TŪKSTANTIS DEVYNI ŠIMTAI
AŠTUONIASDEŠIMTIEJI METAI VIENATVĖS

                                                                 Daliai

Viskas būna trumpai kaip lietaus neryškūs eskizai
štai pavasariai blaškosi mūsų širdžių aptvaruos
                                  kaip dievų nubaustieji ulisai
viskas būna kitaip tik kartojasi žvilgsniai ir rankos
                       žmonių pasimetusių savo žvėrynuos
tu man skaudžiai šypsais ir narve užmiegi savo meilę
                                      užmiršus o gal prisiminus
viskas eina kitur, pasirinkę keliauja į tirštą pilnatvę
                                                 į tuštumą blyškią
ten jų laukia veidai elegantiški oficiantai
                 kortuojančios damos tvarkingi kariškiai
ten jų laukia naktis su žvakių šviesa prie rojalio
                         ant kelių rankas lengvai pasidėjus
viskas būna ne taip sutvarkyta kaip žalios
                                       prancūziško parko alėjos
viskas būna gražu kaip pavargus verleno širdis
                                          prie fontano pravirkus
ir lietaus karuselė ir paikas poezijos cirkas
ką lieti apgraibom ir prie ko desperatiškai
                                            stengiesi tu priartėti
akvarelinės valtys supas žydram ežere ir
                                    į paakius sminga kastetai
viskas būna gaižu ir tai, kad esi, jau atrodo tik
                                    vienas iš daugelio atvejų
bet parpuola kažkas už širdies susiėmęs gatvėje
visko kartais būna per daug ir net vaiko juokas ar
                               šypsena gali skaudžiai įžeisti
aš tavęs nematau bet ar tu gali pasikeisti
mūsų nuotraukos gal dar kažkam papozuos tik vargu
                                    ar kas nors dar begali išvysti

 

Jonynas, Antanas A. Atminties laivas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.***
Kalnai stirnoms bėgioti
uolos švilpikams slapstytis
šita naktis alkana

nesulaukia ašarų akys
tuštumoj riešutas noksta
vaikas į tamsą nueina

 

Jonynas, Antanas A. Atminties laivas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.RAGTIME

Kiekvienas iš mūsų čia tampa duobkasiu savo
kokie puikūs tie restoranai
ir man nebėra nieko šventa jau nieko
suvirpa iš džiaugsmo širdis
tiktai perkusistas dar žaidžia
bet tai nekaltas žaidimas
„mes geriam kažkokią kauliukų degtinę“
tai reiškia bet tai neturi reikšmės
vaikystė tarytum šikšnosparnis
ir tie kur šiąnakt muzikuoja akacijų prietemoj
ir jie egzistuoja kaip nuojauta nuojauta nuojauta
kuri jau netenka prasmės

 

Jonynas, Antanas A. Atminties laivas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.MANO BET TAVO

Mano ranka bet tavo kakta
mano žodis bet tavo klausa
mano lova bet tavo naktis
mano bet tavo

 

Jonynas, Antanas A. Atminties laivas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.EILĖRAŠTIS

Apie ką tu galvoji mylima
mano kada tu juokiesi apie
nieką tu negalvoji

apie ką tu galvoji mylima
mano kada tu verki apie
save tu galvoji

 

Jonynas, Antanas A. Atminties laivas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.KAŽKUR KITUR

Kažkur kitur yra automobilio durelių trinksėjimas
kažkur kitur
kažkur kitur yra drėgna nuo ryto žolė
kažkur kitur
kažkur kitur yra elektrinis traukinys savo ratais
           gražiai suplojantis monetą kažkur kitur
kažkur kitur yra amžinai žaliuojantis miestas su.
                   pilkais bendrabučiais kažkur kitur
kažkur kitur yra žvilganti kaip lakas jūra kažkur
                                                               kitur
kažkur kitur yra praviri balkonai kažkur kitur
kažkur kitur yra švarūs telegramų blankai kažkur
                                                               kitur
kažkur kitur yra mebliuoti kambariai dalykiniams
pokalbiams ir dalykinei meilei kažkur kitur
kažkur kitur yra stiklinė stipraus konjako kažkur
                                                               kitur
bet su savo pelėda nėra ko eiti į Atėnus

