***

medituoju retai, keletą
kartų per mėnesį, sykiais
gailiuosi, o sykiais sakau
kad mano vidinė kelionė
įgijo naują dimensiją. Kaimyne
Dieve, matomės itin retai, todėl
nenusibostam, nespėjame
nusišnekėti – pasibūnam
                    pasisėdim
                    pasinesiklausinėjam

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.mergaitė, vardu Zhuangzi

eilėraščiai dienoraštėja, dienoraščio
rezginys retėja, stengiuosi nesistengti,
kad ir taip: upė, tiltas, Zhuangzi ir sako:

„tai siaučia strepečiai,
tai džiaugias!“ „tu ne žuvis
iš kur žinai kad jie džiaugias?“

„tu ne aš
iš kur žinai kad aš nežinau jog jie
džiaugias?“

taip ir pasišnekam vakar prieš Kristų aną
pavasarį patvinusi Neris du batai smėlėti
pusantro ir toji mergaitė apsiavusi kojinėmis

numegztomis iš vorų sudžiovintų

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.dieviškos slėpynės

sakai ten buvo lubinai numėlę
ir vakaras ten buvo slinko kalvomis
toks ilgas švytintis toks lėtas traukinys
ar liko kas?
               – Taip. Ūkesys į sielą
įsėlinęs pagūžomis

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.***
štai vakaras ateina, jus aplanko
kažkas nelaukiamas ir būna lig aušros
ir išalsuoja orą kambariuos
ir dulkes pavagia nuo taurių ir palangių

tada žingsneliais moters ar vagies
nutolsta, durų verianti skambutį
išgirdęs irgi krūpteli truputį
– vieni aplanko o kitų ilgies

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.irgi

 

    R.

jau netiki kad bausmė bus
sušvelninta kalėjime žaidžia
šachmatais prašo atsiųsti
literatūros (irgi apie šachmatus)

netiki bet savo padėties dar
nesuvokia. O mano procesas
tęsias nors nuosprendis
ir durnam aiškus: senatvė

iki gyvos galvos

irgi

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.***
sniego pusnys kieme ir staliukas

prie jo stovinti moteris

moteris žiūri į sniegeną, sniegena
žiūri į apsnigtą kinrožių krūmą,
krūmas žiūri į pinčerį, pinčeris į mane

aš žiūriu į tą moterį
į jos krūpsinčią nugarą, keistas
gimtadienis

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.***

 

        Gintaro Gutausko atminimui

gal tu ir išlošei kas žino Gutai
žaidimas baigtas dirsteli žemyn
kalnų ereliai virto kalakutais
gazelės karvėm nutampytais tešmenim

ir palaidūnai vėlei glaudžias prie namų
o kas jiems lieka senstantiems poetams
šykštumą kantriai versti taupumu
gašlumą meile moterims mylėtoms

nėr kam dainuot nei būgnyt pats matai
vieni surado kvailio pasagėlę
kiti nerado tie juodžiausiai prasigėrę
treti – treti pražilome, juodai

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.Augustinas, Anzelmas, Tomas Akvinietis, Descartes'as, Kantas* etc.

„Dievo nėra...“ – eilutė iš gimnazistės
eilėraščių pluošto. Akibrokštas, apokrifinė
Dovydo psalmė, slaptoji lamų doktrina,
summa poetica, Dievo įrodymas neigimo
būdu, bala žino kelintas, bet šįsyk logiškai
skaidrus, patikimas –
                       „Dievo nėra
                       pati mačiau“

 

* Mąstytojai, bandę įrodyti dievo egzistenciją

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.***
aš mirsiu rudenį bus pusė keturių
dar neišaušus ramų spalio rytą
kažkas sustos prie lango uždaryto
mėnulis? karieta? – – – neįžiūriu
matau tiktai kad rudenį kad tykiai
ir kad aš perskaičiau tai savo knygoj
artėjant aušrai pusę keturių

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.adresas

...eilučių, paprastų kaip sniegas,
VAIDOTAS DAUNYS

sniegas
sniegas yra
sniegas yra tyla
sniegas yra tyla žvilgsniui
„sniegas“, „yra“, „tyla“
sniegas yra
sniegas

šįryt
iškišus švieskvailę galvą pro langą
iš koh 6, 9

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.***
ar mums verta keliauti toliau?
pailsai? mirtinai pailsau
būgnai trata tyliau ir tyliau
tartum sau

pėstija kelio dulkėse guli
jaunas vadas kovos vežime
iš akių panašus į mėnulį
o iš nuovargio – į mane

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.uola prie upės

 

       – japonų graviūra –

uola prie upės, jos viršuj
trys pušys, buivolas, šventovė,
mažiukė, susigūžus, stovi
delnais į upę, pamirčiui

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.***
vos juntamas salsvas
dvokas, tingulys
ant palaimos ribos bet dar
ne palaima, tiesiog

aleksotas, šaligatvis, šešiolikmetė:
stabteli, vogčia apsižvalgo, paseilina
du pirštelius ir pritūpus pavalo
bato galiuką – ir vėl tingulys
ir tas dvokiantis vėjas

nuo skerdyklos pusės, abudu

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.ogi mėnuo pro celės langelį

temstant celėse nuleisime rankas
prieše mano kas mums lieka kai nelieka
nieko švento ir nešvento nieko
juk privalo likt kažkas bet kas
– ogi niekas, tarė mėnuo
                                    – irgi daiktas
niekad nepradėtas visad baigtas
priešo celėje atsiliepė kažkas

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.apie būtį

mintis? gražiausia – išlenkta kaip burė
jūs klausiat apie viltį? šįryt neturiu
o ta kurią turiu pati būties neturi
ak apie būtį klausiat?.. pusė keturių

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.***
prisnūdęs fotelyje moterį regėjo
kimokas balsas, matinis, klevai
prisiminė tą balsą tą alėją
tik žodžių ne o taip! tuomet lengvai

jam buvo leista saulę ir pasaulį
rimuoti ir kaip dievui nejučia
sujungti nieko naujo po šia saule
su kiek daug naujo šįryt ir po šia

nubudęs klausės vėtros buvo keista
kad moteris kad jam kad šit langan
lietus barbena ir kad buvo leista
ilgai ilgai jam buvo keista man

 

Kajokas, Donaldas. Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.