Accessibility Tools


        1995 m. rugsėjo 15 d. „Lietuvos aido" patalpose įvyko beprotiškai jauno poeto Benedikto Januševičiaus antrosios eilėraščių knygos „Šalkis" bei audioalbumo „Blynai" prezentacija. Tai buvo ne įprastas kūrybos pristatymas, o kūrybinė akcija su autoriui būdingais undergroundo elementais. Akcija prasidėjo folkloro (?) grupės "Skylė" pasirodymu. Po jos atsirado (nors niekur nebuvo dingęs) ir pats Januševičius su savo knyga, kurią skaitė pritariant tokiems pat iš audiokasetės skambantiems žodžiams. O skambėjo turbūt geriausias knygos eilėraštis „Mes brūžinam akmenis vieną į kitą", lydimas buitinės technikos ir miesto triukšmo. Triukšmo buvo daug, nes akcijos dalyviai - B.J. ir du jo partneriai - ne tik skaitė ir varijavo tą patį eilėraštį apie akmenis, bet ir patys tuos „gyvus" akmenis brūžino, daužė, dėliojo nelyg mandalą, kuri iš pradžių pavirto ratu, paskui kryžiumi, ir pagaliau iš tų „gyvų" (jau nubrūžintų ir apdaužytų) akmenų buvo sudėliota undergroundininkų pamėgta frazė FUCK OFF.


        Daužomi buvo ne tik akmenys, bet ir geležinės grotelės kojoms valyti. Nuo nuolat kartojamų to paties eilėraščių eilučių ("mes brūžinam akmenis vieną į kitą / tai tęsiasi valandų valandas") triukšmo ir jo sukeltos įtampos patraukė į miegą. Bet staiga triukšmas dingo, stojo tyla, ir po salę pradėjo skraidyti popieriniai lėktuvėliai, kurie išsklaidė salės ir žiūrovo sąmonės erdvėje susikaupusią įtampą. Publika atsipalaidavo, visi šypsodamiesi laidė lėktuvėlius, lyg sugrįžę į vaikystę. Bet paskui vėl prasidėjo triukšmas, lydintis mus kas dieną, visur ir visada. Suaugusiųjų pasaulio triukšmas, primenantis darbą, pareigas, kovą dėl būvio ir sykiu rodantis, kaip kasdienybės mašina naikina žmogaus sielą.

        Turint omenyje autoriaus amžių, aktyvumą, organizacinius sugebėjimus bei jam suteiktas sąlygas, galima sakyti, jog akcija pavyko. Knyga "Šalkis" išėjo dar metų pradžioje ir tik 500 egz. tiražu, todėl manau, kad šis vyksmas prisidės prie jos reklamos.

        Taigi "mes brūžiname akmenis vieną į kitą / tai tęsiasi valandų valandas / o paskui ateina atostogos / ir mes skaičiuojame rudenius", o kažkur tolumoj žydi akacija, po kurios šakomis sėdi nuplikęs, barzdotas, akiniuotas poetas Benediktas Januševičius. Bet tai tik tolumoj, taip bus negreitai, o dabar tegalima surikti: "Akcija - tai ne akacija!" ir trenkti akmeniu į akmenį, ir trenkti eilėraščiu į akmenį, ir išskelti kibirkštis, ir FUCK OFF.

        Tomas Arūnas Rudokas
        „Literatūra ir menas",1995 m. rugsėjo 21 d)
 

 

KELI SKAIČIAI

 

I

tyla

dvi tylos

septynios su puse

sėdi prie lango ir kliedi prancūziškai

ponia, duokite man du po penkiasdešimt dar po vieno...

...prašau... ... – – – ... – – –

...neturiu pinigų – – – ...

kada? – ... – – ...

