Accessibility Tools


         Aš atidariau duris. Už durų nieko nebuvo. Nebuvo aikštelės su kaimynų durimis, elektros skydu, akmeninių lubų, sienų, grindų. Nedvelkė nė menkiausias vėjelis. Ar aš galėjau pamatyti nieką? Ar galėjau į jį žiūrėti? Ar galėjau stovėti akis į akį su juo?..
       Užtrenkiau duris ir grįžau į kambarį. Kambaryje, jei neskaitysime sofos, stalo, spintos, vaizdadėžės, kelių dešimčių kilogramų knygų bei kuklaus šių daiktų vergo, t.y. manęs, nebuvo nieko. Išeiti taip pat nebuvo kur. Beliko laukti. Laukti, kol kas nors teiksis užsukti pas mane.
       Tačiau iš tiesų aš labai mėgstu laiką leisti vienas. Man net bjauru, kai žmonės įkyriai veržiasi pro duris ir negali niekaip sustabdyti šio srauto. Niekaip negali jų atsikratyti. Štai, regis, išvarai visus iki vieno – tuščia, ramu, gera – ir jėgos išsenka. O tada koks nevėkšla dar ima ir išlenda iš po lovos. Ir naiviai paklausia: „Tikiuosi, netrukdau?“ Iš įsiūčio net atima žadą. Tik žiopčioji, orą gaudai ir nieko nebegali pasakyti. Bet ar būtina ką nors sakyti. Gal ir neverta. Netgi beprasmiška.
       Niekas! O ką, jei pabandysiu išeiti? Kur pateksiu? Į nieką? Hm, įdomu, kaip tai atrodo. Kas ten yra, kas gyvena, ką veikia. Žvilgt pro akį, o už durų viskas kaip buvę, taigi – nieko. Stvėriau rankeną, bet durys neatsidarė. Matyt, turėjo savo nuomonę... Pamėginau dar sykį atidaryti... tidaryti... ida(Jei kada nors matysite mano kaimynus, perduokite krūvą linkėjimų ir pasakykite, kad aš juos labai myliu!)ryti... aryti... ryti... yti... ti... Nieko. Durys nė nemanė pasiduoti. Spyriau. Nei per stipriai. Nei per silpnai. Vidutiniškai. Rodos, nelabai ir norėjau kur nors eiti. Juk aš ko nors laukiu. Laukiu, kol kas nors užeis. O juk laukiant svečių, nedera išeiti. Ypač – į nieką. Ar (į) niekur. Kaip tyčia, dabar durys pačios atsivėrė. Hm... Žengiu durų link. Čia pūsteli skersvėjis ir užtrenkia duris (po velnių!)... Lyg ir nesiruošiau niekur eiti. Ko man eiti į nieką. Aš-nie-kur-nė-jau!
       Pažvelkite į tą baltaraidį kvailį dešinėje. Jo širdis medinė. O štai gretimame name prie lango stovi mergina ir nusirenginėja. Užuolaidos buvo neužtrauktos, todėl ją galėjo stebėti mano namo gyventojai. Kas gali būti gražiau nei žydinti moteris? Tačiau jos beveik niekas nematė. Aš – taip pat. Aš tuo metu neišvengiamai artėjau prie veidrodžio.
       Užmetęs akį veidrodin, nepažinau į mane žvelgusio žmogėno. Gal tai aš? Aš kartais savęs nepažįstu. O ir kaip pažinsi, jei veidrodis atspindi tik iliuziją. Ir dar atvirkščią.
       Savęs nepažįstu, nes esu kitas žmogus. Tikrąjį save aš pamečiau. Tiesa, ne iš karto, po trupinėlį. Aš išbarsčiau save po trupinėlį gyvenimo (marginalijose, – pasakytų intelektualai) pakelėse, be jokių prierašų (remarkų). Nekenčiu senučių. Kiekvieną dieną beviltiškai muistausi, mėgindamas išsisukti, neužkliudęs bent vienos iš jų. Bet nuo to jos, rodos, dar labiau įžūlėja, stumdosi, lipa per galvas ar bent jau kaip reikiant numindo kojas. Nesąmonė, kad nejaučiu pagarbos vyresnio amžiaus žmonėms. Tiesiog negaliu pakęsti visų žmogystų nuo vienerių iki šimto vienerių metų, lyg varnos karksinčių, zujančių, besimurkdančių. Todėl dabar norėčiau būti Charmsas ir mėgautis pro langą byrančių senučių vaizdu: viena, dvi, trys, septynios su puse... Ir mėgautis. Bet visi malonumai vieną kartą prasideda.
