I.

       Taip, - tai tikras intelektualinis kalėjimas, - kaip Tu taikliai pavadinai; sunku prasiveržti iki kosminių signalų siūstuvo; per daug žemiskų FM dažnių, samonę atakuojancių tiukšmų.
       Na, nieko, nepasiduosim.

       Tau - 13, man - 31, kaip stiklo atspindyje; per daug gerai, kad būtų tiesa...

       Ačiū už instrukcijas apie dujinę vyryklę! Pačiu laiku, nes buvo pavojus sudeginti savo mažąją planetą.

       Kasdien išeinu į miestą, - į misterijų mokyklą ieškoti pradinio savęs elemento - išaiškėjo, kad tai sunkiausia, po galais!
       Dažnai jaučiuosi siaubingai, reikėtų atlikti vos ne religinius žygdarbius, norint, kad kas pagerėtų.

       - Kaip jūs kovojate su kaimynų triukšmu ?
       - Mes esame kaimynai, kurie kelia triukšmą

       Regiu alcheminę dramą, kurios centre sėdi Tu, šalia tariamų durų...
       Leisk man nuplauti kraują Tau nuo pirštų ir perbraukt klavišus balta skraiste; galbūt šiandien, galbūt vakar - budrioji Mr.Time akis viską stebi.

       Kvailieji mokslai metami i ugnį, - pasiliekame nedrąsiai apsiginklavę elementorinėmis Magijos ir Meno strėlėmis.

       Bus traukiamas trečias burtas.

       Miglos debesys vėl pakibo virš miesto ir kelioninės galvos;

       Po galais, lauke perasideda uraganas, švarkelį perpūtė kiaurai;

       Kamera, motoras, go

       Bėgu aerodromo link.
       Pilotas su guminiais akiniais jau stovi vėjyje, - tai nuo užvesto planerio, - ką gi, einu link jo. Baisiai senamadiškas, po galais, skrisiu turbūt pora valandų.
       Na, bandysime kilti.

       Sapnavau, kad vaikščiojome palei nežinomos upės pakrantę, matėme laivą, kuris vienodai lengvai plaukia pasroviui ir prieš srovę.

       Vaikščiojantys grybai gatvėje išblaškė mūsų kalbas apie rašymą, taip, per daug triukšmo aplink, net keista, kad neatbudau.

       Sapnavau taip pat, kad vaidinu naujam TV seriale. Buvau ten guest starring, bet jūs tai filmuositės kasdien. Kalbėjau kaip užsuktas, žinai, man amžiais kažkodėl tenka labai daug teksto!

       Galiausiai išvydau Stotį. Dūmiau jos link pašėlusiai, nes laivas jau lingavo erdvėje. Bet spėjau sėkmingai, pajudėjau astraliniu tuneliu, ir tai vis tas pat šeštadienis ?

       Kol Tu rašei, tuo tarpu...

       Tavo eilėms budinga tėkmė, skaitydamas nuvingiuoji į puslapio dugną kaip lietaus srovė per stiklą.

       Balta naktis, juoda saulė; (lyja ir dūzgia vėjas, vadinasi - vėl penktadienis )
       Galbūt tai neturėtų stebinti, bet šianakt tikrai beveik nesutemo;
       Gal Tu, kaip ryto stebėtoja, taip pat tai matei ?

       Kaip miela gauti žodžių puokštę, iš betarpiško veidrodinio pabaisos... lyg šviežias oras po lietaus.
       Mes mėtydavome žodžius į padanges, futuristų stiliumi, kūrėme tariamas tikroves, tyrinėjome sapnus... bet paskutinieji įvykiai skatina elgtis atsakingiau net ir mintyse...
       Ironiška, kad Vedlys kažkada atskleidė man tikros ramybės, kurią palengva pats prarado, įvadą.
       Dėliojant mozaiką iš praeities ir šiandienos vaizdų... mane aplanko džiugesys - sąmoningumas, suvokimo grožis, dabarties momentas... jaučiu padėką už tai kaip niekad.
       "Prieglobstis" - tokia vieta, pagalvoji, kad kiek ir gali čia atsidurti; bent jau patikrinimui, ar nesi ateivis.

