Accessibility Tools


įdomus pavadinimas

XII a. XI a. XIX a. III a. XII a. XI a.
XI a. XII a. III a. XIX a. XI a. XII a.
XIII a. IV a. IV a. XIII a. XIII a. IV a.
IV a. XIII a. XIII a. IV a. IV a. XIII a.
III a. XIX a. XI a. XII a. III a. XIX a.
XIX a. III a. XII a. XI a. XIX a. III a.
vestuvės buvo didingos
satyrai šoko botičelio vėjas juokėsi juokėsi juokėsi
jaunasis vyras davė hipokrato priesaiką
ir niekas nekreipė dėmesio, kad tai visai ne hipokratas
prie tvoros laukė galenas, jis kalbėjo nedaug –
ar galite iškrapštyti raides iš mano kraujagyslių
ir užrašyti jomis AM HA-EREC ant raudų sienos?
XIX a. III a. XII a. XI a. XIX a. III a.
XIII a. IV a. IV a. XIII a. XIII a. IV a.
XI a. XII a. III a. XIX a. XI a. XII a.
IV a. XIII a. XIII a. IV a. IV a. XIII a.
XII a. XI a. XIX a. III a. XII a. XI a.
III a. XIX a. XI a. XII a. III a. XIX a.
vestuvės buvo didingos
ir moterys nesisielojo mirdamos
bet tai nieko nereiškia – aš turiu alibi
naktimis jis sėdi prie židinio ir tylutėliai verkia
nes visi drakonai pavadinti vardais, o princesės paseno
IV a. XIII a. XIII a. IV a. IV a. XIII a.
III a. XIX a. XI a. XII a. III a. XIX a.
XIX a. III a. XII a. XI a. XIX a. III a.
XII a. XI a. XIX a. III a. XII a. XI a.
XI a. XII a. III a. XIX a. XI a. XII a.
XIII a. IV a. IV a. XIII a. XIII a. IV a.
čia batuotų katinų, barbių, alisų namelis
humoralinė medicina nepadės
iš už sienos girdėti kažkas apie raišą mergaitę beatričę
kada nors jos vardu brutas pasveikins cezarį
jis kalbės ilgai
taip ilgai kaip tik sugeba senos gatvės spėliojančios
kokie paskutinės vakarienės valgių receptai
XI a. XII a. III a. XIX a. XI a. XII a.
XIII a. IV a. IV a. XIII a. XIII a. IV a.
IV a. XIII a. XIII a. IV a. IV a. XIII a.
III a. XIX a. XI a. XII a. III a. XIX a.
dabar jau nesvarbu, galima mandagiai kostelti
užsikelti koją ant kojos ir apsimesti potvyniu
ar norėtum?
galima sakyti ir tylėti tylėti ir sakyti –
prašau labai prašau netikėkite pašto balandžiais
jie nužudė per daug alyvos šakelių
jų alibi –
kažkam tai nieko nereiškia
prakeikite teklą demeter
per ją visus sidhus nugalėjo pabaisos
o paveikslai liko ant sienų su blunkančiu prierašu
sudeginti
kažkam tai nieko nereiškia
tai nieko nereiškia
nieko nereiškia
nereiškia
kažkam nereiškia
dabar jau nesvarbu, galima mandagiai kostelti
IV a. XIII a. XIII a. IV a. IV a. XIII a.
III a. XIX a. XI a. XII a. III a. XIX a.
XIX a. III a. XII a. XI a. XIX a. III a.
XII a. XI a. XIX a. III a. XII a. XI a.
XI a. XII a. III a. XIX a. XI a. XII a.
1800 m. prancūzija
pamišęs dantė ratas po rato kirto eglynus
jo alibi
košmarai pataikė –
ar galite iškrapštyti raides
iš mano kraujagyslių?
XI a. XII a. III a. XIX a. XI a. XII a.
XIII a. IV a. IV a. XIII a. XIII a. IV a.
IV a. XIII a. XIII a. IV a. IV a. XIII a.
III a. XIX a. XI a. XII a. III a. XIX a.
XIX a. III a. XII a. XI a. XIX a. III a.
III a. XIX a. XI a. XII a. III a. XIX a.
XIX a. III a. XII a. XI a. XIX a. III a.
XII a. XI a. XIX a. III a. XII a. XI a.
IV a. XIII a. XIII a. IV a. IV a. XIII a.
III a. XIX a. XI a. XII a. III a. XIX a.
XIX a. III a. XII a. XI a. XIX a. III a.
prie tvoros vis dar stovi galenas
stogai šeriasi čerpėmis
tyla – garsais
miego nėra ir nebuvo
ar tu tas ataugantis
nežinia

tai tragiška
AM HA-EREClošimo namai

pasijuokime drauge –
bando rasti ir iš anksto pameta
bilietą leidžiantį medžioti
gal bėgti

pele pele,
pas ką žiedas žydi?