 

Jonynas, Antanas A. Atminties laivas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.GIRTAS MĖNUO
RUOŠIA MIRTINĄ VYNĄ

Girtas mėnuo
ruošia mirtiną vyną
girtos žvaigždės
jį pila į aukštas taures
ir skurdus
mūsų pobūvis tęsiasi

 

Jonynas, Antanas A. Atminties laivas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.ŽAIDŽIAME KVAILĮ

Juos gabena laiveliais į žydrą į tolimą šalį
oranžiniai violetiniai debesėliai juos lydi
per sutvarkytą smaragdinę jūrą
gintariniai irkliukai panašūs į plunksnas
                                     ir kinų vėduokles
mes tuo tarpu. žaidžiame kvailį

 

Jonynas, Antanas A. Atminties laivas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.IŠTEISINTAS (BARABAS)

Esu vadinas gyvenu

vidurnaktis nubildantis tramvajus
per sandūras, ant bėgių ašmenų
negailestingai pjaustomas gyvenimas

vėl prieš akis ir plentai ir palėpės
ilgai rūdijo apmaudas ir peilis
ir bailiui panorėjus man paliepus
užtenka gailesčio nereikia meilės

o skrydžio iškamša šventųjų geismas
man skersgatvių tamsa beribis plotas
pasižiūrėkit kaip netenka laisvės
koordinačių nebežinantis pilotas

naktis teklysta te nebus to būsto
aš vėl girdžiu vidurnakčių balsus
ir kaip smagu ryte pabusti

aš gyvenu vadinas aš teisus

 

Jonynas, Antanas A. Atminties laivas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.IŠ PASTABŲ IR KOMENTARŲ
VIENO ARČIBALDO BIOGRAFIJAI

Gaudynės

Lapai lapkrityje krinta
lapai lapkrityje krinta
mus vejoja minotaurai
po prakeiktą labirintą
o šermukšniai mus aprauda
tarsi mūsų jau nebūtų
tarsi mes jau sudraskyti
plikagalvių minotaurų

tra lia lia dainuoji vienas
smuikas pritaria tau tyliai
o kodėl tu nusivylei
ak kodėl tu nusivylei

naktimis kliuvai už slenksčių
su šikšnosparniais klajojai
savo driskaną šešėlį
su žvake po sodą gaudei
o sugautas minotaurų
tu dabar guli ant žemės
ir ištroškę juodos gerklės
tavo juodą kraują geria
tavo juodą krau.ją geria

tra lia lia mergaitė verkia
apkabinus mano kaklą
dykumos smėly raudonam
ryškiame dangaus smėly

tra lia lia dainuoji vienas
bet nei smuiko pritarimo
bet nei smuiko pritarimo
tik šaižus švilpynės balsas

palikai spynas be raktų
palikai duris be vyrių
palikai be sielos veidą
negerai bet palikai
kaip gandrai praskrieja vėjai
aštrūs trikampiai pietuosna
minotaurui vienas šuolis
vienas žingsnis minotaurui
 

