Accessibility Tools


nebaigta pasakanebaigta pasakaŠUO

 

ž m uo k
se suo
uo sis

 

žel muo
teš teš teš
nuo
muo

 

kuo mi
mi kuo
ak
muo

 

au au

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

KAMUOLYS

 

mazgas
ant jo mazgas
ant mazgo mazgas
dar mazgas
mazgas

 

anta mazgų
mazgas
mazgo mazgelis

 

kilpų kilpos
mazgų mazgai
priraizgyta
nebežinau kiek

 

kalės mazgų
kamuoly
zgū

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

RAGAS

 

pabudau atėjau
ir sakau
jums:
ūžia bakūžė
telyčia (ji čia netyčia)

 

labas garažas
ražas...

 

raguotas raguolis
pabudęs

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

NĖRA YRA

 

Užsimerki

 

nieko nėra ir nebus
nėra ir nebus
nėra

 

bet vieną akį
šiek tiek pramerkęs
matai:

 

vis tiek yra
yra yra yra
viskas:

 

stalas kėdė namas
riedučiai brolis
ant palangės gėlė
(ji – kaktusas)

 

atėjo teta
sako „labas“

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

ŠIANDIEN

 

prie lango sėdžiu
pro langą žiūriu
sergu

 

ką matau ką matau
ką galvoju?

 

vasara kaip ašara
diena kaip langas
namukai namai nameliūkščiai
gatve žū – ū – va – žiuoia

 

cha!
ir save matau
per gatvę einantį

 

kokia šviesoforo šviesa?
balta balta
ir mėlyna

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

GIMTADIENIS

 

jis panašus į šeštadienį
jeigu skaičiuoti
pradėsi pirmadieniu

 

o kada pirmadienis?

 

praeina šeštadienis
kaip gimtadienis
sekmadienis
kaip vardadienis
tada ateina pirmadienis

 

iš kur?
iš Kauno pusės
pro Kryžkalnį

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

LAIKAS

 

seni daiktai
nulėpę visai
lėtai
į palėpę kopia

 

palėpėje ankšta
pilna daiktų
marios laiko
niekas netrukdo nelaiko

 

daryk ką nori
arba nedaryk

 

pelė patyliukais krebžda

 

tegu tie daiktai
čia pabus pailsės dulkės
kokį šimtą metų

 

per šimtą metų
kojas įgis nulips –
žiū –
vėl kaip nauji

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

CENTRAS

 

atėjau į centrą
esu dabar centre

 

o kas yra centras?

 

šiaurės pietų ašis
į visas puses vienodai toli

 

dangus ir žemė
virš abiejų vandenai
briedis devyniaragis plaukia

 

raidė „A“ raidė „Ž“
pagiry guli
daugtaškis

 

name kambarys
kambary skrynia
skrynioje maišelis
maišelyje aš

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

MĖLYNA DAINA

 

klausausi dainos
mėlynos dainelės

 

apie tave ir mane
šitame mieste prie jūros

 

stogų kepurės apsiverkė
besiklausydamos

 

ir aš dainuoju
stengiuos neverkti:
blue blue blue

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

PAGALVOSIU TADA

 

nespėjęs užmigti pabundu
nespėjęs pabusti atsikeliu
žiū – baigiasi vasara

 

rudens vakarai ilgesni
užmigęs lėčiau pabusiu
pabudęs lėčiau atsikelsiu

 

bus tada laiko
pagalvoti apie viską
apie ką pagalvoti nespėjau
krebždėdamas vasaros ausy
į visas puses

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

KEISTUMAI

 

atveriu langą
atverčiu knygą –
pasaulis ateina ir sulenda
į ausis į akis į nosį

 

kaip ir telpa tiek daug?

 

esu
kaip jūra gilus
aukštas kaip dangus
kaip statinė storas

 

ir jūs tokie pat!

 

bruzda čeža
visose statinėse

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

KELIAS

 

žalias kelias
žalias pakeles kelia
skauda kelį

 

są –
narys narelis erelis
žeme rop – oja
žalias

 

rop rop ropok
žal žalėk

 

lėk – i – keliu
(kelį užmiršk
te neskauda)
žaliu
yla

 

galvos žalios žyla

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

SPALVOS

 

geltona
raudona
mėlyna

 

geltoną maišom su mėlyna
spalva kokia?
pelė žalia
(kieno pilve?)

 

raudona ir geltona skina
oranžinį tau man – dariną

 

mėlyna su raudona susipažino –
prieš audrą dangus violetinis
(žinom)

 

geltona raudona mėlyna
pelė (apsirikom)
žolė mandarinas dangus
o spalvos tik trys

 

kitur balta
šalta

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

 

 

 

 

RAŠYKLĖS

 

rašyklių yra visokių:
dienai ir nakčiai
širdžiai ir protui
daiktui ir padarui

 

kiras rašo sparnu
danguje ant vandens
žuvis uodega
saulė mėnulis ir žvaigždės
debesyse

 

aš rašau
pieštuku popieriuje
kreida lentoje
kartais ant namo sienos

 

mašinos rašo kelyje
traktoriai dirvoje
bulvės vagoje
akmuo pievoje

 

visi rašo tą patį:
esam esam esam
juokui ir ašaroms

 

 

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.