pasijuokime –
kerta eketes
įkalinti po ledynmečiu
daužo langus
pasigeria
ir

už tvoros – nieko
tik seksuali koncentracijos stovykla
jei tokių būna

vigvamo sienomis
vidurnaktį ropoja laikraščių
antraštės

driežiukai!
jos yra
driežiukai!
mama,
noriu laikyti driežiuką!

tokį kaip jūros periode
tokį kuris minta
paparčių medžiais
ir nesutrinka joninių naktį

pele pele,
pas ką
plėšo
        norą sodrinti uraną ir
        poną neskoningu kaklaraiščiu?

kitoje pusėje –
kryžiažodis
ORAI europoje

pele pele,
išsiimk termometrąbingo

einam į modelius
aš tave palydėsiu
einam į lėktuvėlių modelius
į šviesią šviesią ateitį
padėkoti edisonui
einam mano prote einam

lai prasideda šou

įjunk savo loginį mąstymą, žąsie
tu – ne lėktuvas
įjunk savo loginį mąstymą, triušiene –
šiandien norisi ilgėtis visomis pozomis

1. KODĖL XIII A. PRADŽIOJE KILO POREIKIS
VIENYTI LIETUVOS VALSTYBĘ?
2. KAS LĖMĖ PIRMOJO LIETUVOJE
KARALIAUS MINDAUGO STAIGIUS
POLITIKOS VINGIUS?
3. KAIP VERTINTI MINDAUGĄ IR JO POLITIKĄ?

einam mano prote kartu einam –
kiklopai matyti abiem akimis gali
tik būdami dviese
o
vaikai jų akiduobėse
aptarinėja perversmą
neužsimindami apie
žmogžudystės įrankį –

        abc  def
ghi    jkl   mno
pqrs tuv wxyz

lai prasideda šou

visi karaliai išsirikiuoja greta
damos kūkčioja prisimindamos
berniuką bingo!
žuvies akimis

tu vaike gulkis ant scenos
ir mirk
taip bus paprasčiau

fakelai nedega
akrobatai nusimeta blizgias drapanas
ruošiasi poilsiui ir niurna

einam mano prote einam

į rojų kabutėse ir kituose skyrybos ženkluose –
ten visa buvo atskirta
o medyje mačiau ką tik nudažytas sūpuokles ir inkilą
hoy hoy hoy
ten supasi klausimas
tas amžinas klausimas
apie bingo!

lai prasideda šou

lai kaunasi matadorai
linksi jaunos fleitininkės
cirkuose dviračiais važinėja beždžionės
melodijos paima šyvą už rankų
ir nuveda į olimpą

lai melodijos tampa mintimis
o mintys melodijomis

einam mano prote einam

aplenkdami tai kas geltona
ir leidžiama
klausydamiesi vaikų, melodijų
amžino klausimo (ir atsakymo) bingo!

4. APTARKITE PATEIKTO PAVEIKSLO
PERSONAŽUS: KĄ SAKO JŲ LAIKYSENA,
ŽVILGSNIS, VEIDO IŠRAIŠKA?

žvakės dega žemynliepsna –
tai saulė
vaškas varva žemyn –
tai mirtis
tu vaike gulkis ant scenos
lai kaunasi matadorai
atsisega delnų užtrauktukai
ir skraido išnykę paukščiai
laisvėn ištrunka daugybė praėjusių popiečių
kartojančių vyrą žuvies akimis

hoy    hoy    hoy

5. KAIP SUDARYTA TILAKOIDO MEMBRANA?

einam mano prote einam
lai prasideda šou
akrobatams nusimetus blizgias drapanas
nuliukas nuliukas nuliukas
įstrižainės pradžia kairės viršuje
o pabaiga –
schizma
nuliukas nuliukas nuliukas
krenta iš inkilo

lai prasideda šou-domino-

neregio sapnas

   – pievelėje – dvi jaunos kengūros –
   – svečias X uždaro duris –
   – narcizas išėjo iš darbo –

taškente tikėjimais skalbia rankoves – – –

o vilniuj kas vakarą

avan. gardasaukcionas

         d. p.

taip
truputis vandens
parduota!
žmogui raudonu kaklaraiščiu

gatvėse ramu – vakaras
bet hesse scenarijaus nekartosim

turim naują

jungas įkuria smuklę
pavadinimu „protas“
vėliau – didelį tinklą
visi geria valgo ir šoka
po to nori eiti namo
bet negalima trinktelti durimis
ir pamiršti mirštančios motinos
negalima išprotėti

