Accessibility Tools


Pirmojo gaisrininko priežodis
Kas ten dega raudonai?

Antrojo gaisrininko atsakymas į pirmojo gaisrininko priežodį
Tengi dega trys namai.

Pirmoji visų gaisrininkų patarlė
Jeigu kyla gaisras, reikia jį gesinti.

Antrasis pirmojo gaisrininko priežodis
Gaisras gaisrui nelygu.

Visi gaisrininkai į antrąjį pirmojo gaisrininko priežodį atsako tarptautiniu gaisrininkų himnu
Vai tai tai tai,
vai tai tai!
Kas ten dega,
ar matai?
Galgi dega,
gal ir ne,
dega namas
tra lia lia.

Sudainavę himną gaisrininkai keliasi nuo savo gultų ir eina prie gaisrinės
mašinos, kalbėdami gaisrininkų patarlėm.

Ko skubėti kaip į gaisrą, jei tik vienas namas dega.

Antrojo gaisrininko atsakymas
Jei tik vienas, tai gerai.

Pirmasis gaisrininkas išvynioja gaisrinės žarną ir atsuka čiaupą.

Pirmojo gaisrininko pastebėjimas
Rodos, ji visai tuščia.

Antrojo gaisrininko įžvalga
Gali būti net ir taip.

Trečiojo gaisrininko šūksnis
Jeigu taip, tai reiškia taip.

Pirmojo gaisrininko abejonė
Gal reikėtų gaut vandens?

Antrojo gaisrininko abejonė
Gal ir reikia, nežinau.

Trečiojo gaisrininko prisiminimas
Aš žinau, kur tvenkiniai.

Ketvirtojo gaisrininko klausimas
Ar žuvauji ten dažnai?

Trečiojo gaisrininko atsakymas
Ne, žuvauju ten retai,
nes draustinis ten yra.

Ketvirtojo gaisrininko primygtinis klausimas
Betgi gaudai, šelmi, ten?

Trečiojo gaisrininko išsisukinėjimas
Ne, gink dieve, niekados,
tiktai naktį kai tamsu.

Antrojo gaisrininko klausimas
Kas ten kimba taip vėlai?

Trečiasis gaisrininkas garsiai atsako
Kartais kimba ešeriai
kartais karpiai ir vėžiai.

Pirmojo gaisrininko pasiūlymas
T ai gal reikia ten važiuot.

Antrojo gaisrininko apibendrinimas su abejone
Gal reikėtų mums vandens?

Trečiojo gaisrininko apibendrinimas be abejonės
Apie tai čia ir šneka.

Pirmojo gaisrininko raginimas
Tai važiuojam gal tikrai.
Ar toli tie tvenkiniai?

Trečiojo gaisrininko atsakymas
Tvenkiniai šitie toli.

Ketvirtojo gaisrininko teiginys
Betgi karpių ten yra,
ešerių irgi vėžių.

Pirmojo gaisrininko pastebėjimas
Jei vėžių tenai yra,
tai vanduo labai švarus.

Ketvirtojo gaisrininko iniciatyva
Gal važiuojame dabar?

Trečiojo gaisrininko iniciatyva
Gal važiuojame, tikrai.

Antrojo gaisrininko klausimas
Ar važiuosime dabar?

Pirmojo gaisrininko iniciatyva
Taigi reikalas skubus.

Antrojo gaisrininko pasiūlymas
Jeigu reikalas skubus,
gal sireną reik įjungt.

Trečiojo gaisrininko perspėjimas
Išbaidysi tik žuvis,
karpiai mėgsta būt ramiai.

Antrojo gaisrininko patarlė
Kas teisybė, tai tiesa,
reik važiuoti kuo tyliau.

Gaisrininkai važiuodami prie tvenkinių tyliai dainuoja gaisrininkų liaudies himną
Vai tai tai tai,
vai tai tai!
kas ten dega,
ar matai?
Galgi dega,
gal ir ne,
dega namas
tra lia lia.

Trečiasis gaisrininkas samprotauja
Jau už kalno netoli.

Antrasis gaisrininkas abejoja
Betgi kalno nematyt.

Trečiojo gaisrininko paaiškinimas
Kalnas dar nuo čia toli,
va nuo kalno tai arti.

Antrojo gaisrininko prisipažinimas
A, dabar tai supratau.

Pirmojo gaisrininko aforizmas
Pasakyta neblogai,
supratai tai supratai,
taigi vai tai,
vai tai tai.

Ketvirtojo gaisrininko pastebėjimas
Aš jau kalną pamačiau.

Trečiojo gaisrininko pagyrimas
Neblogas akis turi,
nenešioji akinių?

Ketvirtojo gaisrininko prisipažinimas
Rodos, pernai sudaužiau.

Antrojo gaisrininko nuostaba
Tvenkinių aš nematau.

Trečiojo gaisrininko nuostaba su pastebėjimu
Tvenkinių tikrai nėra.

Pirmasis gaisrininkas pabudęs išsižioja
Gal netyčia kas nuleido?
Ė, žiūrėkite tenai –
dar vandens šiek tiek yra.

Antrojo gaisrininko svarstymas
Pusė bako gal ir bus.

Pirmojo gaisrininko abejonė
Visos pusės gal ir ne,
betgi trečdalis tai gal.

Trečiojo gaisrininko komanda
Ė, tyliau, gal nematai?
Knibžda karpiai ir vėžiai.
Siurblį čion greičiau paduok,
mes susiurbsim juos vidun.

Pirmasis gaisrininkas nuoširdžiai įsako
Siurblį kišk duobėn giliau,
mėgsta slėptis jie dumble.

Antrojo gaisrininko tylus perspėjimas
Tiktai siurblio neužkimšk,
rankom reiks tada surinkt.

Linksmas trečiojo gaisrininko šūksnis
Neužkimšiu, nebijok.
O, žiūrėk, koksai riebus,
nei tai karpis, nei žmogus.

Antrojo gaisrininko pastebėjimas
Čia greičiau yra žmogus,
tik į karpį panašus.

Trečiojo gaisrininko piktas klausimas
Ką darai čionai, žmogau?

Nuolankus žmogaus atsakymas
Nardau, ką, gal nematai?
Aš inspektorius gamtos,
ieškau duobėje naftos.

Pirmasis gaisrininkas susimąsto
Ė, nafta netinka mums,
tinka mums geriau vanduo.

Žmogaus prisipažinimas su nusivylimu
Aš naftos dar neradau,
reiktų man panert giliau.

Trečiasis gaisrininkas toliau kvočia žmogų
Ar matei duobėj žuvų?

Žmogus bjaurėdamasis mėgina nusišypsoti
Jų tiek daug, kad net šlykštu.

Pirmojo gaisrininko piktdžiugiškas šūksnis
Mes padėsim tau mielai,
pažiūrėk, kaip sušalai.
Jei duobėj yra vanduo,
mes išsiurbsime jį tuoj.

Antrojo gaisrininko taiklus papildymas
Su žuvim ir su vėžiais
bei didžiausiais ešeriais

Pirmasis gaisrininkas uždainuoja gaisrininkų liaudies himną
Taigi taip tai,
taigi taip.
Dega namas,
ar matai?
Nei tai dega,
nei tai ne,
dega namas
tra lia lia.

PABAIGOS PRADŽIA


1988 m.