SERENAE SIRENAE

REDAGUOJU REDUKUOJU
IKI SIAURO AREALO
SIURREALŲ SERIALĄ
APIE SKRUNDANČIAS SKRUZDES
KUR KAROLIAI IŠ KORUNŲ
NORS KARALIAI BE KARŪNŲ
O JŲ LIESĄ SIELĄ LESA
STRAZDANOTI NESTRAZDAI

DIRINU IR DIRIGUOJU
CHORAMS KLONŲ UŽ KOLONŲ
RAUDOMS UŽBURTŲ KOLOSŲ
RAIDĖMS SKRAIDANČIOMS BŪRIU
KUR SU VILNIUM KAUNAS KAUNAS
KAM NOKAUTAS TAS NUKAUTAS
TARSI GURINYS SUGŪRA
Į SURŪGUSĮ GURU

REŽISUODAMAS RĄŽAUSI
Į ŽAROS RĖŽIUS BRAIŽAUSI
DRYŽĮ ŽYDRO ŽYDO ŠYDO
EUROVISION ŽAIDIME
MĖNESINĖS MĖNESIENOS
MENAMOS SIRENOS SIENOS
SENOS BĖDOS VENOS VIENOS
ŠEŠIOS PĖDOS PO ŽEME

2006 08 29FE(MI)NISTIL®GEL (BE)PATYSTEI TEPTI

PATOLOGINIUOSE PATALUOSE BEPATYSTĖS PALATOS GULIU
LAPATUOJA IT LOPETOS LAPKRITĮ LUPENOS LIEPOS GĖLIŲ
LOGOTIPINĖS PALAPINĖS TEPALUOTOS NETAPATUMO GELIU
PLATŲ NETALPŲ GUOLĮ UTĖLĖM PATVALDYSTĖS GELIU

ELEMENTARIAIS ALIMENTAIS SULIEPSNOJUSIUS GALIŲ LIEPTUS GALIU
PALIEST IR PALEIST TARSI PRILUPTĄ LAISVĘ LIŪTŲ GAILIŲ
PO LIŪTIES NELEMTIES SUSILIETUSIŲ LUITŲ ANT SUSILITAVUSIŲ LAIPTŲ GILIŲ
TIPOLOGINIUOSE PLEPALUOSE PO PLATONIZMO PLATANAIS GULIU

2006 07 24ALYTIŠKAS ŽIGOLO (IŠDIDUS KAIP NĖŠČIA K.)

TAS LINAS TARSI LYNAS
MAJAMIUOS MĖLYNUOS
EILINIS E-MEILYNAS
JAMAIKAS IŠMYLUOS

LOŠIMAS KAIP LUOŠYNAS
TOL ADRENALINUOS
KOL ŠLYNAS TAPS MĖŠLYNAS
JO MALONIUOS DELNUOS

MĖLYNĖS IT MILINĖS
TUOS TOLIMUOS NAMUOS
ŠILINĖS LAŠELINĖS
MALDAS ĮLAMINUOS

2006 06 06SAVINAIKOS SAVIKAINA

TAS KINAS KAIP VAIKINAS
BYLOS IR NEBYLUS
NAIKINAS ARLEKINAS
BYLOS JO NEBEBUS

TAS FILMAS TARSI LIMFA
BAISUS TAČIAU BAILUS
BE FILTRO FLIRTAS LIMPA
SUSIURBS TĄSIUS BALUS

TAS KŪNAS IT PERKŪNAS
LABAI LAIBAI BOLUOS
KANKINAMAS KANKANAIS
(NE)LABASIS NEBELOS

2006 05 29PER STUBURĄ

TĄ KETERĄ IT KATARSĮ
TĄSAU ANT NUGAROS
NEKALTĄ KALNĄ TARSI
NIAGAROS NUGARUOS

TĄ DANGŲ DAUGIAMATĮ
GANA TAI NEGANA
DAUG MATĘS DAUGIAMETIS
GANAUSI IR GANAU

TĄ BANGINĮ BANGÌNĮ
TĄ STABĄ BE TABU
NEBŪTĄJĮ BAIGTINĮ
STEBĖTI ĮSTABU

TĄ POLĖKĮ LYG POLINKĮ
KAIP VĖJĄ VIRŠ VEJOS
TAI PRIELINKSNĮ TAI POLINKSNĮ
VEJU IR VĖL VEJUOS

2006 04 14Q PROTAS (KUPROTAS PROTAS)

PRAGARO PROGRAMA
PO GRAMĄ
GRAMDO GRAMATIKĄ
IR GARMA PRAGMATA
ARITMETINE PROGRESIJA
NERIMUOTA PROCESIJA
Į ARITMIJŲ SERIJĄ
PAS PRERIJŲ MESIJĄ
IMPRESARIJŲ
GRIMASUOTOS AI(S)TROS
NEGRIMUOTOS MIRTIES
POGROMŲ SESIJOS
MĖTINĖS (RYT)METINĖS
MISIJOS PRO&CONTRA
PROS(T)IT

