Accessibility Tools

        Algimantas Krinčius (tikr. Algimantas Kaminskas) yra Krinčino (Pasvalio r.) pagrindinės mokyklos mokytojas, jos vadovas. Šiaip labai kūrybingas žmogus: jam paklūsta įnoringos šachmatų figūros, senieji archyviniai tekstai slavų, lotynų ir daugybe kitų kalbų, senųjų bažnyčių knygų „hieroglifai“, skelbiantys džiugias ir liūdnas žinias, kompiuteriai, filmavimo kameros ir fotoaparatai... Leidžia daugiausia paties parengtas senąsias Krinčino bažnyčios krikšto, santuokų, mirties registracijos knygas. Algimantas rašo ir savo tekstus, kuriuos vadina „beprasmiais“.


I.
 
Pone šviesiu kostiumu
Tarė dama
Didelio miesto aikštėje
Spausdama mane
Prie savęs lyg
Diana
Vestfalijos miškuose satyrą
Pone šviesiu kostiumu
Visados ilgėjausi
Tokio vyro kaip jūs
Ilgais taukuotais plaukais
Barzda susivėlusia
Mano svajų kunigaikšti
Ateikite pas mane
Ir mes tapsime
Vieniu
 
 
II.
 
Negalėjau
Niekuo jai padėti
Bet ne dėl to, kad
Buvau kastruotas
O dėl to, kad
Buvau balzamuotas
Tatai reiškė
Kad viduj
Esu tuščias
Išdžiūvęs
Ir sudūlėjęs
Guliu tūkstančius
Metų po
Sarkofago dangčiu
O kas mane atidengs
Tas kris nebegyvas
Nuo užkeikimo
Ar nuodų
Kurių buvo
Prileista
Į vidų
 
 
 
 
 
Jie valgo viską
Ką randa supermarkete
Ir geria viskį
Iš reklamos
Jie meldžiasi
Televizoriui
Ir sintetiniam dievui
Gyvena svajonių būste –
Netikrovėje
Jų geismas –
Pinigaipinigai
Už kuriuos
Pirktųirpirktų
Kol siela nubustų
Ir rastų
Save
Tada mirtų
Net nesupratę
Kad miršta
Dar bandytų
Kanalą
Perjungti
Su savo mirtim
Ir nustebtų
Kad mygtukas neveikia
Ir tokia
Netikroviška
Pabaiga
 
 
 
 
 
Gimti
Ropoti
Šliaužti
Junkti
Norėti
Skaityti
Galvoti
Svajoti
Geisti
Kopuliuotis
Ejakuliuoti
Gimdyti
Susilaikyti
Melstis
Medituoti
Laukti
Kankintis
Senti
Gesti
Irti ir
Mirti
 
 
 
 
Pone šviesiu kostiumu
Šiandien jūs toks
Susimąstęs
Ramus
Dargi abejingas
Nieko nesakote
Nors šiaip
Užsivedęs
Nebegalit sustoti
Ir jūsų rankos
O pone
Tokios šaltos
Ir gelsvos
Lyg ne jūsų jos būtų
Kaip keista pone
Jūsų kostiumas šviesus
O aplinkui
Vien prieblanda
Ir nesišypsot visai
Pone
Ar galėčiau bent žodį
Iš jūsų išgirsti
Šįvakar
Ko lūpas suspaudėt kietai
Gal ko pykstate
Pone
Nebetylėkit
Bent pasakykit
Kodėl žvakė
Prie jūsų galvos
Uždegta
Ir chrizantemos
Tokios baltos
Ir ką čia veikia
Tie žmonės
Susėdę
Juodais rūbais
Prie jūsų
Šviesaus kostiumo
Visiškai jie netinka
Ko verkia
Moterys
Kas atsitiko
Pone šviesiu kostiumu
Po galais
Atsimerkit ir
Paaiškinkit, kodėl
Šiandien jūs toks susimąstęs
Ramus
Dargi abejingas
Ir kodėl
Ir kodėl
Chrizantemos

Šiandien tokios žiauriai baltos?!   –   –   –

 
 
* * *
Jaunas nemirsiu
Nes jaunystė praėjo
Senas nemirsiu
Nes senatvės nebus duota
Vadinasi, mirsiu
Toks
Koks dabar esu
 
Bet koks aš dabar esu?
 
 
 
 
 
Kai ateis mirties valanda
Gulėsiu baltam patale
Nuvalytom žaizdom
Žmones stebėsiu akies krašteliu
Kurie rūpinsis kūnu
Ir numirti nebus sunku.
 
Kai ateis mirties valanda
Gulėsiu prispaustas pušies
Taigos sniegyne, nes nebuvo jėgų
Pasitraukti nuo griūvančio medžio
Vienišas svetimam krašte
Ir numirti nebus sunku.
 
Kai ateis mirties valanda
Gulėsiu pakirstas kulkos
Ir kraujas tekės iš krūtinės
O saviškiai negalės prieiti
Nušluostyti lūpų
Ir numirti nebus sunku.
 
