Accessibility Tools

 

birgelis_hologramabirgelis_hologramaSigito Birgelio „Hologramos“ eilėraščiai – geri eilėraščiai iš gero vyno, iš poezijos vyno, pakankamai nuo jo apgirtę, kad būtų drįstantys, kad būtų – skverbtys. Metaforos tad akivaizdžios it žaibai, sublyksintys moters, jūros, gyvybės, tikėjimo slapčių miglynuose, kur mūsų laikas – juslios ir aitrios mišios, laikomos gyvenimui mirus, „išmirus iš tėvo namų“, širdy nepakeičiamų. Ir tyrlaukiais gyvenimui į tuos namus sugrįžtant. Sugrįžtant žmoniškon, žemiškon tėvynėn, kur poetui taip smagu patikliai kliautis nežabota kalbėjimo laisve. Tikintis, aišku, susikalbėsiant ir iš pusės žodžio. Duokdie tad mums, skaitytojams, tokios skvarbos ir pajėgumo sieti. Vladas Braziūnas

 

 

***

apsinuodijom

gyvenimu

aukštyn kojomis

be vaistažolių

 

tylėjom rėkdami

sielos peludėje

skirtingiems bučiniams

lūpos žadėjo pabučiavimą

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

kam tiek mergų

praaušintų

pražiotų

susitikimų

neapvaisintų

vainikų

neatsivėrusių

išderintų

nepraustų

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

sapnai nusavinti

kadrai išbaltinti

jausmais prideginti

 

popieriaus laiškai

atšipę

širdim pavargę

 

sutemoj

ateina

per kiekvieną vaikaitį

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

Tavimi šilta mano vasara.

Deja, tu nesupranti

žodžių nei

nakties dūsavimų.

 

Pavargę žolynai,

išėjimai į laukus,

kur nuo vakar

pėdinu tuščią gerumą.

 

Prisiminimai tie!

Šunystės!

Šimtai bjaurasčių...

Ant karališko sosto!

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

Kramtau Tave, nekaltai prakąstą,

Išsigandusią blaivios netekties.

Prašau Tavo kūno pakartoto,

Pradėto smėly ant peties.

 

Sudžiovinti mūsų dienų džiuvėsiai,

Rankų, juslių, glamonėtų.

Laukai rugiuose, laukuose antigrikiai,

Varpose duona netikinčių javų.

 

Kiekvienoje nišoje būna tarpeklis.

Kiekvienoje moteryje - juslus jaudulys.

Krūtų, viršūnių, spenelių antgamtinių,

Ištryškusių naujuoju K2.

 

Mano lūpos sudrėkintos Tavo bučinių,

Ieškojimų, skverbimųsi į kūno terpę.

Save Tavyje prarandu.

Perduodu naują gyvenimą.

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

Plūduriuojančios nakties liaukos

Užsimerkia pienių vainiku.

Išnyksta sunkūs alebastrai,

Žvakidžių minorai ir lūkesčiai.

 

Šviesa skleidžia tamsoj šviesą,

žiedų pumpurai audžia lapus,

glamonėja žvaigždžių spenelius,

priiminėja dangaus kūnus.

 

Naktys kvėpuoja žvaigždžių lietumi.

Nuogos alsuoja baltveidės.

Prastos, labai prastos užeigos,

Nesipraususios kaimo mergaitės.

 

Naktys nuleistos, pakeistos.

Viskas buvo, dar bus.

Nukirsdintos liepos,

Išvagota arimuose žemė.

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

nieks nedraudžia

nuspardyti dieną

nuspardyti naktį

apkloti pabučiavimą

 

jei iš dangaus

nenukris bučinių

daugiau tau

nerašysiu eilėraščių

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

už bevardžio vitražo

kur eilėraščiai yra niekas

o visa kita -

tik tam, kad užmuštų laiką

 

Jis pasirinko kitą ganytoją

ir kitas aveles

nebandau prieštarauti

bandau juoktis

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

baigi nepradėjęs

tašką

padėjęs

ant venos

 

įkvėpimas

atseit

neturi ateit

neateina

 

nebūtina

rašyti eilių

sodinti bulvių

žiūrėti pro langą

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

kažkas nusirengia

prieš poetą -

padrąsina

užrašo ateinančius

į metrikacijos skyrių

žodžius

veda, teka, gimdo

skiriasi

užrašo milijoną netekčių

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

negimusių tėvų

vaikai

gyvenimu

sveikina mirtį

 

pirmosios meilės

sėkla

kūdikiuose

gramdo tėvų gemalą

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

rytas įžūliai knarkia

išmestas iš miego

sudvasintų lovų

vitražo spalvų

 

nudienoja naktys

dienos nušuoliuoja

viskas byra

išnyksta kaip sapnas

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

noksta

pavasario rytas

 

temsta

norisi miego

 

vizgina

uodegą laikas

 

prisisiurbia

saulėlydžio palaikų

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

šiandien nėra pelenų

žibalinės lempos

amžių, atskeltų

akimirkų

 

keliaujanti

kaimo keleliu

linksniuoja

vaikystė

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

tradicijos

kupinos

klaikios

 

menų

aureolės

sklidinos

 

amžių

verpetuose

genamos

 

uždėtos

kaip našta

ant pečių

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

šmėstelėjo žmogaus holograma

gemalas išsiurbtas iš žmogaus

kaip gerai, kad anksčiau niekada

žemėje neatsirado gyvybė...

