Accessibility Tools


Šiandien aš stiprus

jei paklaustų manęs
ar aš pranašas –
be abejo atsakyčiau
be abejo

jei paklaustų manęs
ar aš apgavikas –
be abejo atsakyčiau
be abejo

jei paklaustų manęs
ar aš pamišėlis
ar visi likusieji –
be abejo atsakyčiau
be abejo
visi
likusieji

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.


Vakare

pilkos rankos
įgudusiai
glostančios katę

katė raudonai nusižiovauja
nušviesdama mano pirštus

ir vėl pilkuma

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.

 

***
kartais būna
mano kambaryje
kažkas miega
prasižiojęs
sunkiai alsuodamas
keliasi
pilna burna nakties
pažiūrėti į veidrodį
tai turėčiau būt aš

dažniau
mano kambaryje
kažkas ramiai
sugalvoja
pavojingą skustuvą
dainuojantį už nugaros
liūdno pamišėlio rankoj
tai turėčiau būt aš

ir tik labai retai
mano kambaryje
vėjas nusiveja
senų laikraščių gniūžtę
ar paslaptingai
prabėga katė -

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.


***
tiek to gerumo
o vyno išgėrėm pakankamai
lig juodo garuojančio dugno
ir eilinę teisybę
vis sunkiau įsprausti
į rėkiančias mūsų
akiduobes

tiek to gerumo
voras numezgė vakarą
dejuojančių durų link
ir šlepetės prie lovos
nejaukiai susigūžė

veskit mane už rankos
veskit mane iš čia
veskit mane iš proto
aleliuja silpnieji

būt ar nebūt
ar išmokt pataikyt
pirštu į akį
vardan praregėjimo

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.


***
tai mūsų krantas:
stiklinių žuvų skambesys
varpo šerdis
įšalus rūke –
sveikas atvykęs

kaip matai
ir čia nieko
glostomo
o diena
tarsi vakaras

trečias broli
ilsėkis ramybėje
jei jau atėjai –
viskas tiek gražu
kiek teisybė

ir nuleisk
baltą vėliavą
visgi esi
girtuoklių ir boružių
džiaugsmas

kurio galėtų

kurio irgi
galėtų nebūti

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.***
žinoma gali pabučiuoti
dainuojančius mano
smilkinius tik
nekalbėk apie sielą
aš jau keturiskart
numiręs

vieną kartą miriau
kai išmokau matyti
antrąkart besijuokdamas
trečiąkart užvakar numiriau
ketvirtąkart šiąnakt
kai palinkus prieš vėją
man galvą paglostei

rytas išaušo – man metas
reikia skubėti ten
kur nakvoja
didžiaakiai drugiai
kur šviesa vejas tamsą
žaidžiančio tigro nugara
reikia skubėti

 

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.Kelyje

einu įsirėmęs galvą į sieną
einu įsirėmęs galvą į sieną
eina du prašalaičiai ir sako
girtas nors gal ir ne
apsirengęs padoriai
o ir kas gi čia tokio
pavargo žmogus
atsišliejo į sieną
ilsisi arba verkia

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.Mylintys šviesūs ironiški

susėskim visi už stalo
jau metas šypsotis
jau metas tylėti
išverst kišenes į dangų
tegu sklando jame tušinukai
raktai monetos nosinės
moterys ir eilėraščiai
mylintys šviesūs ironiški
mylintys šviesūs ironiški

 

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.

 

***
nesgi esu visai ne tas, kurio laukėte,
kitokios mano rankos, eigastis, gyvenimo būdas,
jei užkalbintų kas, atsakyčiau kitaip

nesgi esu visai ne taip, kaip norėtųsi
būti, tamsoj, neskaičiuojant gatvės žibintų,
moterų, laiptų, kol akys nuvargsta

nesgi esu visai ne ten, kur turėčiau
būti, kur laukia manęs nesulaukdami,
nesgi esu visai ne tas, kurio laukiate

atgailos ženklan privalau kas vakarą
sukalbėti labą vakarą, kaip jaučiatės, dėkui,
savęs alkanas, savimi aklas, savimi vienišas

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.


Nauja Santaliučijos dainelė

gyveno trys broliai
trečiasis kvailys

dviejų galvose knibždėjo
o trečio ropojo
dviejų galvose knibždėjo
trečio ropojo

du broliai pasimirė sotūs
trečiasis numirė alkanas

dviejų pilvuose knibždėjo
o trečio ropojo
dviejų pilvuose knibždėjo
trečio ropojo

 

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.

 

***
dainuoju:
žmogus žmogus žmogus
žvakė žvakė žvakė
tu kalbini šunį sakai
ciuciukas ciuciukas

dainuoju:
žmogus žmogus žmogus
žvakė žvakė žvakė
o tu sakai barikados
bastilija tu sakai

dainuoju dainuoju

tu išsivedi žmogų
ir užpūti žvakę

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.


Didžiojo Vandens bliuzas

ei mažyte
pameni didįjį vandenį
prie kurio susitikome

prie didžiojo vandens
mes susitikome
lyjant lietui

prie didžiojo vandens
lyjant lietui
mudu mylėjomės

prie didžiojo vandens
lietus baigėsi
mano mažytė numirė

prie didžiojo vandens
gyvenu dabar vienas
kalbinu lietų

prie didžiojo vandens
mažame stiklainėlyje
auginu žuvytę

 

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.

 

Iliuminacija

punktyrai sušvintantys tamsoje,
trasuojančios mintys. Aš norėčiau,
kad būtų vasara, kad žiema, norėčiau,
senė, žvelgianti tau pavymui, ir dar
kad kas nors pagaliau pasikeistų,
nors metų laikas. Neturi pradžios
anei galo tai, ką matau užsimerkęs.
Uždaras ratas, magiškas ratas, kur
nebūsime saugūs. Sraigė, paklydusi
savo namelyje, būk atsargus, –
neargumentuotas kalbėjimas, tylus
gaudesys – klausykit įdėmiai,
mokytiniai, jūsų niekas nelaukia.
Pūvančių kūnų simetrija, šunų
traukos dėsnis, harmonijos pamatas.
Gyventi santarvėje su kaimyno
kaukole. Jei turi mylimąją,
prašyk ją, kad numirtų. Baigiu,
tik neturi pradžios anei galo, tai

 

Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.