Kai ateis mirties valanda
Gulėsiu samanų pilna burna
Nes vairą būsiu pasukęs per
Staigiai laukiniai žvėrys
Sėlins prie gęstančio kūno
Ir numirti nebus sunku.
 
Bet galvoju, Viešpatie,
Vis galvoju, argi nebus ir
Kitų variantų, kai
Numirti bus žiauriai sunku?
 
 
 
 
Kai numirsiu
Ar atneši baltų
Chrizantemų?
Nereikia
Nenešk.
 
Kai numirsiu
Ar verksi
Prie kūno?
Nereikia
Neverk.
 
Kai numirsiu
Ar eisi paskui
Mane
Ką galvosi
Ką jausi?
Neliūdėk.
 
Kai numirsiu
Uždrėbkite
Moliu
Kietai kietai
Kad žolė
Užmiršimo
Gerai želtų
O ąžuolo šaknys
Sulįstų
Į mano akiduobes.
 
Žolės neravėk
Medžių nepjauk
Užmiršimo žolė
Tegul želia.
 
 
 
Oro
Rupūžės
Oro
Buki kaimiečiai
Kam iškasėt
Tokią gilią
Duobę
Juk prašiau
Ugnies
Juk prašiau
Pelenų
Juk prašiau
Žolės
Kur šuo atbėgtų
Kur saulė šviestų
Kur lietus lytų
Oro
Rupūžės
Oro
Kam iškasėt
Tokią gilią
Duobę
Manęs nepaklaũsę
Kam?
 
 
 
 
Kartą pamačiau karvę
Anapus kapinių tvoros
Miesto vaikas
Pirmąsyk kaime
Taip arti
Kad iki šiol
Rudos jos akys
Vis dar klausia
Ar negalvoju
Kad kada nors
Pats stovėsiu karvės
Pavidalu, o mažas
Berniukas išaugtais
Rūbais išplėstom akim
Žiūrės į mane, lyg suprastų, jog
Per daugelį metų
Neišmokau
Nieko
Net parašyti
Eilėraščio apie tai, kaip
Kartą pamačiau karvę
Anapus kapinių tvoros – – –
 
 
 
BEPRASMIAI TEKSTAI
 
 

Persmelktas mirties nuojautos, pritvinkęs slogios depresijos, pilnas degančio įniršio ir sunkaus nusivylimo, praradęs sąmonę ir savikontrolę, griebiuosi teksto. Bet tą patį tekstą galima parašyti ir ramiai, be didelių emocijų. Taip, kaip galbūt skaito atsitiktinis skaitytojas. Įdomu, ar jis jaučia mano beprotybės protrūkius, kai rašiau tuos sumautus savo tekstus? Savo? Bet argi tai mano tekstai? Tuo labai abejoju.

 
 

Miniažmogis turi polinkį jungtis prie bandos. Bandos garsažodžiai, judesiai, abejotinos mintys, gestai, mimika yra unifikuoti. Bandažmogiui labai reikalinga televizija. Ji nurodo jam, kaip ir kada gestikuliuoti, leisti garsus ir panašiai. Tai labai patogu. Miniažmogis, atėjęs į bandą, jau moka bandos abėcėlę, žino jos „elgesio kodeksą”.

 

Individas nesijungia prie bandos. Jis jos vengia. Pamatęs atitrypiančią bandą, jis pasuka į priešingą pusę. Jam nereikalingas televizorius, nors kartai jis jį žiūri, bet tik dėl to, kad geriau pažintų miniažmogio įpročius. Nes banda individui pavojinga. Ji akla, buka, brutuali, lengvai valdoma tariamų vadų ir negalinti pakęsti ne miniažmogio, tai yra, individo. O neapykanta pažadina norą naikinti. Taigi, jei individas nenusišauna pats, jis bus sutryptas bandos arba užmėtytas akmenimis. O miniažmogis nemirs niekados. Nes bandoje jis nemarus. Jo ten net nėra. Taigi, ir mirti nėra kam. Todėl banda ir nemirtinga. O jos tikslas vienas – sunaikinti individą.

 
 

Jei nerašyčiau tekstų, turbūt neištverčiau ir prisibaigčiau.

 
 

Suvargęs ir prislėgtas, prispaustas beprasmių kasdienybės darbų, stumi Sizifo akmenį į kalną, Laimės žiburio link, kur tavęs laukia Kalėdos, Gimimo stebuklas, Didžioji iliuzija, taip trokštamos ramybės ir poilsio dienos, kada galėsi padaryti ką nors svarbaus ir reikšmingo. Bet kalno viršūnėje pamatai, kad čia labai maža vietos, vos telpi su tuo savo akmeniu, stovi ir nežinai, kur dėtis, kur pasukti, atgal ar į priekį; bet žinai, kad praėjusio laiko jau nebėra, o ateitis – tik artėjanti pabaiga, tad bandai žvalgytis po kojomis, tačiau matai, kad čia irgi nieko nėra, – nei Laimės žiburio, nei kitų stebuklų, tik pajunti tuštumą, Didžiąją Tuštumą, ir Beprasmybę, galbūt ir Būties Absurdą. Tuštuma. Visur Tuštuma. Nepakeliama Tuštuma. Ir širdį sukausto skausmas, neviltis, vienatvė. Norisi verkti, rėkti, kaukti vilko balsu, rautis plaukus nuo galvos, išsidurti akis, nes kalno viršūnėje – ne Laimės žiburys, ne Didžioji Iliuzija, o tik traiškanti Didžioji Depresija. Nevilties smaigalys.