       Laišką gauti irgi malonu. Laiškus aš mėgstu kaip bambyzas – pinigus. Kiekvieną dieną tikrinu pašto dėžutę, tikėdamasis rasti joje laišką, bet man niekas nerašo. O jei kas ir parašytų, vis vien neatsakyčiau. Žinau, kad negražu neatsakyti į laiškus, bet nieko negaliu sau padaryti. Matyt, todėl ir užsiminiau apie senutes.
       Ilgokai laukiau dviejų vienodų dienų. (Suprask, visos mano dienos iki šiol skirdavosi viena nuo kitos.) Ir pagaliau sulaukiau. Dabar nebetūpčioju isteriškai apie duris, vildamasis, ar kas nors ne... Dabar žinau, kad už jų nieko... todėl pro duris praeinu išdidžiai pakelta galva. Dar žinau, kad ir trečioji diena bus lygiai tokia pat: atsibusti, pakilti, užsimiegojusiam nuropoti prie durų ir prisiminti, kad ten... Tsss. Tegul tai lieka tarp mūsų. Aš, žinoma, nekaltas. Mane privertė. Privertė jie: negeri draugai, liguistai rūpestingi artimieji, pagaliau – visuomenė. Juk taip, aš esu išgverusios mūsų visuomenės (kad ją kur devynios!) produktas. Todėl privalu mane išteisinti. Tuojau pat. Ne, piketuotojų su transparantais nereikia. Jie pravers kitą kartą. O šis veiksmas turi būti atliktas tyliai, bet tiksliai.
       Pagal grafiką mano kambarys dabar turėtų virsti šilta šalimi, kurioje kiekvieną vakarą blizgučiais pasidabina net ir labiausiai nususi palmė. Taigi – visos palmės pasipuošia. Ir blizga. O ant kiekvienos palmės kiūkso po vieną repo perdozavusį žmogeliuką. Juk tu nemėgsti repo, dešiniuk? Tu jo neklausai, ar ne? Labai teisinga nekreipti dėmesio į tai, ko nemėgsti. Pasistengsiu tai prisiminti.
       O aš mėgstu tokias šalis. Ypač – stebėti per televizorių. Bet, deja, čia nėra televizoriaus. Tik monitorius, už kurio tu ir slepiesi. Ir desperatiškai (šį žodį būtinai turėjau įterpti!) maigai mygtukus. Būk ramus, nė velnio tau neišdegs.
       Vieną dieną ant mano kambario sienos atsirado štai toks užrašas:
The MoveThe Move

       Man kilo šiokių tokių įtarimų, bet galiausiai numojau ranka. Tačiau neužilgo ėmė dingti daiktai. Ką padarysi. Ir tai manęs nepaskatino imtis kokių nors priemonių. Aš atidžiau apžiūrėjau sieną ir aptikau, kad ji jau senokai nebuvo dažyta. Visa aptrupėjusi ir įskilusi. Vietomis net ir visai nukritęs tinkas, todėl matyti nuogos plytos. Ko čia stebėtis, kad vaikai rašinėja, kas šauna galvon.
       Rudeniop mano bute ėmė rinktis pageltę lapai, ir man kasryt tekdavo juos šluoti. Atvėso oras. Pamaniau, kad gal jau turėtų pradėti šildyti, bet jie tik įjungė daugiau skersvėjų. Ar brangiai už juos reikės mokėti?
       Kai nušalo paskutinė gėlė, man trūko kantrybė. Aš išėjau iš kambario ir pasukau durų link. Ir išvydau, kad... kad... kad jokių durų iš viso nėra. Ir gana seniai. Todėl ir renkasi čia visokie pašlemėkai, paišo ant sienų, mėto lapus, vedžioja šunis. Šunys, žinoma, elgiasi kaip tinkami: ženklina kampus, siaučia be paliovos, loja. O vienas net mėgino man įkąsti. Iš paskos šunims atslenka žmonės. Kur žmonės – ten bėdos. Štai vienas ožką ant mano mylimiausio karklo užlaipino. Kitas užsimanė kurti laužą ir vos nesupleškino būsto. Nebeliko gyvenimo. Ką ten gyvenimo. Nebeliko nė mažiausio kampelio, kur galėčiau ramiai pabūti. Vietos nebeliko, o išeiti juk nėra kur. Aš čia įkalintas, lyg nuotraukoje.