       Nemeluok sau - drąsos įkvepianti strėlė.
       Pirmieji daigai pasirodo greitai.
       Vidinė ugnis, kurią reikia įpūsti.
       Visų magijų dalis yra tiesiog darbas.

       Tegyvuoja plunksnos!
       Bet iš tiesų, jei jau sumanei iškelti viešumon poemą, - sudie asmeniškumui.
       Tai panašu, kad ją paaukoji, - gal ir gražu, - paaukoji žmonėms, ir tai jau nebepriklauso Tau, - kūrinys pradeda gyventi nepriklausomą gyvenimą.
       Visai įdomu būti tokio proceso dalyviu, gal kiek skausminga, o dažniau, bent man, tai tapdavo apsinuoginimo pojūčiu, - užtenka vien atversti kam savo knygos tekstą... Jei sakau nuoširdžiai, tai mano be galo intelektualų kūną šiai dienai jau turėtų dengti tik laukinis palmių lapų sijonas.
       Tačiau jei Vedlys pripažintas sveiku, vadinasi galima drasiai eiti iš proto toliau!

       Lyja lyja.

       Lėktuvas visas aprūkęs, dėl blogų oro salygų gali ir nepakilti.
       Taigi, teks vėl "nustumti laiko matą".

       O kiek dar liko tau (tų šuolių parašiutu)?

       Tavo žodžių žaismas ir natūralus išradingumas tikrai įkvepia, - ne tam, kad parašyti įmantriau, lyg rungtyniautum - čia viskas panašiau į delfinų šuolius kosmoso vandenyne, - džiaugsmas ne tas, kad stengtumeisi iššokti aukščiau, bet laisvėje, kad išvis gali tai daryti.

       Tolumoje Nojaus Arka (lietus tęsiasi).
       Regiu ją pro langą, sugrįžęs iš Edeno paupio, prie minčių stiklinio labirinto - bet sekančiai ekspedicijai turiu pasiruošti atidžiau;
       Turiu gerą kuprinę, bet joje nemažai poetinės-egzistencinės tuštumos;
       Tad kitą kartą numatoma pasiimti:
       - orinio tranzo horoskopą-grafiką,
       - belaidį vandens kaitintuvą,
       - distancinio valdymo lietsargį,
       - astralinį rankšluostį,
       - vegetarišką burtų staltiesę-vakarienę
       ir kitus paprasto būtinumo daikčiukus.

       Intelektualinio pragaro spaustuvėje vyksta darbas ir, Williamui Blake'ui prižiūrint, alchemine dauginimo mašina Tau kuriamos tolesnės eilės;

       Chaotiškojo garso grindys, karti religinė kava.

       Palengva mes pradėjome groti; įsijungė Būgnininkas, su pojūčiu ir visa jėga - mudu, dviem gitaromis, įjungę efektą, kuris padvigubina kiekvieną garsą, pradėjome regzti savotiską garsų audinį iš trumpų frazių, rifų ir motyvų, primenanačių mantras, - Gitaristo ir mano trumpa "mantra" susijungdavo kur per vidurį, ar gale, apsikeičiant kokia ryškia nata, ir be galo kartojant, idealiai ritmiškai, (na, dėl savęs nesu visai tikras), pritariant trūkčiojančioms Būgnininko tiradoms, - garsai tiesiog plovė mus, kaip krioklys,o tuo pat metu, gaubė, kaip tvarkingai supintas ornamentas, sakralinis audinys, skalaujantis sielas;
       Pakilome su garsais, neskirdami, kur baigiasi pirštai ir prasideda stygos; kur erdvė, kur mes - įsiliejome į pakylėjimą, tikrą tranzą, kol išvydau už lango iš lėto pilkstantį aušros rūką, - buvo šešios ryto.
       Būgnininkas priėjo prie lango, prisiversdamas patikėti... garsai nutilo ir kosminis šaltis užklupo mus, ledinis spengimas ausyse......