2006 03 27ANGELĖTI NEGALIMA ANGLĖTI

NAKTĮ N IŠ EILĖS
NESU(SI)LEISTA SMS INJEKCIJA
NENULEISTA SM PROJEKCIJA
PRALEISTAS SIGNALAS TARSI
PRIEŠNUODIS (IM)POTENCIALIAM W-EFEKTUI
ATIDĖTA PRASMĖS EUTANAZIJA
ANTIOBITIKAS PAGAL ANG LEE
RYTĄ EILINĖ
UNIVERSALI HOMOGENINĖ LYGTIS
SPRENDINIŲ NEBESIŠAUKIA
XY NEŽINOMŲJŲ ŠVYTĖJIMO
ASMENŲ AŠMENŲ
RAŠMENŲ AKMENŲ
DIENĄ P. S.
SAPNŲ NEŠMENŲ NENULAIKO
BEŽADŽIŲ ŽODŽIŲ ŽONGLIERIUS
IŠLEISTA UŽLEISTA PERLEISTA
GAILU ANG(E)LĖJIMO LAIKO
BERGŽDŽIO (NE)GYVENIMO SU KUPRA
NENUSILEISTA AR LYGU ATLEISTA

2006 03 20WEBBERESQUE

LET THEM HATE ME, HIT ME, HURT ME...

LEISK JIEMS SKŲSTI SKUSTI KĄSTI
SKAUDINTI MANE
LEISK MAN SKURSTI SKĘSTI KĘSTI
SPAUSDINTAM TVANE

LEISK JIEMS SKERSTI SKROSTI SKĖSTI
S(U)ODINTI MANE
LEISK MAN KRISTI SKRISTI SĖSTI
SOSTAN PAS TAVE

HOSSANAH HEY, SUPERSTAR...

2006 03 20METAREALISTINIS

Į MIEGĖNUS MAGA NUMEGZTI GEMANČIĄ VORĄ VORŲ
JUOSE MANO NEMIGĄ ŽINDANČIOS KAIMENĖS GANOS
IŠ ŽIBARTONIŲ PRAŽYDINT ŽIBUČIŲ ŽIEMARĖS PORAI PARŲ
JUOSE TAVO MAGIJOS NATOS AMSI LYG AMŽINOS GAMOS

Į DIEVERIO DARVINO DVARĄ DVASIA RUPI ATROPOS
JAME DIEVIŠKOS LERVOS MURMASI MURKIA NERAMIOS
IŠ BENDRO VARDIKLIO RAIDYNO IŠ VARDO DERVOS A PROPOS
MAN DEGA TAU RŪPI DIRVONUOJANČIOS DERMĖS NEMARIOS

2006 02 28TARANAS INTER-NATO TRANŲ TARNAMS

PIROMANAIS PIRATAIS PIRANIJOM
VARIACIJOM VIRUSŲ VIRSTA
PARANOJOS VIRŠŪNĖMIS PREMIJOM
OV(ULI)ACIJŲ VYRIŠKŲ IRŠTVA

ĮVAIRUOJA PIRMAUJA VÝRAUJA
KABINETUOS OVALŲ IR FALŲ
INTERNUOJA TVĖRĖJĄ TVYROTI
INTERNAUTI TARNAUTI BE GALO

2006 02 21DERĖTIS NEDERA DERINTIS (KŪRINIJOS KARŪNA)

TAS POTYRIS IT PÕTERIS
TAS POKARIS KURIS
PAKIRS IT HARIS PÒTERIS
TIK POKERIS KERĮS

TA PRIEDERMĖ LYG PRIEDURNĖ
GIESMĖ BE PABAIGOS
TIK PRIEGAIDĖS LYG PRIETARAI
PRASMINGOS PRABANGOS

TOS PAGYROS KAIP PAGIRIOS
TIK APKALBOS KALBOS
TOS PRAKALBOS Į PRAGARUS
KAIP APKABOS KABOS

2006 02 08POPA PUPA

MANO PINČIUKO SNIEGUOTA NOSYTĖ KAIP VAIKO PO PAPUKO
AKYS – DU DEIMANČIUKAI DEMONŲ VADOS VALANDĄ
SAULĖS LAZERIAI KŪDIKĖLIO DELNE Į RAGANOS SMEGENIS
IMK IR LAIŽYK PAPISULKAS GOSLIAIS MINČIŲ LIEŽUVĖLIAIS
STALAS TERASOJE PADENGTAS STORU CUKRUOTU PUDINGU
IMK IR RAIKYK PIRŠTO SKALPELIU – UPELIO GYSLELĖ APČIUOPIAMA DAR

