***

Iškritau ir iš patamsių
atverstos knygos

     konteksto
kuriame
sau neradau
vietos

lyg manęs ir nebūtų

ką gi
dar pridurtų anieji
kurie manęs laukė
daugelį metų
neuždarydami durų
sunkmečiu

neturėjau jėgų
atsigręžti
     ir pasakyti
savo tiesą
     akmenį

išmeti pagaliau
iš mėšlungiškai
sugniaužto
     kumščio

Druskininkai, 2001.IX.24

 

Kalinauskas, Jonas. Ir nėra svarbu: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2003.***
Jos išeina
nepalikdamos
             tuščių tarpų

ne pro duris
             kurios praviros:
viduvasario pluoštas
                           krinta
ant išdilusių grindų

                           išeina be garso
į kitą laukimą
             lauką
pilną surūdijusių raktažolių

Druskininkai, 2002. VII. 09

 

Kalinauskas, Jonas. Ir nėra svarbu: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2003.***
             Daktarei Jolantai Bacevičienei


Jeigu viduryje
kopūsto yra
širdis

(tarp indiškų
smilkalų
skolų raštelių
cigaretės dūmo
ir prostatos vėžio)

tai kuo daugiau
eilėraštkopūsčių
nuskinu
nuo kopūsto

tuo jai
         vargšei
lengviau.

Kopūstlapis
po kopūstlapio –
o iki gyslotos
         šerdies
toli dar

 

Kalinauskas, Jonas. Ir nėra svarbu: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2003.***
Prisiveisė papūgų
             raudonai žalių

pamėgdžiojančių
mirusius

             iširusio
megztinio siūlai
tiršti ir painūs

vejasi iš paskos

2001. VI. 16

 

Kalinauskas, Jonas. Ir nėra svarbu: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2003.***
Kiekvienas savaip
artinasi
prie šešėlio

             kryžmai
įsisunkusio
į nepjautą žolę

kuokštelis vėjo
lengva
šluotele
krebžda
virš girgždančių durų

             niekas
neįsileidžia
save atstūmusio

Druskininkai, 2001.V26

 

Kalinauskas, Jonas. Ir nėra svarbu: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2003.***
vis neišlendu
iš pavėsių
prietemos

žemai
palenkęs galvą
uostau
vėjo šaknis

ir svaigstu
dar labiau svaigstu
pavasariais

kaip jaunystėj
traukiu kuo giliau į plaučius

vis dar
svaiginuosi
vėju – – –

         jis seniai
nuskriejo atgal
pametęs mane
po negyvenamų namų slenksčiu

1990

 

Kalinauskas, Jonas. Ir nėra svarbu: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2003.***
Visko gali atsitikti
toki rugpjūtį
             po kelionės

nerimas
        gandrais (taip keista)
aplipęs sausmedis
po Žolinės vidur laukų
                          vakarėjant
takeliai neįžiūrimi
tankmėse
             giedrėjant žvaigždėms
sugrįžus
             atgal naktin

             pamažu supranti
kad galėjai būti
bet kur
(tenai esi jau buvęs
ir pasilikęs
visam laikui)

kiek tokių vietų
rugpjūčio nuojautoj
prisimeni

             ir nori grįžti:
ne laikas ir nėra svarbu

Druskininkai, 2002.VM. 19

 

Kalinauskas, Jonas. Ir nėra svarbu: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2003.