       Visiškai nesu nusiteikęs prieš žmones. Tik va bėda. Atsidūrę svetimoje aplinkoje jie pasijunta visiškai bejėgiai. Jie nesugeba uždaryti durų, lango, kitų angų. Jie visur pridergia ir palieka. Jie sukelia skersvėjus, dulkes ir triukšmą. Ir apsimeta, tarsi jie čia niekuo dėti. Po to net sugrįžę piktinasi, kodėl, matote, čia niekas netvarko, kur žiūri valdžia ir panašiai?! O aš persišaldžiau. Tai man nepatinka. Todėl esu įsitikinęs, kad žmonės yra blogai. Jie – niekam tikę.
       Nevykusi pokalbio tema – žmogžudystės. Ir dar su visokiom detalėm. Pavyzdžiui, lavonas rastas be galvos, jo kepenis lavonininkas nudžiovė (tarakonams nuodyti, velionis, kaip paaiškėjo, buvo girtuoklis), o plaučiais gąsdina studentus. Tačiau gan retai kas meta rūkyti, išvydęs šį pilką su juodais taškeliais organą. O vertėtų susimąstyti.
       Nevykėliai mėgsta kalbėti apie muštynes. „Žinai, aš jam taip tvojau, kad maža nepasirodė!“ - giriasi vienas. O kitas meluoja nė nerausdamas: „Na, ką tu... Aš užvakar bent du paguldžiau... Vienu smūgiu. O po to dar vieną. Tai pavariau!“ Abu išeina į gatvę ir pridaro į kelnes, kai jų koks suskis paprašo cigaretės. Su jais, žinoma, būna merginos. Jos ima blankti, tirpti, po to pasiūlo likti draugais, o galiausiai ir visai išnyksta. Bet nekreipkime į visai tai dėmesio. Svarbiausia - laiku įsijungti televizorių. Jį žiūrėti - ne mažiau svarbu. Nėra svarbesnių dalykų. Tik televizoriuje verda tikrasis gyvenimas, o už durų - vien nesąmonės.

 

       Aš atidariau duris. Už durų nieko nebuvo. Čia nestovėjo nė bičiulis, nė priešas, kaimynas ar koks prisisprogęs girtuoklis, nerandantis atskaitos taško. Nestovėjo nė padauža berniūkštis, valkataujantis šuo ar katinas. Regis, į duris niekas nė neskambino. Net nekrebždeno. Nė pats nežinau, kodėl jas atidariau.
       Nieko nelaukęs, užtrenkiau duris ir grįžau į kambarį. Kambarys buvo kimšte prikimštas daiktų. Čia buvo didžiulė lova, foteliai, masyvus stalas, griozdiška sekcija su knygomis ir indais bei daug visokio šlamšto. Visa čia kuo kruopščiausiai nupiešta. Net ir purvas ant batų, musės, uodas bei dulkių sluoksniai. Nenuostabu, kad vieną dieną man pačiam nebeliko vietos. Na, ir nereikia.
       Ilgai laukti neteko. Pas mane užsuko Vaidilutė. Mano namų židinys senokai užgesęs, o ji atsinešė ugnies, smilkalų ir šokolado. Židinį įkūrėm, šokoladą suvalgėm, o smilkalus pro langą išmečiau. Bala jų nematė!.. Todėl dabar lauke tiek daug dūmų. Ties ketvirtu aukštu dideliausias blynas tvyro.
       – Juk šokis dar nieko nereiškia? – staiga paklausė Vaidilutė.
       – Ką-ą-ą? – net išsižiojau; kartais jau, rodos, įprantu prie tokių klausimėlių, o ji vis tiek įsigudrina mane apkvailinti. Neprisimenu, ką norėjau jai atsakyti, tik išvydau į kampą lekiančias kelnaites.
       – Na, šokis... sakau, negi šokis mudviems ką nors reiškia? – čiulbėjo ji.
       – Baik, ką jis galėtų reikšti? – atsainiai mostelėjau apsimesdamas abejingu.
       Ir tai išties buvo šokis. Trumpas greitas šokis. Man jis patiko, tik Vaidilutė staiga dingo. Bala jos nematė. Tikrai nemanau, kad verta tikėti viskuo, ką apie mane pliurpia tas kvailas užsienietis.Bet, vadinasi, eidamas niekur, aš niekur ir neišeisiu. O tai kaip tik, ko man ir reikia. Gal pamėginti. Na, tik trumpam.
