Accessibility Tools


darius pocevicius.darius pocevicius.
Pradžioje

 

Pradžioje buvo Žodis.
Tas Žodis buvo pas Dievą,
ir Žodis buvo Dievas.
Jis pradžioje buvo pas Dievą.
Visa per jį atsirado,
ir be jo neatsirado nieko,
kas tik yra atsiradę.*

 

Paskui buvo žodžiai.
Tie žodžiai buvo pas žmogų,
ir žodžiai buvo niekas.
Jie atsirado pas žmogų,
ir per juos atsirado niekas,
visa, kas tik yra atsiradę.
Atsirado tik žodžiai.

 

Jeigu kiekvieną atskirai
aprašytume, manau,
visas pasaulis nesutalpintų
knygų, kurias reikia
parašyti.**

 

* – pirmosios Evangelijos pagal Joną eilutės (Jn 1, 1-3)
** – paskutinė Evangelijos pagal Joną eilutė (Jn 21, 25)

 

 

 

 

r ( a š ) y k

 

rašyk rašyk rašyk rašyk rašyk r
rašyk rašyk rašyk rašyk a
rašyk rašyk rašyk š
rašyk rašyk y
rašyk k
savo

r
y
k

 

 

 

 

trys keliai

 

 

 

ėjau
iš-ėjau
skub-ėjau
bėgin-ėjau
šokin-ėjau
griuvin-ėjau
jud-ėjau
krut-ėjau
art-ėjau
susp-ėjau
nu-ėjau
stov-ėjau
slapmin-ėjau
ropin-ėjau
dykin-ėjau
par-ėjau

 

gul-ėjau

ėjau
kalb-ėjau
šnek-ėjau
kužd-ėjau
plep-ėjau
gird-ėjau
klausin-ėjau
atsakin-ėjau
įtikin-ėjau
žad-ėjau
tęs-ėjau
klied-ėjau
įžeidin-ėjau
apgaudin-ėjau
nesusikalb-ėjau
šyptel-ėjau

 

tyl-ėjau

ėjau
nor-ėjau
tik-ėjau
mok-ėjau
tvirt-ėjau
gudr-ėjau
gars-ėjau
tur-ėjau
serg-ėjau
žav-ėjau
myl-ėjau
reg-ėjau
sen-ėjau
menk-ėjau
kent-ėjau
pasišlykšt-ėjau

 

merd-ėjau

 

 

 

 

poetinė kabalistika

 

I.
ė j m l n s j i s a
j a k i a u k j n s
y b s i s u o j s i
d k k i ė j e s ė j

 

II.
ė jot em el en es jot i es a
jot a ka i a u ka jot en es
y bė es i es u o jot es i
dė ka ka i ė jot e es ė jot

 

III.
ė-jot-e m-el-e n-es jo t-i-es-a
jo t-a-ka-i a-u-ka jo t-en es-
y-bė es-i es-u o jo t-es-i
dė-ka ka-i ė-jot-e es-ė-jot

 

IV.
ėjote mele
nes jo tiesa
jo takai
auka jo ten

 

esybė

 

esi esu
o jo tesi dėka
kai ėjote
esėjot

 

 

 

 

tegul

 

lai kas nors ateina

 

lai kas nors eina
lai kas nors bėga
lai kas nors slenka

 

lai kas nors praeina
lai kas nors prabėga
lai kas nors praslenka

 

lai kas nors sustoja
lai kas nors stovi

 

lai kas nors prasideda
lai kas nors tęsiasi
lai kas nors baigiasi

 

lai kas nors pasako
kas yra laikas

 

 

 

 

praėjo

 

dabar
o dabar tas dabar jau nebe dabar
dabar jau kitas dabar
o dabar tas kitas dabar jau nebe dabar
dabar jau dar kitas dabar
o dabar tas dar kitas dabar jau nebe dabar
dabar jau dar kitas dabar
o dabar ir tas dar kitas dabar jau nebe dabar
dabar jau dar kitas dabar
o dabar ir tas dar kitas dabar jau nebe dabar
dabar jau dar kitas dabar
o dabar ir tas dar kitas dabar jau nebe dabar
dabar jau dar kitas dabar

 

o dabar
tas dabar
tas kitas dabar
tas dar kitas dabar
ir tas dar kitas dabar
ir tas dar kitas dabar
ir tas dar kitas dabar
buvo vakar

 

 

 

 

žodikai

 

kalbėkit, kalbėkitės, pasikalbėkit, įkalbėkit
šnekėkit, šnekėkitės, pasišnekėkit, įšnekėkit
tarkit, tarkitės, pasitarkit, įtarkit
sakykit, pasakykit, pasisakykit, įsakykit
daugžodžiaukit, tuščiažodžiaukit, žodeliaukit
žodinkitės patys ir žodinkit kitus

 

o man užteks ir kelių niekingų žodžių
jais aš pasakysiu viską
štai jie:
          mama
          košė
          noriu
          mano

viskas
jais pasakiau viską apie save ir kitus
gimimą ir prigimtį
gyvybę ir gyvenimą
esimą ir esmę
buvimą ir būtį
supratimą ir prasmę

 

nagi
dar kartą:
mama košė noriu mano

 

matot kaip paprasta
ek jūs žodikai

 

 

 

 

tik

 

truputį geriau
yra
truputį geriau žinoti
apie tai
kuo viskas baigsis

 

truputį geriau
yra
truputį geriau žinoti
apie nežinią
prieš tai

 

truputį geriau
yra
tik truputį geriau žinot
kad tai
nereiškia nieko

 

mažytė smukmena
tik niekas
tik truputis