 

genai išimti

suklonuoti gyvenimai

sumainyti

kaip sutuoktuvių žiedai

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

Tarp dviejų kopuliuojančių

dangaus šviesulių _

Vilniaus ir Varšuvos.

 

Oderis neteka į Nemuną.

Prigludę svetimai artimi,

prasmingi niūriai.

 

Laikrodžiai taip arti,

tik kažkam reikia

pakišti degtuką.

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

Kas apmokys mirusiuosius

Keliu trumpiausiu

Dangun kastis?

 

Karstą kokiom

Vinim kalti?

 

Žemėje po dangum

Irimą pradėti?

 

Po kiek metų

Dangų pasiekti?

 

Bedarbių gretas

Papildyti...

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

šermenų

šermukšnis

lyjantys

rudeniu

 

nekalti

du

išprievartauti

kūnai

 

kūnai ateinantys, klausiantys

nenuogi, nepanašūs, neatlaidūs

 

be rankų

naktį apglėbę

keistais drabužiais

lyg chameleonai

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

100 kartų nekaltai pradėtas

be nuodėmės

bjaurastis nepateisina net gyvasties

vėjadulkių, tų, kur tavo klystkely

bamba, kuri suteikia gyvybę

lydėdama į toloką mirtį

 

mirštame nuogi nudvasinti

nuo kūno, kaip išlukštenti saldainiai

sugrįžtame pasiilgę biodinaminės širdies

neturės skruzdės tylėjimo, tylintis

 

antimaterinis šauksmas, gyvybė, tegul ji

nereikalauja gyvenimo, atsikračiusi

širdies geluonies

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

Aukoja save

žviegianti kiaulė.

Ištempta iš tvarto,

užnerta ant snukio,

be pusryčių, kaulėta.

 

Dešros, nugarinės

grąžina atgal

tėvo veidą,

palinkusį prie šerių.

 

Ant šiaudų, kepurėje,

kiaulėje išaukštintas,

atsistoja tarp naujagimių.

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

ant popieriaus lapo

gyvenimas

po mirties

 

viskas praeis

net šunystės

pro šuns būdą

 

labiausiai

jaučiame tai

kas neskauda

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

mašinos nutyla ir triukšmas atlyžta

dienos veidas

paliegęs gatve

 

atlyžta medžiai

medžių paukščiai prabyla

penkiasdešimt mylių atstu

nuo čia iki kiekvieno

automobilio rato

pakeitusio formą

 

gyvenimas rusena

37 Celsijais

(daugiau nei užtenka vienam negyvam)

 

balandis nešinas taika skrieja

nematomo taikinio link

(naikintuvo F17)

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

Gyvenimas neturės

Tos pačios giminės

 

Po mirties

Užsiūtos, atvertos žaizdos

Du metrus po žeme

Užmerktos

 

Žindyvės

Nevaisingoms pavydės

 

Išlydės

Iš širdies

Pitagoro kertėn

Pastūmės

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

 

 

 

***

Norėjau tau parodyti vienišą jaują,

Vienatvę, kalėjimą, sargybos bokštus.

Buvau vaikas, galvojau kaip vaikas.

Užaugau, pasilikau vaiko drabužius.

 

Blotnas - kaip sakydavo pas mus -

Nebuvau, bet galėjau likti akimirka

Ardamas tėvų lauką. Vaikystėje

Liko tikri netikrų draugų veidai.

 

Norėjau tau parodyti daugiau,

Nei pats gyvenimu buvau matęs.

Tėvo ranka sodintus sodus,

Nuo vaisių nulūžusios šakos skausmą.

 

Dulkėtas Ožkinių keleliu pareidavo

Jonulio ir Gendrutės šešėlis.

- Gudrutis, - man sakydavai tąsyk,

Kai bandžiau su tavim susipažinti.

 

Glamonėdamas pusseserės ranką

Supratau, gyvenimas nesisuka aplink ją.

Nestovi vietoje žolės sklaida ir sraigė,

Kurioje gali kartis skilandžiai.

 

Buvau užmigęs popietės kaitroj,

Norėjau klausti kelio į Vaitakiemį,

Bet išniro kito pasaulio danga ir Seivų

Ežeras užsimerkė geltonų lelijų skruostu.

 

Stovinėdavau prie vartų tos ir anos.

Mėnuliui praverdavau naktis.

Per Velykas, per šventas

Bandžiau apvalias rašyt eiles.

 

Kol jaunas

Norėjau pasenti.

Šokti paskui lenkaites,

Kleviškiui duot į pakaušį...

 

Gaila, kad visa tai,

Kas buvo tąsyk nepasiekiama,

Nebuvo verta,

Kad nusišlapintų šuo.

 

Sigitas Birgelis. Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.