       Dabar, manau, vertėtų išvalyti aplinką. Pašalinti iš jos žmones: vieną patrauktį į kairę, kitą – į dešinę, trečią – visai iškirpti, ketvirto – atvaizdą nutrinti, na, o penktą, mažutėlį galima būtų ir palikti, jei prireiktų – užšaldyti. Tegu pabūna kurį laiką už skulptūrą. Nereikalingus daiktus taip pat vertėtų išmesti. Pvz., sekcija, kiauras kubilas, popierinis lėktuvėlis ar suaugęs malūnsparnis (traktorius) čia visiškai nereikalingi. Iš erdvės būtina pašalinti ir muses, bites, uodus, kitus nariuotakojus. Tiesa, vieną kitą vorą galima palikti, bet tai ir viskas. Aplinka turi būti švari, net sterili. Čia negali būti jokių nereikalingų šypsnių, aiktelėjimų, šūksnių, žagsėjimo... Kiekvienas objektas, tiksliai pagal scenarijų, tam tikru laiku turi būti jam skirtoje vietoje. Jokios improvizacijos!
       Būtinai turi tvyroti laisvės ir savitarpio supratimo atmosfera. Kai tik tokia atmosfera nusistovės, į erdvę galima paleisti tris kranklius, porą kirų, švininius debesis, pagal skonį pridėti lietaus lašų, saikingai prišiukšlinti, uždegti žvakių... Jei viskas atlikta tinkamai, galima pradėti. Pats metas slankioti oriai nudelbus galvą ir dėlioti minčių likučius iš vienos kišenės į kitą. Tą, be abejo, reikia daryti atsargiai.
       Taigi spektaklis prasidėjo. Aš einu liepų alėja vaizdžiai užsirašydamas patiriamus įspūdžius. Einu tvenkinio link, gal ežero, ne... aš einu jūros link. Kiekviena pastebėta detalė – ypač prasminga, todėl negaliu pažiopsoti nė dulkelės. Einu jūros pakrante pėdomis antspauduodamas smėlį. Traiškydamas dumblius ir kriauklytes. Kelią man pastoja kormorano lavonas. Žvelgiu į negyvą paukštį; mano veidas įgauna mąslią išraišką. Ir jokių nuvalkiotų frazių, jokių stereotipų!.. (Tik nepagalvok, kad noriu būti originalus.)

       Svarbiausia – ramybė. Ar ne?.. Hm. Ir vėl abejoju. Kodėl aš nuolat abejoju? Kodėl vis nepasitikiu savo veiksmais ir mintimis. Šie smegenų virpesėliai, galūnių judesiai man neduoda ramybės, neleidžia imti ir paprasčiausiai pasitikėti savimi. Ir paprasčiausiai pasakyti: aš pagalvojau *, todėl padariau 0. Ar dar geriau (vėl abejoju? ne! jokiu būdu! aš tik pasitaisiau): pagalvojau ir padariau ×. Ir buvo . Puikumėlis! Patinka man šitokie dalykai. Taip ir užsirašysiu. Ir toliau elgsiuos tik taip.
       Dabar, manau, verta įsitaisyti lovoje ir žvilgtelti, ką rodo dėžė. Įjungiu. Dėžė išnyksta, o jos vietoje atsiranda durys, kurios štai pačios ima ir prasiveria. Už durų šviečia saulė. Pieva. Pievoje stovi Vaidilutė ir moja man.
       – Ko čia dabar mosikuojies, verčiau užeik, – šūkteliu.
       Bet jai nė motais, ji toliau moja man. Gal nori, kad ateičiau? Nesąmonė. Melas visa tai. Grynakraujis melas. Nieko ten nėra. Ir aš niekur neisiu.
       Tačiau čia yra. Žodžiai. Kiek prisimenu, jų turėtų būti... turėtų... būt... ... vienas! (tiksliai)... trys... aha! skaičiavau... o gal du?.. na ne, jau geriau... aštuoni!!! ir dar trys. Cha. Taigi iš viso septyniolika. Šįkart apsieisime be romėnų, nes aš taip niekada ir neišmokau skaičiuoti pagaliukais. Bet tai dar būtų pusė bėdos. Be to, aš nemoku naudotis ir skaitytuvu. Tuo tarpu, elektroninės skaičiavimo mašinėlės man kelia panieką. Taigi parduotuvėje aš dažnai susiduriu su eile visokių ten problemų: neturiu ką veikti ir panašiai, – viską mat suskaičiuoju mintyse. Dažniausiai. O kompiuteriais nesinaudoju iš principo, nors parduotuvėse tam ir sudarytos sąlygos. Ir apskritai esu keistas žmogus.