štai
mano turtas grobstomas
aš gnomas su aukso puodu rankose
su užgesusia žvaigžde kaktoje
tiriamai uodžiantis laiką

galima ar negalima?

aš volungė
ant strazdo peties
o tu?
ir niekas
niekada nesiskirs

valhala
trinkt
valhala

baldų parodos niekada
nevadinkite „baldai“

tai turto dalybos –
burgundijos piemenukai
žaidžia kauliukais
parkuose kvepia alyvos
ichtiandro ašaros netampa ašaromis
nes verkti po vandeniu skauda

taigi
niekada nekvieskite a. k. šokti

parduota!LDK

ikarui vietoje akių pūliniai
jis matė skausmą
ir baltąsias akacijas
pirklio sode

ar tai higieniška?

vieną dieną
paskutinį kartą patvins nilas
ateis naujas karalius
naujas kiauliaganys
ir nauja freilina

ar tai higieniška?

vamzdžiuose vaikšto santechnikai
tai ne vanduo
tai ne eisena
ne dionizas ir ne kavafis

skambučiai chaimui blokuojami

ar tai higieniška?nx

galvoje turiu vorų gyvačių aukščio
ir dar kelias uždaras patalpas vietoje smegenų
tai vieta kur
nei iš šio nei iš to
pilna griaučių knarkimo
o moterų nebereikia gaudyti nes
jos – keptos pelės
ir šarpėjus kankinančiomis
odos ligomis nesiskundžia
vadinasi braukia laidus
aš čia viską žinau
nes pati nupiešiau
laidai mėlyni todėl geriau patylėk

02. 00 Vilnius – Kaunas
04. 30 Vilnius – neKaunas
05. 20 neVilnius – Kaunas
23. 00 neVilnius – neKaunas

visos savaitės su pagreičiu
visi pagreičiai skatina trauktis
ten kur galvos apaugusios kiviais
dietine kola senatve ir
laikrodžiai rodo
skorpionus dykumos krašte
apraudančius viską kas liūdna

karavanai nelaukia
atspindžiai nuodija
o stotelės įkanda
p. gregas tampa munistu
negalima tikėti niekuo ir
pasitikėti visais būtina

mano pavaduotoją atleidžia
ir ji atleis
kai sužinos
jog veidrodžius atgabeno
tik kryžiaus žygių metu
o man niekas nemoka
nes aš nieko nemoku
ir šarpėjai niekada neturėjo
sąskaitų banke kuriose
gyventų keptos moterys pelės
23. 00 kiekvienoje iš jų yra
tik po penkiasdešimt dvi
sėdimas vietas o stovėti nepadoru

aš čia viską žinau
nes pati nupiešiau alėją
kur kiekvieną medį rasi
pilną vaiduoklių

abstraktus derlius
bet abejingų nelieka
kai moterys braukia laidus
ir sako
– galvoje turiu vorų
todėl geriau patylėk –

kai moterys keptos pelės
kai jos troleibusai
ar raudantys skorpionai
abejingų nelieka
net vaiduokliai lipa iš medžių
ir sako
– nx –ė

         sarai poisson

ab laiptinėje karas –
laiptai bėga aukštyn
nuo pašto dėžučių
diena gauna vardą
jame šmėklos
skalbiasi baltinius

ab laiptinėje narcizas
priglunda prie šaltos sienos
ir ilgisi ežero
sara, žinau, kad girdi kaip
jo alkanos raudos šokinėja
iš penkto aukšto į lėtą

ab laiptinėje maras
mato regėjimą –
radęs soliariumą kalanta
nebeišeina – deginasi –
o vaikai miršta ir keliasi
čiuožinėja laiptais, kad
nepavėluotų mokyklon

ab laiptinėje vyrai
grandininiais šarvais
vis dar ieško šlovės
bet neranda tavęs ar manęs
ir jei paklaustum –
gyvenu gerai
tik bijau tų aklų vištų grandinių
siūlančių reinkarnuotis į
taškelį tą mažą taškelį
ant ė raidės

galbūt tai daug ką nustebintų
bet ab laiptinėje niekas nesistebimircea eliade

trys grifai ant
negyvosios jūros kranto

jūreivis saldžiai
miega kajutėje

vakar jo žmoną
išprievartavo sūraus
vandens lašas

bet skirtumo nebuvo

nei jam
nei jai
nei lašui

tai meno-pauzė,
brolyčiai

2006 m.