Dviejų žinomų menininkų - Donaldo Kajoko (poezija) ir Romualdo Rakausko (meninė fotografija) - bendras projektas „Sąskambiai: 1+2“. Vieną darbą sudaro dvi fotografijos ir eilėraštis. Autoriai sakė, kad tarp savęs „susišnekėtų“, darniai suskambėtų ne tik fotografijų diptikas, bet ir trečias elementas - lakoniškas eiliuotas tekstas.
Priešingai negu fotomenininkas R. Rakauskas, kuris, regis, lyrikas iš prigimties iki slapčiausių, galbūt jam pačiam neatsiveriančių pasąmonės gelmių, poetas D. Kajokas kartais rūsčiai dramatiškas, kartais – nenuspėjamai žaismingas, tyliai mažakalbis oratorius.                                

                                                  

                                                ***

                                                tik strazdanota piemenaitė pievoj
                                                klavesinu užgrojusi, tiktai
                                                iš balto kūno išsiskleidę ievos,
                                                kurias laimingas prie savęs glaudei, 

                                                tiktai tuščia tuščios nakties dėžutė,
                                                tiktai ne tu, o tie, kas viltimi
                                                susirgę patys tapo mirtini
                                                ir meilės bučiniu mus, sveikstančius,
                                                                                                pražudė


                                

 

 

Donaldas Kajokas. Romualdas Rakauskas, Sąskambiai: 1+2. – Kaunas: VšĮ „Savaitraštis Nemunas“, 2008.

         

                                              

                                                ***

                                                tarytum rožės
                                                      krūmui tarp sniegų

                                                vienai sau žaisti
                                                      vyšnios kauliuku


         


Donaldas Kajokas. Romualdas Rakauskas, Sąskambiai: 1+2. – Kaunas: VšĮ „Savaitraštis Nemunas“, 2008.