       Kuo dar galėčiau būti naudingas? Na, taip. Vos nepamiršau tų septyniolikos žodžių. Štai jie: springsta, pašaipos, okupantas, sulig, kartojimas, papasakok, santykius, pelė, pakelis, garsas, pasirodymai, dėžėn, slysta, menas, namop, mirksi, paskutinis. Ir dar viena lietuvių liaudies patarlė. Tiek to, iš žodžių ką nors sudėliosiu kitą kartą. Gal rytoj? Matysim.
       Kiek, sakėte, dabar valandų? Be ketvirčio dvylika? Ačiū, sūneli! Vis dėlto vienam tūnoti savo bute tokiu metu labai gera ir jauku. Juk svarbiausia – ramybė. Jokio triukšmo, streso, išmetamųjų dujų ir papildomų priemokų. Reikalingi daiktai – po ranka, reikalingos grimasos, raukšlės – taip. Turiu ir drabužių – marškinių, kojinių, trumpikių, porą kelnių, švarką ir striukę. Tiesa, šių man paprastai neprireikia. Svečiai šiuo metų laiku manęs nelanko. Visi skambučiai – atsitiktiniai, todėl prie durų jau seniai nebuvau priėjęs. Beje, jos nė neatsidaro. Regis, kažkas iš anos pusės jas užrėmė. Pokštininkas, kad jį kur devynios!
       Išduosiu paslaptį. Šiame name jau koks pusmetis, kaip nėra nė vienos gyvos dvasios. Visi žmoneliai išsinešdino, kai praeitą rudenį atjungė elektrą ir vandenį. O ką miesčionys gali veikti name be patogumų. Dar kurį laiką čia gyveno valkatos. Bet ir tie išsinešdino, kai pasklido kalbos, kad šiuose namuose vaidenasi. Ir ne šiaip sau vaidenasi, bet su pasekmėmis.
       O dabar visiškai ramu. Galit ateit ir... Stop! Geriau neikit. Likite savo vietose. Ir nė žingsnio į šoną.
       Tačiau, kaip kažkokie pižonai ėmė spardyti vėjo atneštus lapus ir šiuksles, o kvaišos mergiotės – valyti išmatas ir vėmalus, rinktis kitus turtus, supratau, kad jau pavasaris. Pižonai kalbėjo, kad čia įrengs kavinę, ir jau skaičiavo būsimą pelną, mergiotės visaip jiems vaipėsi, mėgino įtikti, bet tiems pusgalviams jos nelabai rūpėjo. Tik jaunėlis žnaibė joms sėdynes ir graibė už papų. Nuo to mergšės tik dar baisiau viepėsi. „Ką čia, po velnių, veikiat?“ – neapsikentęs šūktelėjaus tiems kvėšoms. Bet kompanija nekreipė į mane dėmesio, tokie mat buvo užsiėmę. Jaunėlis tik pasidomėjo, kas aš toks. „Nesikišk! – užčiaupė jį drimba. – Šį reikalą aš jau sutvarkiau“. Ir pridūrė:   „Nepamirškit, chebra, visa tai – mano biznis!“
       Ar man reikėjo užsirūkyti, jie tik ką buvau parūkęs ir numečiau cigaretę? Ne. Bet kaip tik nusičiaudėjau ir atsibudau. Ir supratau per miegus iškritęs iš lovos. Ką padarysi. „So it goes...“ Bukagalvius, pasirodo, tik sapnavau. Taigi – mano būste ramu. Žvilgt pro rakto skylutę – už durų vis taip – nieko.
       Pykstu ant savęs. Pykstu, kad negaliu jos pamiršti. Laukiu. Žvilgčioju į duris. Klausausi, ar nepasigirs koridoriuje žingsniai. Laukiu dieną ir naktį. Bent skambučio. Nešioju iš vienos vietos į kitą stiklines. Su vandeniu, be vandens, pustuštes, švarias ir neplautas. Mėgstu senas briaunotas stiklines. Turiu keliolika. Visas kadaise pasiskolinau iš kavinių. Dabar tokių nebebūna. Ir stiklinių, ir kavinių. (Stiklinės skaidrios, o moterys – ne.) Vieni vagia stiklines, kiti – bokalus, treti – gyvenimus. Tebūnie! Galima užrakinti duris.

 

Grindis užklos r. lapai. Lapai, atstosiantys man minkščiausią guolį ir mylimųjų glamones. Lapus blaškys šiltas užmaršties vėjas. Vaidilutės nebėra. Ji nebeateis. O aš liksiu savo kambaryje, savo kape. Be veido ir veidrodžių, bet su slystančiomis iš po kojų grindimis.