 

       ŠACHRAZADOS GALAS

       Laikrodis kaukši apsnūdęs, bet laikas spėja
       prabėgti dukart greičiau...

       Vien tik dailiosios akys atsispindi ekrane,
       o, kalbioji Šachrazada,

       pirmoji naktis buvo tokia, kad nebuvo ir pačios nakties. Edeno įrašų studijoje, mudu išstovėjome su gitaromis rankose ir berniukas už būgno-patrankos, lig pat ankstaus ryto, lig rūkingos aušros. Ir tu taip grojai su mumis?

       Viena naktis beliko, turi užtilti ši as-men-ybė, o tai - nelengva, nes plepi ji, - džinsuota Šachrazada, pasakas kedenanti 2000 ir vieną naktį;

       pasilieka opiumo rūke, nuoširdžiai Jūsų,
       Šeich Rezada
       Ir pūkų raides ganantis Piemuo

       P.S. Skambutis, už speigo dūrų, - Mrs. Karma.

       Knygų vagis atgailauja Ledo Rūmuose.

       The End

       SNIEGUOLĖ
       arba naujas gyvenimas post-apokaliptiniu laikotarpiu

 

       Sniegavakarą, juodoji snaige,

       Sveikinu su pirmosiomis dienomis, juodai balto sniego, šilto speigo;
       Girdėjau, paskutiniąją naktį prašokai su sniegozaurais, varvekliais, bei ledinėm raganom ?

       Prisipažinsiu, aš, po sniego-gardo griūties Meteoropoly, ankstų rytą užusnūdau, ir virtau Snieguole... kurios pasaka baigta - bet, pasirodo, tai dar ne galas - prieš pat dvyliką Karmos dūžių visgi ji pabudo nuo triukšmo ir šūvių, prisikėlė sutikimui, naujos grietinėlės baltumo eros, o juodosios Šachrazados jau nesimatė aplinkui...

       Su baltu bučiniu, -
       Snieguolė
       uogienės tyruolė - snowbiznio viltis
 

       Bemiegė;
       Kaip čia spėti minčiu upę pažaboti?
       Labai smagu, mieli radijo klausytojai, kad Snieguolės įdainuoti dainorėliai klausomi kaip ankstyvo šalčio žvirbliai. Šiomis dienomis ji uoliai groja, tikisi atvykti į Meteoropolį, jo panardinimo po vandeniu parengimui...

       Sužinojau iš Baltojo Kardinolo, kad paskutinę seniai ieškomų sniego žmonių partiją žadama išvežti į Neuropolį re-kolekcijos procesui;
       Stebėsiu ir pridengsiu iš Neatpažinto Snieguolės Oreivio,

       (tegyvuoja rok-en-rolinis gyvasis sniego žmonių ryšys!)

       Linkiu tau gerų speiguotų polėkių!

       Snieguolė
       (knygų guoly)
 

       Tiesa, neaiškumai tęsiasi religinių kovų fronte; nejaugi niekas niekur nevažiuoja ir niekas niekur eina į antarktidišką nebūtį? Gaila, nes nebūsiu ten. Bet jei jau būčiau apsireiškęs, tai ne mažiau kaip tikro garso šuoliui, nes kitaip snieguoliškoji atlikejo reputacija visai nuriedėtų į pernykštes pusnis.

       Jei vis dėlto atskrisiu artimiausiu metu, su muzikos garsais varomu Oreiviu, naujuoju modeliu, tai duosiu cimbolų signalą.

       pasirašo,
       Snieguolė ex-Karmanzada,
       Intelektualas Sniego Senis-Besmegenis,
       (Snieguolės kailiukų viduje)
       ir baltas Arba Arbatinis (konsultantas)
 

       ***

       LEDAI SNIEGUOLĖ
       (speigo nakties karštligė)

       Snieguolei nevalia karščiuotis, deja, ji pati save tirpdo, nors tikisi esanti būsima sveikuolė...

