Accessibility Tools

       Benediktas Januševičius „Eiliuoto arbatos puodelio“ skaitymuose (2010-11-12 knygynas „Mint Vinetu“, Vilnius) skaito eilėraštį „apie laiką“.

 

      

 

       apie laiką norėčiau ką nors pasakyti

       tarti bent žodį, nagi pusantro

       bent puse lūpų prabilti

 

       štai jums laiko dvasia

                                               tirpioji

       štai jums laiko žmona

                                               kibioji

       štai jums laiko žmogus

                                                 piktasis

       pasimetęs laiko ženkluos

 

       šioks ir toks laiko veidas:

       laiko lūpos – sukilusios

       laiko nosis – įmilusi

       laiko skruostai – įkaitę, bet neprisvilę

 

 

       bet laikas – tai smėlis, krebždantis tarpdančiuos

       laikas einantis, nes laiko yra

       laikas bėgantis, nes baigiasi laikas

       laikas skambantis – laikas šokantis

       laikas šėlstantis – laikas rimstantis

 

       laiko yra – šaunu

       laiko nėra – skubu

       atėjai laiku – šiurpu

       užklupai ne laiku – klaiku

       ir šiaip – ku-kū

 

       apie laiką dera kalbėti tik dailiai ir meiliai, patogiai, padoriai, skaidriai ir aiškiai,

       t. y. užuominomis

 

       štai jums laiko rodyklė

       arba laiko liniuotė

       arba laiko termometras –

                                                       laiko stiklainyje

       kilogramas laiko saldainių – užantyje

       mintyse – litras laiko

       laiko puslitris – butelyje

       laiko butelis – ilgėliau nesilaiko, jis ima tuštėti

       tad praverstų talpesnis laiko sifonas

       arba – bidonas

       arba – batonas


       kepurės laikas geidulingai uostinėja marškinių laiką

       kelnių laikas uoliai sukiojas apie suknelės laiką

       vis vaipos, šaipos ir staipos,

       vilties laikas meilinas ilgesio laikui

       klausimo laikas kimba prie pažado laiko

       pastarasis kiek primena padažo laiką

       tarsi barščių laiką samčio laike

                                                              tokį gardų, bet laikiną, kilnų

       kaip ir tešlos laiką, įšautą krosnies laikan

 

      laiko lapei nereikia laiko lapų

      uosio laikas prasilenkia su snaigės laiku

      voverės laikas liuoksi ąžuolo laiku

      kėkšto laikas čiauškina lazdynų laiką

 

      laiko dušas niekada neatstos laiko pirties

      laiko vonia niekada neprilygs laiko upei

      kurioje skęsta valtis prigrūsta laiko svajonių

      tik ramu dėl laiko širdies, nes jis išgalvota...

                                                                                      išties

 

      laiko pamokos – praleistos

      laiko darbai – nebaigti

      laiko vaisiai – kartūs

      laiko grybai – išsislapstę

      laiko ekipažas – išsilakstęs

      laiko vinis muša laiko plaktuką

      o laiko mašina riogso sugedusi dulkėtam laiko pakrašty

      jos neišgelbės nei nauji laiko ratai, nei raktai, nei batai

 

      dar ką nors apie laiką norėtųsi drėbtelt tiesaus ir sotesnio

      apie laiko vitražą, laiko montažą, koliažą ir kompoziciją,

      bet neverta

 

      laiko dėžėj vakarais užrakintas laikas

      tarp laiksenų laikmenų metlaikių

      laikas maišos ir drumsčias:

      išdykęs laikas su paklydusiu laiku

      skausmo laikas su keršto laiku

      žiemojantis laikas su vasarėjančiu laiku

      mano laikas su tavo laiku

 

      pro laiko plyšį sprūsteli skersvėjis

      laiko svitą užklumpa laiko šešėliai

      laiko skraistę prispaudžia laiko akmuo

 

      bet nesulaikomai sprogsta pumpurų laikas

      skyla paukštyčių laikas

      niūriai varnaujantis laikas

      žvaliai kregždėjantis laikas

      smalsiai gandrinėjantis laikas

      žioplai vištelėjantis

      pakampėmis žvirbliaujantis laikas

      sutemose lakštaujantis laikas

      dausose vyturiuojantis laikas

 

      laiko vaikystė – laiko vienatvė, laiko senatvė – laiko paikystė,

      laiko ištikimybė ir laiko išdavystė

      laiko kaitra – laiko vėsa, laiko kaukė ir laiko dėmė

      laiko auklė ir laiko vėlė, laiko pūslė ar palaikė mįslė

 

      laiko šuo nubaustas laiko bausme

      jo ieško laiko kulka, laiko granata, laiko bomba tra-ta-ta-ta –

      laiko pustaškis arba tritaškis, pravardžiuojamas daugtaškiu

 

      laiko tiesė, sukarpyta laiko kablelių

      laiko knyga išplėšytais lapais

      nesuprantama laiko kalba

      neįskaitoma laiko rašysena

 

      laiko kas nesutaria su laiko kada

      laiko kur nepažįsta laiko kodėl

 

      o paskui visai nebeaišku

      ar kas ką laiko

      ar jau paleido