... – – – .

nežinau... –

– – ...

ačiū

 

1993 04 22
 

 

II

lenta

dvi

trys

kiek galima?

seksualinis maniakas

nuliūdęs klaidžioja senamiesčio skersgatviais

gerokai apvytęs zombis laukia aušros kaip portfelis

laukia sąvartyno ar bedievis veidrodžio

ir atsitik tu man šitaip

kad nebesurinktum kaulų

eilinįsyk pakilęs skrydžiui

lenta

dvi

trys

krenta iš dangaus tiesiai į kvailio

delną

jau vėlus metas ir vaiduokliai čia pat prieš

išsišiepusią funkcionieriaus fizionomiją merkia

man akį ir linki saldžių sapnų

negi jie nežino

kad aš niekad nesapnuoju

todėl sapnus tenka susikurt

ir uždaryt į popierinį kalėjimą

lenta

dvi

trys

begėdiškai lenkia pirštus spuoguotus

donžuanas

vis viena stogas kiauras

visai kaip mano

kišenės

ko tu čia stypsai?

važiuotum geriau į užsienį

užsidirbtum žalių

lenta

dvi

trys

 

1992 08 07

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

***

balos dugne ieškau kryžkelės

tarsi kamino palaidoto kišenėj

vandens skeveldrai mane sužeidus

išvydau kažką

kažkas stovėjo apsimetinėdamas kelžodžiu

 

chameleonas ištirpo stiklo šukėje kažkas

pasislėpė už horizonto klajojusiame ąsotyje

kuris vėliau buvo rastas negyvenamame krante

nuo to laiko kažko daugiau niekas nebematė

tik sprogusį jo šešėlį

 

chameleonas pavargęs nuo skrydžio atsimuša į sapną

pasiklysta egzistencijos terpėse bet vistiek skrenda

sveikam protui pakeitus adresą

chameleonas apsikloja beverčiais kaip

pinigai žodžiais ir daugiau nebegrįžta

 

laukas pilnas nepažįstamų pažįstamais veidais

ir svetimų nerūpestingų žodžių

vidury lauko stoviu aš pakvaišusioms moterims

šokant valsą mano galvoj

autobusas išvems praeivius

 

p.s.: ant visatos krašto sėdi dvi visatos dulkės

vaikiškai tabaluodamos kojomis

dulkės sprendžia visatos problemas

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

***

koridoriaus gale

ji

kaip žemė

žiūri į mane

tyli

ir verkia

prisimenu mes tuščiagalviai

sėdėdavome naktimis

grauždavome skylėtą dangų

kartais šmėkšteldavo kokia pasiklydus mintis

rytas

ir man visai nesinori keltis

prisimenu vandenį semdavome iš drumzlinų upių

tą vandenį gerdavome juo prausdavome kūdikius

 

vienatvės nuorūkas slepiu užanty

 

1994 08 24

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

***

mes brūžinam akmenis vieną į kitą

tai tęsiasi valandų valandas

o paskui ateina atostogos

ir mes skaičiuojame rudenius

gaminame jiems karstus

mes brūžinam akmenis vieną į kitą

stebime rūkstančius dūmus

tai tęsiasi valandų valandas

paskui ateina atostogos ir

mes išnykstam o gal užmiegam

laukdami palankaus vėjo

skaičiuojame rudenius gaminam

karstus

tai tęsiasi valandų valandas bet

gatvės triukšmas

neleidžia mums susikaupt

tai tęsiasi valandų valandas

kaip tęsias užmigę rudenys

kaip tęsias akmenys ar vėjas

 

1994 10 12

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

***

sapnuoju vandenį

sparnus iš jo mėginu ištraukt

klykia pelėda

varpo dūžiai paliečia odą

prasiskverbia į akmenis ir veidrodžius

temsta

bedugnėmis žingsniuoja elgetaujantys mokytojai

šešėliai slepia kryžkelę

kurioj susitiko svetimos mintys

 

norėčiau būti spalva

kasdien spyruokliuoti ir būti

gerti ramybės pakaitalus

išretėjusios smegenys sunkiai

pajunta kritimo saldumą

sunkiai beužuodžia vaisių

kurio negali praryti

 

tarpuvartėj renkas pavargėliai

kandžioja skalsias gyvybės monetas

praeivių kišenėse

ištįsta maldos

ilgesys atsimerkia

pakelia galvą

braška rytmečio glostomi kaulai

įkaušę meilužės laukia turgaus aikštėj

 