       O varveklybininkas taria jai: kol hit-parade tu, apsnūdusi mergička, dar bandai laikytis, mes skelbiame naujus ledus, - "ypatinguosius", avangard, ne kiekvienam, - cinamono, aviečių, medauspieno, vasaros lietaus, absoliut-liesius, - svaigiausias skonis nepakartojamas, ragauki, ir svajonės ženklą net užsimerkdamas regėk - SNIEGUOLĖ

       Snieguolė kviečia drauges į vakarėlį degančių ledų, tik tau jie - mėlynos spalvos, žvaigždėtam snaigių popierėly

       ***
       "Snieguolės" ledų reikalaukite kiekviename pašto skyriuje ir gimnazijos klasėse

       Tokia pirmoji intelektualinė sniEGO gniūžtė;

       Pučiu didžiają sniegiską ledų akciją ir skelbiu:

       %%%%%%%%% AKCIJA %%%%%%%%%

       UAB-NSO ledai "Snieguolė"
       ir kino-kompanija "Ledinė karštligė"
       pristato
       melionų-dramą

       EDENO SODO SNIEGAS

       Dekadentiška Snieguolė ir Satan-Klausas
       juoda ledine šypsena prišals prie jūsų lango stiklo
       kiaurametinę naktį, - you better jump in to your pajamas!
       N-14

       filmas NE ! - visai šeimai
       vaikams žiūreti tik tėvams neleidus

       Šio vaizdo nesimato, jei neragavote ledų "Snieguolė" - naujausias speigo šuolis,
       sniegynų lyderis Lietausvonioje, skanauki - pienių, braškinius, jogų urto,
       šok koladinius, lietaus ir pipirinius!

       Su anomaliniu poveikiu ir tik sveiki haliucinogeniniai produktai !

       Rinkite ženkliukus-dangtelius ir siūskite Karmai,
       pagrindinis prizas, NSO 2002;
       prizai:
       100 automatinių poezijos plunksna-kočių
       1000 sniego marškinėlių
       10 000 firminių lipdukų su Snieguolės šypsena
       1000 000 snaigių

       ***

       Kaip matai, miela snieguota sielos drauge, prasidejo ledų griūties kampanija, aišku slaptu tikslu būtų tapti kiečiausiu sniegoteriku Lietausvonioje, bet svarbiausia - finansavimas, kuris tai ir pasipils iš šito ledų filmo.
       Naujas sniegolektas (atsivėręs vietoj buvusio intelekto) leidžia man dabar tokį gestą.

       Snieguolė,
       (puikybės guoly).
 

       Sveikinu sugrįžus prie minčių veidrodžio,
       klasika teskamba tavo kambaryje (kol už lango pūga);

       Snieguole vadintis man garbė (tai kiek išmuša lytį iš vėžių, bet nieko baisaus).
       Tik neaišku, kaip reikės suktis atėjus pavasariui, kai teks nusiimti kailinukus, kaip įvyks transformacija... na, bet atrodo jau turiu šiokią tokią idėją.

       Svarstau, gal paskelbti konkursą geriausiam ledų reklaminio vaizdo klipo scenarijui. Kol akcijos auga...

       Dirbu be galo, su ta Snieguole ir ledais nukvaksiu visai, bet pagaliau tai nekliudo Sniego Senio filosofijai ir visam stiliui.
 

       ***
       naujas produktas ateities kartoms!

       ŠALDYTAS INTELEKTAS
       (natūralus, gabalėliais, su prieskoniais)
       250 g
       be konservantų

       atšildžius tinka vartoti neribotą laiką.
       puikus priedas emocinei sriubai,
       pagrindinis maistas kompiutarams

       nevirti, tik atšildyti!

       geriausias iki: (žiūreti įrašą ant kailinės kepurės)

       gamintojas:
       NSO Snieguolės ledai
 

       ***

       Piešiniai ant sniego.

