Accessibility Tools

 

dviesesunamais.jpgdviesesunamais.jpg

 

 

 

***
Tu gyveni, bet žemėje kitoj

 

Naktų sidabras
Liečia mano plaukus

 

Bet aš neinu prie lango
Mus artina ir skiria dykuma

 

Aš laidoju joj savo mėnesienas
Aš nebylėju žodžiams
Kuriuos vienatvėj pažinau

 

Bet aš neinu prie lango

 

Mane suranda
Baisai, atsėlinę iš miesto
Dykumos apsėstą
Aušra mane suranda

 

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.

 

 

 

***
Ten jau nebus manęs
Ten mano naktų pelės
Graužia neuždirbtą duonos plutą

 

Ten lango kvadrate įstrigus pilnatis
Ji tau papasakos

 

Ant stalo gula dulkės
Neskaitomų laiškų ir knygų

 

Mano laikas daugiau
Nesutaps su tavuoju laiku

 

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.

 

 

 

***
Neturiu aš vyriausiojo brolio Simoro
Jeigu turėčiau vyriausiąjį brolį Simorą

 

Šviesa pusiau šviesa
Jei skverbiasi pro plyšį

 

Diena tai smurtas
Snaiperi tylos

 

Glebi ranka
Koks buvo tavo planas, Dieve

 

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.

 

 

 

***
Iš bado kretanti ranka
Danguj visas žvaigždes nuraško
Per visą naktį laša vaškas
Ir visa taps tamsa juodžiausia
Nesužinosi nepaklausi

 

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.

 

 

 

***
Dabar man reikės surimuoti
Sniegą ir kelią
Dabar man reikės įrodyti
Sugrįžimo teoremą
Du kantrybės brūkšnius kaktoje
Kerta kreivas nelygybės ženklas
Išsineštas iš gimtųjų namų

 

Tūkstantį kartų: sveikas
Pavasari, prisikėlime
Tūkstantį pirmąjį: sudie

 

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.

 

 

 

***
Tu nugalėsi savo kapą, mama
Tu nugalėsi kudakavimą davatkų
Ir tėvas atleidimo paprašys

 

Dvi tavo seserys – dvi kuosos
Juodomis skarelėm, kvailos ir pavydžios
Atleidimo paprašys

 

Kas beatmins jaunystę, iškeliavusią į šiaurę
Jau temdo dangų karavanai debesų

 

Aš svetimoj šaly
Aš tebesu
Bet tu dažniau sapnuokis, mama

 

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.

 

Tu nežiūrėk. Dabar Rembrandtas valgys silkę
Nėra ribos tarp meno ir nemeno
Jei menininkas tikras

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.

 

 

 

***
Eidama paskui Gogolio karstą
Staiga atpažinau juodą vienatvės paukštį
Nutūpusį ant šakos
Jis buvo atlėkęs anksčiau
Kai dar tebebuvo gyva mano motina
Kai dar tebebuvo gyvi vasarojus, linai ir namų gyvuliai
Bet pro langą žiūrėjo Jonukas iš Milašiaus Lietuviškų pasakų
Mano sesuo Ofelija pamilusi Hamletą
Dainavo ir skendo ir skendo ir skendo
Svetimi tau papasakos apie mažą vaikystės šunytį
Iš baimės užmiršusį loti
Apie skurdo ir žibalo kvapą

 

Svetimi tau papasakos apie skiedras
Į pražūtį nešamas
Apie meną ir mirtį Venecijoj
Apie nenaudingą
Viso pasaulio išjuoktą grožį

 

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.

 

 

 

***
Aš paleidau auksinę žuvelę
Atgal į jūrą
Mano tėvai buvo pajauniais
Vėjo vestuvėse
Neapykantos žaibas mane
Pakrikštijo

 

Nederliaus metais labiausiai
Bijau pažiūrėti pro langą
Kai tarpulysviuos slapstosi raidės
Ir nebėra kam skalikų sugėdint

 

Bado šerkšnas akis išbadys
Ir seneliui ir vaikui
Aš nieko negalėjau pakeisti
Šitame pajūrio kaime

 

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.

 

 

 

***
Kada iš jūros trauks didžiulę baimės žuvį
Manęs nebus ant kranto
Visos tiesos aš niekad
Niekam nesakysiu
Aukšti ąsočiai bus
Pilni tamsos
Kas nori gali prisirinkti
Baimės žvynų

 

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.

 

 

 

***
Bus naktys ir naktys ir naktys
Bus laikas sėdėti prie stalo
Bus laikas laiškų nerašyti
Bus laikas laiškų nebegauti

 

Bus laikas išeiti iš proto
Žiūrėti į apsnigtą sodą
Ir motinos veidą matyti
Bus vėjas ir vėjas ir vėjas

 

Mane vejasi skliautas pajuodęs
Mane vejasi tėviškės beržas
Aš be reikalo saulės ieškojau
Aš be reikalo čia gyvenau

 

Paulauskaitė, Danutė. Dviese su namais: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2001.