Lūpinė armonikėlė

Lūpinė armonikėlė
taip liūdnai šią naktį aidi
žydi mėnesio jurginas
negera rudens šviesa
tarp griuvėsių sėdi vaikas
savo kojas apkabinęs
lūpinė armonikėlė
graudžiai griežia naktyje

kaip baisu išeit iš proto
kaip baisu išeit iš proto
tarsi sodai žydi skruostai
akyse jokios šviesos
slinkdami per tuščią gatvę
net šešėliai susidrumsčia
suka margą karuselę
mums nežinoma jėga

taip ant žemės atsigultum
ant šaligatvio plytelių
ir gyvenimas prabėgtų
tarsi sapnas prieš akis
lyg žmogus iš parduotuvės
iš tavęs siela išeitų
iš tavęs siela išeitų
pro siauras akių duris

lūpinė armonikėlė
verkia tyliai ilgesingai
vienišas statybų kranas
pats gražiausias švyturys
tarp griuvėsių sėdi vaikas
savo kojas apkabinęs
sėdi vaikas tarp griuvėsių
apkabinęs ramentus

kaip baisu išeit iš proto
kaip gražiai pasviręs gluosnis
šitą gluosnį apkabinęs
dar kažką šiaip taip mąstau
lūpinė armonikėlė
ilgesingai tyliai aidi
tyliai tyliai ilgesingai
byra smulkūs pinigai
 

Chimeros

Kai iš veidrodžio išnyra
dvi pakvaišusios chimeros
kaip šermukšnis nudraskytas
aš matau kad aš miriau
nusibrauk nuo veido dulkes
tu nevykęs Arčibaldai
atsigulk į plačią lovą
apibrizgusiais kutais

ak kaip dailiai dega žvakės
koks šešėlis išraiškingas
ištrupėjusioje sienoj
tavo profilis žavus
pasimetę giminaičiai
nebežino ką daryti
tai košmaras pagalvoju
bet chimeros dar greta

o kaip sukas velnio ratas
mirga žydintys kaštonai
iš aukštai toli matyti
o manęs jau nebėra
nebylus kuklus paminklas
„Arčibaldas“ užrašyta
per miestelį skrieja rogės
su varpeliais parištais

dvi pakvaišusios chimeros
vis akių neatitraukia
du girtuokliai ant suolelio
geria vyną už mane
naktimis sapnuojuos žmonai
droviai stovintis ant slenksčio
droviai vėjyje banguoja
išeiginiai marškiniai

skrieja rogės per miestelį
tyliai rieda katafalkas
Arčibaldai Arčibaldai
kokia apmaudi mirtis
štai brendi per sraunią tėkmę
ir sublyksi laikrodėlis
dvi pakvaišusios chimeros
pasižiūri į akis
 

Kalėdų eglutė

Ant kalėdinės eglutės
supas raibosios gegutės
nežinia ką jos kukuoja
nežinia ką iškukuos
šakomis keliauja voras
nuo žvakučių vaškas laša
tyška vaškas ant stalelio
su vokais neatplėštais

pakabinkit pakabinkit
ant kalėdinės eglutės
stebuklingą vėrinėlį
Arčibaldo vaizdinių
kaip per ledą lekia pelės
kaip klastingai žybsi akys
o už lango mėnuo dega
rūksta kraterių anga

į mane pro lango plyšį
žvelgia dulkinas praeivis
ir per telefono kriauklę
gaudžiant jūrą išgirstu
pasigirsta moters juokas
bet staiga garsai nutyla
ir iš radijo antenos
kalas pamažu kulka

pakabinkit ant eglutės
neramios tylos girliandą
sprangią naikintuvų tylą
užrakintą po žeme
štai nuo antkapių pakyla
tarsi sielos baltos varnos
kyla rankos atsigniaužę
jau apaugusios žieve

ant tų rankų krenta sniegas
pelenų šviesumo sniegas
šaltas sniegas kuris byra
iš akiduobių tuščių
pakabinkit pakabinkit
ant kalėdinės eglutės
baltą baltą nosinaitę
nusišluostyti akims
 