       Turbūt nedažnai Tave regi virtuvialios tikrovės akys, bet dar pabandysiu išskraidinti šį pranešimą, arba teks pereiti prie papirusų,ledo ar molio plokštelių...

       Mat Snieguolės & Co. verslo reikalai, tenka pripažinti, labai suprastėjo.
       Atsisakyta baltojo 6 m "Ledkolno" (dabar juo važinėjasi vestuvininkai), privačios čiuožyklos, motorinių slidžių, Sniego Karalienės žiemos kolekcijos ir net džinsų, po galais, likau tik su balta suknele (nors ji vertinga, nes buvo Sniegadonnos vestuvine, bet nežinau ar man tiks, - trumpoka).
       Pridėsiu dar vieno produkto aprašymą, gal pasiseks su juo, sunku laikytis rūsčios konkurencijos salygomis.
       Bandau išgrūsti iš Snieguolės kailio nuomininką poetą, tas veltėdis nenori, - paversiu jį ledo skulptūra vieną dieną.
       Pavojingai įsijaučiau... pavasaris jau pradėjo mane gąsdinti.
       Poetas vietoj reklaminių dainų siūlo lyriką, bet niekas nežino ką veikti su ja, gal išvirti kokią uogienę ?
       Žodžiu, matau, kad jau reikia man susiimti, nes kažkokia netvarka tam kailyje.
       Čia toks dizaineris Girinis paprašė kailiukų neva aprengti modeliui "Pankelės" viršelyje, aišku nesutikau, - ižeidimas nerealus, - kailiniai be manęs !
       Tai tiek šį kartą iš vargingo žvaigždžių gyvenimo.

       Snieguolė,
       (bundanti iš žiemos miego)

       priedas:

 

       ***

       INTELEKTO DRIBSNIAI

       intelekto dribsniai - natūralus sveikas produktas, gaunamas
       mechaniskai suplojus intelekto grūdus taip,
       kad jį galėtų sukramtyti net ir gležni vaiko dantukai.

       idealiai tinka sausiems intelektualiniams pusryčiams.
       tik užpilk vandens - ir paruošta!
       pasaldinti pagal skonį.
       patenkinks kiekvieną guru-maną.

       greita, patogu, tinka ir kūdikių mišinėliams gaminti.

       žiaumoja intelektą begemotas
       ir žalias krokodilas smaguriauja,
       būk ir tu, kaip džiunglių liūtas
       i n t e l e k t u a l a s drūtas!

       ***

       Blaškiausi Meteoropolio gatvėmis, mačiau net Tavo langų rėmus...

       Kodėl visi staiga sumanė numarinti Snieguolę?
       Ką gi, iš tiesų ji turi skubiai keistis... atsiųsiu Tau dokumentą, iš kurio bus aiškiau, - ten - "visa tiesa apie Snieguolę", - vos spėju, nes turiu pasiruošti žiauriai žiemos darbų ataskaitai Kristijonui. Tik pamanyk, grynas intelektas visiškai praranda paklausą.

       Beje, išaiškėjo, kad Sniegadonnos suknelė yra visai ne vestuvinė, bet pirmos komunijos, tad nepadoru net galvoti apie jos užsivilkimą ar bandymą parduoti. Tokiu būdu - skurdas neišvengiamas, arba ledinis zen meistras atšaldys nukvakusią Snieguolę ir išlįs iš kailio aš-menybė, kaip yla iš maišo.

       Gal padėtų keletas etninės sniego muzikos įrašų?

       Tikiuosi, atrasiu pagaliau berniuką ledinuką varveklybininką, kuris, kaip sakoma, tupi naujoje sniego dėžėje.

 

       Tikra Snieguolės istorija

       Toliau, kaip pamatysi, - kartais galima sužinoti apie save speiguotų dalykų, - gal ir Tu kada susidursi su tokia dosjė, o kol kas - šaltis nugaroje turėtų neleisti pamiršti Snieguolės;
       Į ausį pasakysiu Tau kai ką dar rimtesnio... na, bet ir čia jau ne juokai, - štai tas dokumentas, kurio kopiją gavau iš patikimų šaltinių:
 

       SLAPTAI !