2006 02 03ŠV. MUSELĖMS MŪZELĖMS

ŠVIESTUVĖLIŲ ŽYBSNELY ŠYPSNINGAM
ŠIEMET SNIEGENOS ŠVELNIAI NUSMINGA
ŠIRDPERŠINGU ARŠENIKU ŠVINK
ŠAGANE TU MANA ŠAGANE
NEGAIŠINK TU MANĘS NEGAIŠINK

ŽABALĖLIAMS ŠIKŠNOSPARNIAMS NIEŽTI
NUO ŽMONIŲ ŠITĄ ŽEMĘ IŠMĖŽTI
Į ŽEGNONĘ ŽAISMUS IŠMAINYK
ŠAGANE TU MANA ŠAGANE
IŠGANYK TU MANE IŠGANYK

MIŠIOS MAIŠOSI NUO MAŠALĖLIŲ
ŽYMALĖLIŲ MAŠNŲ MAŽULĖLIŲ
PO ŽINGSNELĮ ŠIĄ ŽIEMĄ PAŽINK
ŠAGANE TU MANA ŠAGANE
NUGAIŠINK TU MANE NUGAIŠINK

2006 01 169 ANTIKOS RATAS (ANNO DOG'MINI 2006)

PATRAUKLIOS PATROKLŲ PATRANKOS
IŠBURTOS IŠBARTOS ÌŠBERTOS
PATRIARCHAI PATRAKĘ TRANKOS
IŠPURTUSIOS PURTOSI IŠPEROS

TRAUKULIUOJA TRAUMUOTOS RANKOS
UŽTRUNKA PRAGARAS UŽPERNAI
PATRAUKLIOS PATROKLŲ PATRANKOS
UŽBURTOS UŽBARTOS ÙŽBERTOS

2005 12 25FABERGÉ

NOKSTA VIKŠRAS IT NYKIO VINKŠNA
IR PLAŠTAKĖ ITAKĖS IEŠKO
Į ŠIĄ NAKTĮ ĮSTUMTAS INKŠTE
NOKSTA VAŠKAS ANT PLAŠTAKOS IEŠMO

AK PABERŽĖ MANA FABERGÉ
IŠ LAŽŲ SUSILAŽINTA LIAUDIS
ŠVINTANT KRUOSTU IT SKRUOSTU GRĮŽAI
ŠVINKSTA ŠVENTAS RYTAS PRIE LIAUDĖS

2005 10 21IŠ T(E)ATRŲ

APLYTAS APLOTAS APLOŠTAS
ARITMIŠKAIS RIKOŠETAIS
ŠOKIRUOJANTIS ROKIRUOTĖMIS
RUMUNIŲ RAMUNIŲ NUMERIUS

RAUMENINGŲ MORENŲ NUOMARIAIS
ARTIŠOKO TERAPIJŲ T(E)ATRUOS
IŠLYDŽIAIS IŠDIDŽIAIS SLIDŽIAIS
IŠLOŠTAS IŠLOTAS IŠLYTAS

2005 06 29SANGULA

LIGA GILYN NELYGINANT GYLIO ILGA GĖLA
LIEGIA NERINGĄ NAGLIO (NE)GALIOS GUOLIS O GAL
LEGENDOS GLUDINA GLUNDA GALANDA GĖLES
LEGIONO GALYBEI (NE)LYGYBĖ ĮSLEGIA SLOGĄ

2005 02 01EX REX XEROX (REGINA INT(F)ERNA)

EX PRINCIPIO A PRIORI
RAGENA RAGANĄ RAGINA
ES REGINA INT(F)ERNAE –
INTERNUOTAS PATETIŠKŲ PAKIŠTUKŲ
(IM)POTENCIALIAI PATENTUOTŲ ATENTATŲ
IMPORTUOTAS PERKRAUTOS REIK(Š)MĖS PERTEKLYNO
OBSCENINIS OBSESINIS ABSCESINIS
MYRIOP ORIENTUOTŲ EGOMONSTRO MENSTRUACIJŲ
INTRORETROSPEKCIJŲ KOLEKCIONIERIUS
ĮKALA KAVOS KAFKOS METAMORFIJASI
SUBLIMACINIAN GĖLINIAN SLIEKAN
SLENKA VILNYJA VYNIOJASI
SLIŪKINA VELKASI VELIASI
SPEKULIUOJA SKYLĖTOS SKELTAPROTYSTĖS
SPENGLIAIS SPYGLIAIS SPINDULIAIS
VI(E)LNIOP

2005 01 26APIE SM (MEGA ALEXANDROS)

AR VESTI AR VEISTIS AR VESTIS ATVĖSTI
SOS SMS MSN SOS
TRAVESTI TAS REISAS TAS RAISTAS TRAVESTI
SUEITIS PRAEITIES ATEITIES ESATIES

APSIAUSTIS APSĖSTIS PASIUTIMAS SĖJOS
TARPUSTOTĖJ SOSTINĖN RASTIS IR RASTI
SOS SMS MSN SOS
AR VESTIS PRAVĖSTTI AR VEISTIS AR VESTI

2004 12 19