Žvanginimas rakteliu

Tu kartodavai kadaise
tu kartodavai kadaise
kad gyvenimas tuštybė
o mirtis tai pilnatis
kad kai nerimas apninka
įninki į sapnininką
kad pasaulis sukas dailiai
pagal kvailio dūdeles

sėdi moterys po medžiais
sėdi moterys ir mezga
mezga chaki pirštinaites
mezga pilkus megztinius
o liekna mergaitė šoka
o aukšti vargonai groja
o žemiausią bosą groja
krematoriumo vamzdžiu

o nakčia rakteliai skamba
o nakčia grandinės skamba
kokį skambesį vėlyvą
tu tėvynėje girdi
Dieve moterį mylėčiau
glamonėčiau jos krūtinę
su revolveriu užanty
pas mane ateina ji

krenta lapai pajuodiję
ant šaligatvių balotų
lyg sunkus paklodžių kvapas
kyla rudenio garai

o nevykėlių vienatve
tu už slibinus didesnė
visos sibirų platybės
tilptų tavo gerklėje

popieriniai lėktuvėliai
kur nakčia pro langą leidau
pamažu į žolę krenta
aš drauge su jais krentu

o skambėjime monetų
gerti vyną gerti vyną
tobula žavi paguoda
tyliai supas žiburys
o paskui šviesa užgęsta
pasišviesdamas degtukais
labirinto angą radęs
ją lėtai užrakinu
 

Neįmanomo siekimas

Nužydėjusiame klony
nužydėjusiame klony
kur rudens šviesa vilioja
ak kaip skauda susapnuot
trankiai bilsteli vagonai
privažiuoja du furgonai
ir išlipusiai madonai
savo ranką duodi tu

kaspinėlį draiko vėjas
širdį veriantis borėjas
tupi medžiuose būrėjos
moja geležies sparnais
neįmanomo siekimas
paukštis vaikščioja užkimęs
ant drabužio dryžos žymės
subrūkšniuotos amžinai

gal tik iš pradžių atrodo
kad baisu išeit iš proto
štai lengva rankutė rodo
tolumon ten taip skaistu
rieda pylimu kometos
nuo žibintų traška ledas
ir į kitą krantą vedas
ir laimingas bėgi tu

kokios žalios eglių šakos
kaip aistringai akys šnekas
ir sužvilgęs žvilgsnio lakas
spindi sklidinas vilties
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

nuo šaligatvio gruoblėto
varnos keliasi iš lėto
ir juoda spalva velveto
išsilieja ant širdies

susidėsto kortų širdys
lieka paskutinis kirtis
karamelėje ištirpus
mano mylinti širdis

virš vagono švilpia rimbas
smilkiny sutvilksi rimas
neįmanomo siekimas
ilgo sapno patirtis
 

Įsimylėjėlių sūpuoklės

Tarp baltų raudonų medžių
tarp baltų raudonų medžių
skrieja užmirštos sūpuoklės
plaikstos peleno plaukai
tai klajoja mūsų dvasios
nepasotinti fantomai
o ant kryžiaus mėnesienoj
tu iš apmaudo verki

nes lelijos jau nuvyto
nužydėjo tavo dienos
graudų svaigulį pamiršęs
tarp šešių lentų guli
tavo sujauktą gyvybę
balų paukščiai apraudojo
stovi motina ties kojom
stovi tėvas prie galvos

nuo šermukšnių byra šerkšnas
byra dulkės nuo sūpuoklių
byra dulkės iš knygelių
kurias mėgdavai vartyt
fotografijos nervingai
pasityčiodamos šypso
tarsi senis su ramentais
vaikšto varnas krūtine

neša vėjas vainikėlį
neša vėjas vainikėlį
viršum miesto gatvių neša
pakabina ant šakos
sako nerimas praeina
sako apmaudas praeina
ilgesys praeina sako
bet mirtis jau nepraeis

Arčibaldai Arčibaldai
tu nekaltas nes laimingas
„ūžia vėjas kapinyne
šaltas vakaras rudens“
tarp baltų raudonų medžių
tarp baltų raudonų medžių
skrieja užmirštos sūpuoklės
plaikstos peleno plaukai

Jonynas, Antanas A. Atminties laivas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.