       Krašto apsauga
       Meteoropolio valstybinės apsaugos
       ypatingojo skyriaus vadui
       Majorui Zofijai Bisterman

       p. Majore,

       Skubu pažymėti, kad asmuo [vardo kodas], pastoviai apsilankantis Meteoropolyje, yra ne kas kita kaip įtariamasis Sirijaus slaptosios misijos agentas "Snieguolė - 17".
       Jau ir anksčiau pastebėtas mieste, nuo [datos kodas] jis pradeda lankytis reguliariai, manoma, tai siejasi su atnaujinta kosminės žvalgybos užduotimi.
       Agentui "Snieguolė" pavyksta užmegzti ryšius su [pavadinimo kodas] gimnazija bei trumpam įsitvirtinti mūsų šalies ledinėje ekonomikoje. Panašu, kad buvo ketinama užverbuoti ir gimnazijos auklėtines [kodai], bandant suvilioti pigiomis senomis dainuškomis, o gal ir pasiūlymu pasipelnyti iš kosminės žvalgybos. Bet nepalūžta mūs metalinės vaidilutės. Tačiau keletas naivių moksleivių, repetuojančių sandėlių bazėje [kodas] įrengtoje studijoje "Edenas", netikėtai priima agentą svečiuotis, kas leidžia jam patekti į ypač slaptos įrangos saugyklą.
       Manoma, kad nakvodamas minėtoje studijoje agentas "Snieguolė" pranyksta į budriai saugomus (tarnybiniais šunimis) sandėlius ir nupaveiksluoja svarbius dokumentus: kuro sandaros formules bei techninių elementų schemas. Beveik neabejotina, kad visa medžiaga skaitmeninio įrašo budu užfiksuojama paprastoje buitinėje garso kasetėje.
       Tačiau kaip tik tomis dienomis agento "Snieguolės" veiksmai darosi padriki. Vieną vakarą jis užfiksuotas netoliese minėto objekto, stovėdamas prie upės keistoje melancholijoje (manoma, - štai kur stiprybė mūsų tautinio gėrimo), įtariama, kad kaip tik tuomet agentas pameta kasetę tarp kitų audioįrašų "Edeno" studijoje ir nenumatytai užsilieka Meteoropolyje, bandydamas "įrašyti ištisą albumą".
       Galbūt tai susieta ir su žvalgymusi kitoje svarbioje strategineje zonoje, slaptoje gamykloje [kodas], pridengtoje klubu "Ice". Čia agentas eina tiesiog kiaurai per duris, kol galiausiai mūsų žmonėms tenka klubą "panardinti". Ir būtent klube "Ice" agentas "Snieguolė" atsitiktiniu būdu išaiškinamas, pasirodo jo kailis ir sniego žmogaus bruožai.
       Keletą kartų agentas "Snieguolė" tik per plauką išslysta iš mūsų žmonių organizuotų pasalų, ir dabar kreipiuosi į Jus asmeniškai, Majore, idant sutelktume jėgas agento "Snieguolės" visiškam demaskavimui.

       CHARAKTERISTIKA:
       Vidutinio ūgio, mėlynų akių,smulkaus sudėjimo,
       dažniausiai vaikšto su kelionine kuprine, primenančią mokylinę,
       (priedangai), dažnai elgiasi paauglietiškai;
       gali sudaryti kvanktelėjusio įspudį;
       nenaudoja mobilaus telefono ir neturi vairuotojo teisių;
       dokumentai, liudijantys amžių, darbo vietą, - padirbti.
       Na ir aišku, - kailiukai.

