Maxima

 

metų pradžios išpardavimas, tarytum

lesalo vištoms pabėrus – pulkelis

raibų moterų prie vežimaičių

 

su nupigintais skudurėliais – valdyk,

sakau, valdyk savo žemuosius

instinktus – nejaugi norėtum

 

atrodyti apsirėdžiusi taip, kaip ir jos

arba jų giminaičiai – modifikuotu

goduliu akyse, papilkėjusia

 

veido oda, drapanomis – be dvasios

pamušalo, lengvai išverčiamomis

pažiūromis, euroeilėraščiais, vienodais

 

vokiškai ar lietuviškai, geriau,

sakau, second hand‘as – tai tai,

ko jiems nebereikia – tasai

 

Gianfranco Cornelio švarkelis,

gulantis kaip tik tau, o ir man –

Celanas arba Rilke, Poundas

 

Ir Eliotas, prašmatnus Hölderlino

kliedėjimas, giliau pasiknisus – tikiu,

atrastume ką nors iš Versace‘s

 

Giotto arba Botticellio,

atrastume Dante‘s pragaro priešangį

Anykščių šilelyje – Baranausko

 

Marčėnas, Aidas. Pasauliai: Lyrika. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.   

 

Daugiau eilėraščių iš rinkinio „Pasauliai“: www.tekstai.lt