 

Tačiau ilga kančia nebūtų pakeliama. Todėl viršūnėje akmuo išsilaiko trumpai. Jis jau ritasi žemyn. Tu bėgi paskui, vejiesi savąjį akmenį kaip praeinantį laiką, kad apačioje, kasdienybės marmalynėje, dvikojų gyvių knibždėlyne, pasičiuptum jį, įsiręžtum ir vėl iš naujo pradėtum stumti į kalną, ne, ne į Šeškinės kalną, o į Laimės, į Pažadėtąjį kalną, stengdamasis užmiršti ką tik patirtą nesėkmę, jau užmiršęs visas ankstesnes nesėkmes, stumti aukštyn, iš paskutinių jėgų, vėl ir vėl, tiek, kiek bus duota jėgų, tiek, kiek tu ištversi.

Kas yra depresija?
 

Depresija yra tokia būsena, kai pamatai, kad tavo gyvenimas tėra mėšlo krūva, kad visa, ką veiki, tėra kapstymasis po tą krūvą, o ir pats tesi visiškai supuvęs mėšlo gabalas, nieko gero per visą savo suknistą gyvenimėlį nepadaręs, tik nešiojęs apdžiūvusio mėšlo gabalus iš vienos krūvos į kitą ir kėlęs baimę ir pasišlykštėjimą kitiems mėšlo nešiotojams.

Tad depresija yra nušvitimas, praregėjimas, tik ji atveria tau akis, kad pamatytum, kaip yra iš tikrųjų.

 
 

Mirusieji niekur neišeina. Jie lieka mūsų mintyse. Jie įsitaiso mūsų smegenyse ir ten toliau gyvena. Tik kita forma. Mūsų minčių forma.

 
 

Žinau, kad neužilgo mirsiu. Nuo to žinojimo darosi skaidru ir lengva. Gyventi pasidaro gera.

Aš myliu valstybę
 

Aš myliu valstybę. Valstybė man irgi neabejinga. Ji manimi rūpinasi. Sukuria vis naujas inspekcijas, agentūras, centrus, kontoras ir t.t. Jaučiuosi labai dėkingas. Ir skolingas. Už meilę ir rūpestį. Turiu kaip nors padėkoti.

Pinigais, žinoma. Nes valstybei kitko nereikia. Parašau knygą. Už savo varganus skatikus ją ir išspausdinu. Išdalinu valstybei. Bet jai to maža. Todėl valstybė sako:

– Maža! Duok dar. Pavadinkim tai pridėtinės vertės mokesčiu. Juk tai aš tau leidau parašyti ir išspaudinti šitą knygą. Kaip ir visas kitas.

Dėkingumo ašaros ima tvenktis akyse.

– Žinoma. Kaipgi aš nesusipratau iš karto. Imk. Tu tokia man gera. Juk po mėnesio aš ir vėl gausiu algą. Juk gausiu?! Jei sulauksiu...

 

Lengva susitaikyti su mintimi, kad esi Niekas. Sunku susitaikyti su mintimi, kad esi niekas.

 
 

Pirmas kelias. Pasiduoti sau, savo silpnumui, kentėti, jausti būties beprasmybę ir absurdą, ilgėtis rojaus Edeno soduose.

Antras kelias. Apsimesti infantiliu idiotu prieš save patį, apsimesti, kad viskas gerai ir bus dar geriau, dirbti visus kvailus darbus, apsimetant, kad visa tai reikalinga ir svarbu.

Deja, abu keliai niekur neveda. Galbūt yra ir trečiasis kelias? Ką manai?

 
 

Kai žmogelis galų gale pabaigia mokyklą ir dingsta horizonte, o po daugelio metų ateina žinia, kad jis šio to pasiekė, kad jis jau šis tas, ir netgi truputį daugiau nei šis tas, o! kaip jie tada džiaugiasi, sakydami, jog dirbo ne veltui. Bet, kai žmogelis nueina šunų takais, jie rūstauja, kalbėdami, kad to ir reikėjo laukti.

Naivumas! Naivumas juos papuošia gražiau, negu ryškūs apdarai ar kreida aptrupėję diplomai bei garbės raštai.

 
 

Kas aš esu? Tas kaimas, kuriame gyvenu? Darbas, kurį dirbu? Kitiems galbūt taip. Bet kas aš esu sau pačiam? Šitos kojos, rankos, kurias kartais nustoju jausti, šitas kūnas? Vargu, ar tai esu aš. Tai gal mintys, jausmai? O gal aš - tai tik žodis, paprasčiausias žodis, ir nieko daugiau? Juk žodžių reikšmės, gerai įsigilinus, dažnai būna miglotos, ne visada aišku, ką jais norime pavadinti. Tai kas gi iš tiesų esu aš?

 

Algimantas Krinčius, DD. – Krinčinas: Savilaida, 2008.