       Krašto apsaugos ypatingosios komisijos vadas,
       Generolas K.Pipirinis

       ***

       Snaigių pagarba iš Arktikos, kur dabar slapstausi.
       Etninė muzika?
       Fusion - eskimai tempia stygas, mes su juodaisiais draugais pabėgėliais šokam pusnuogiai ir baigiam sustipt, tad laukiame galimybės įrašyti kuo greičiau, -

       Sniego liaudies didvyris,
       (gaudome su čiabuviais žuvėdrą, prie kurios kojelės pririšime Tau šį laiškelį)

       Aha, užklupo ir jus - snieguoliška rustybė - šaltis neregėtas, pavasaridas sniegotronas teroristas... bet ar ilgam ?

       Štai, ką tik ūkavo pūga, o staiga, - Snieguolė aptirpo, suglęžo, išssiplaikstė ir "nusiplaukiojo", - aišku, kad metas nelengvas, - poetinio pavasario nuojauta pavojinga gyvybei...
       Ar atplaukčiau plaktos grietinėlės puta, -
       ar capuchino kapišonų gėrimo puta?
       Ar pavyks išsliūkti iš slaptųjų Ledo Rūmų?
       Tas baltasis poetas (snieguolės kailyje) darosi visiškai nepakenčiamas...

       Kur prapuolei? Snieguolei tapo pavojinga ilgai užsibūti Meteoropoly, pakliuvau į pasalą, - šiaip taip pavyko ištrūkti, bet jau ne tie laikai... Tikiuosi Tavo palankumas man nebus išaiškintas; ar tas palankumas, po galais, yra?

       Tik pamanyk, Boba records atmetė visą etninės muzikos projektą "2000 Snaigių", pasakę, kad tai neįklausomas sniego-gardas, ruonių melancholija, net nepastebėdami, kad ten dalyvauja Pingvinų choras;

       Tuo tarpu ketinu sudaryti receptų rinkinį, vietoj tos, amžiais alkanos poezijos;

       Galbūt tai paskutinis Snieguolės šokis.

       Akademinis žiemos miegas sklaidosi;

       Snieguolė dramatiškai tirpsta,
       bet tvinksi naujos mintys, išvaduosiančios ją iš persekiojimų -
       Snieguolė tikisi virsti drugeliu...

       Tirpsta

       Galbūt tai ugnis, ant kurios verda puodas nirvaninės sriubos, - lauki su dubenėliu, kad bus tau įpilta, bet pasirodo, - tu turi tapti ta ugnimi.

       Karštas sniegas prausia Snieguolei veidą.

       Kas verda sriubą ?

       Palaimos minusas, - snieguoliški sveikinimai - kol šaltis šviežiai dar paglosto rytais...
Bet minusų lieka vis mažiau ir artėja tobulumo šiltos permainos.

       Pirmosios dienos po sniego.

       Kalasi ankstyvieji užburti daigeliai.

       Išvystu kvietimą į Pavasario Improvizacijos festivalį, bet nieko pažįstamo ten nerandu, - daugelis tų, kuriuos norėtųsi išgirsti gyvai, jau nebegali č i a nusileisti, - jie susibūrę į Heavenly Orchestra of Jazz Genius - tik aukštutiniam kosmose galėtum jų paklausyti.

       Gal ir Tau atnešė susimąstymo anos, šlapiai-saulėtos dienos.
       Snieguolė virsta vandeniu ir panašėja į sulysusį permatomą Vandenį..
.      Aquarius rising

       2000 drugelių tupi mano kambaryje ir sielos virtuvėje, laukdami palankaus oro.
       Kai atsikeliu ryte - jie apgaubia mane kaip margaspalvis kostiumas;
       Kiek taip gali tęstis, svarstau, jei neatšils, tai šitokios gamtininko pareigos tikrai pribaigs.
       Taigi, kaip supranti, namie nežiūriu TV.

       O atgal į lėliukę dabar nesugrįši, kai, artėjant vasarai, išsiskleidžia tavo peteliškės sparnų psichodelinės spalvos, saulės kaitroje atrodys - galbūt degi, galbūt tai ugnis, - bet tai pirmasis laisvas skrydis.