1994 09 14

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

***

anuo laiku susitikdavom naktimis

ilgai kalbėdavomės

arba klausydavom baimės krebždesio

o dabar net ir tie keli dvesiantys puslapiai

jau slysta iš rankų

kojos linksta

bet vis dar galiu eiti

o kartais net matau kelias žvaigždes

ir būna taip šaunu

kliedėti

klegėti

klajoti

skaičiuoti pinigus

 

pakėlei nuvytusį norą

tavo delnuose jis atgijo ir ėmė rangytis

virto kūrėju

ir nutapė savo vergišką nosį

 

ašaros degina lūpas

krečia drebulys

ilgai skęsdavome iliuzijų upėse

negalėdami paliesti viens kito

 

1994 10 31

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

***

užrašyti sapnai graužia akis

sudužęs stiklas nori valgyti

užgęsusi smuiko giesmė tyliai

šnabžda:

„manau nereikia klaust kodėl egzistuoja

kilimas elektros stulpas ar

vienišas keiksmažodis”

kvaištu

 

o papuvusi raidė tampa nereikšminga

aukštuomenės gyvenime

kablelis rūpinasi palikuonimis

tik lentelė su užrašu „stop” nieko nenori

 

p.s.: tebūna laimingi ištirpę stiklinėj arbatos

vargas man iškritusiam iš medžio

 

1992 08 07

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

***

dvesiantis tavo akyse penktadienis

nusineša visas iliuzijas

telefoninės kekšės kliedesys nebepatenkina

jo (penktadienio) įgeidžių

bankrotas

paparčiai

siena

vėjas

kryžiai

pūna žemėje

prisipažinsiu: nenoriu būti dinozauru

klajojančiu po labanoro girią

šiukšlės

lubos

makulatūra

moteris vyniojanti apie pirštą

žolės stiebelį

manai sugebėsi pakeisti sapnų pasaulį?

šlubos karvės

motoroleris

sugriuvęs pečius

laukia šalčio

bet ne to reikėjo kartuvėms

 

1992 09 03

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

LAIŠKAS PARAŠYTAS

NEPAŽĮSTAMAJAM IŠ KITOS

VEIDRODŽIO PUSĖS, JAUČIANT

MERGINOS KURIAI KĄ TIK ATIMTA

NEKALTYBĖ KŪNO ŠILUMĄ

 

būk sveikas, beveidi žmogau!

šuniško charakterio daiktas egzistuoja vėpsodamas

į stiklinę su kondensuota esme

prisiminiau tu esi išstipęs elgeta besiblaškantis

po apleisto tvenkinio dugną (bet juk veidas –

tai dar ne viskas ar ne, mergaite?)

apgriuvęs labirintas išklotas šaligatvio

plytelėm galbūt galėtų sužavėti tave bet...

tu supjaustytas kaip žemė savo testamente

šaldymo kamerai įsakei pamesti sidabrinį pinigą ir numirt

iš naujo (ir nesvarbu kad žemė tai akvariumo gruntas

o akvariumas – žiurkės akis ar ne, mergaite?)

„ir ateis toks metas kai suvalgysi paskuti-

nę duonos riekę tuomet atsivers durys ir tu išeisi”...

arba ne

(negaliu suprast, mano

mergaite, – – – – )

daiktas neskubėdamas

žingsniuoja į darbą (jo veidas šlykščiai tvarkingas ar

ne, mergaite?)

pakaruokliškos

mintys užmirštos ir pažaliavę tarsi sniegas nuo vėjo

(vėjas yra žiedas pasmaugtas aprūdijusio turėklo ver-

kiančio kaip kaminas ištirpintas nutrūkusios dainos ar

ne, mergaite?)

