiškos galimybes, o sportinės gimnastikos programą. Todėl iš finalo Jeronimas buvo pašalintas. Tai, suprantama, didelis nuostolis mūsų komandai. Vertintojai patys stebėjosi taip neapsižiūrėję: sportininkas su sportine programa dalyvavo ir net atėjo iki grožio bei raiškos konkurso finalo!
       Daugiausiai katučių bei susižavėjimo šūksnių teko pudeliui Vincui. Jo uodega nušlavė visus prizus: fotouodegą, publikos uodegą, Miesto prie jūros uodegą ir uodegą-plastiką.
       Laimingasis konkurso laureatas po visų prizų įteikimo ceremonijos įvykusioje spaudos konferencijoje žiniasklaidos atstovams pasakė:
       – Uodega – geriausias pasaulyje instrumentas, jeigu žinai kur, kada, kam ir kodėl ją vizgini.
       Laureato bičiulis žiurkėnas Vidas atsivežė karutį, į kurį sukrovė ir namo pargabeno visus laureato prizus: sveiko gyvenimo būdą (Miesto prie jūros uodega), balną (fotouodega), segtukus skalbiniams arba bet kam susegti (uodega-plastikas) ir žalią kaspiną su užrašu „Publikos uodega“.

 

       Po ilgo konkurso maratono pudelis Vincas namo grįžo pavargęs, bet laimingas. Grįžo kaupti jėgas naujiems konkursams.

 

       P.S.: Prizą „Fotouodega“ – balną – įsteigė Savanoriškoji Arklių Bendrija (SAB), manydama, kad jų finalininko Širmio uodega bus pati fotogeniškiausia. Taip pat jie tikėjosi, kad vertinimo komisijos nariai atsižvelgs į prizo paskirtį ir žinos, kam jį skirti.
       P.P.S.: Vienas bulvarinio laikraštėlio „Vabalų ekspresas“ žurnalistas pudelio Vinco paklausė, kam šuniui balnas. Laureatas tauriai nutylėjo.

 

       Ketvirtas asilas mėgo gyventi
       kaip zebras: draugijos nevengė,
       lakstė kaip vėjas, linksmai y-a-avo...
       Taip gyvenant, čia pat liepto galas,
       o liepto gale – pilkas vilkas.

 

       Literatūrinis kultūrinis almanachas „BALTIJA“, Klaipėda, 2003