 

1992 01 22

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

***

pažvelk į gulbės akis

atsipjauk širdies gabalėlį

paliesk rankomis debesį

o paskui žemę

ir lauk

lapauk

spjaudyk į dangų

(gal pataikysi dievui į akį)

pražilus pirmiesiems plaukams

atsivers tekstas

iškritus pirmiesiems dantims

prabils negyvėliai

nurimk

po galva akmenį pasidėk

 

bėk nuo tamsos

 

1994 09 14

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

***

sena plokštelė sukas eilinėj smegenų žievėj

ląstelėj aš pasiliksiu čia laukt vidurnakčio aušros

arba tavęs – piešinio popieriaus lape pridvėsus

saulė ropoja į dangų palikdama mėlynus pėdsakus

paslėptus tušinuko širdy ryt palis dulkes nuplaus

išgerkime brolau už stiklo šukes nupieštas moteris

ir už tai kad nuplauti pelenai supiltų į tušinuko

širdį visas mėlynos neapykantos raides ir visus

saulių pėdsakus sulopytam danguj dega popieriaus

lapas ir languota tu jame aš pasiliksiu čia kad

sudaužyčiau dar vieną butelį perrūgusio stalo

atsigulsiu į seną lovą atdaram lange palaidojęs

plokštelę

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

***

prieš tuziną vasarų vyresnieji krapštės pakaušius

prunkštė bėrasis

sustojo moterys pakrantėj

prigęso duonos puskepalis

 

duobėtoj galvoj

kam erzint svetimas vėles

jei jos šiaušias kaip adatų pagalvėlės

prunkščia bėrasis

barstos

vyresnieji nebegalvoja

aklas papartis paišo bereikšmius ženklus

nuodauja prašliaužiantys miestai pokalbiai katės

duonos puskepalis ir suodžių lašai

skverbias į užantį

nebegaliu

nebemoku vėpsot

šokčiot ten ir atgal

vagiu

tuziną vasarų

 

1994 04 03

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.

 

 

 

MĖLYNAI GELTONAS SAPNAS

/VIETOJ EPILOGO/

 

palydėsiu save per mėlyną aikštę ir supūsiu aprašinėtos

sienos viduje pasigirs klyksmas ir nutils – – – – – – – – 

– – – – – – – ir išeis neprisimenu kad kažkada būtų buvę

kitaip bet vienąkart rausvaplaukės pušelės siela mėgins

sukurt lėktuvą – – – – – – – – ir pavirs šunim (arba vilku)

planuojančiu pirmadienį pradėt gyvent sveikai prasideda

žiema bet eidamas gatve paslysta ir įkritusi į mėlyną

kvadratą atsisėda ant palangės ir pradeda pūti (arba iš-

eina negalėdamas suprasti kodėl skauda galvą negi dėl

nukritusio lėktuvo)

 

ar tau patinka geltonos akys? – paklausė kartą kiškelis

bėgdamas per katedros aikštę užkliūdamas už pirmo

pasitaikiusio bokšto ir pamesdamas atmintį... o juk

kadaise jis nenorėjo kad jo vaikai būtų kvadratiniai – – 

– – – – – – – – – čia atėjo pasakų senelis ir tarė: gyveno

kartą žmogus jis buvo labai pilkas ir troško būti dar

pilkesniu bet numirė per savo labaipilkumą

 

virš vilniaus kėblina debesys apkabindami gyvenimą

duslumu nepažįstamasis skęsta stiklinėje sudaužytoje

prieš kristaus gimimą apkursta medžiai nuo tylėjimo

žemai nuleidžia šakas geriančias pilkamėlynį rūką ir

apanka namai nepamatę žydėjimo ir pravirksta katino

ašarom – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – nieko daugiau nebelieka išskyrus

viską ir viskas – – – – – – – – išskyrus nieką taip buvo

visada ir bus per amžius amen

 

1992 01 09

 

Januševičius, Benediktas. Šalkis: Eilėraščiai. – Kaunas: V.Oškinio leidykla, 1995.