Accessibility Tools

birgelis_septynios_dienosbirgelis_septynios_dienos        „Sigito Birgelio eilėraščių rinkinys „Septynios dienos, septyni metai“ – naujas žingsnis jo kūrybinėje biografijoje. Poetinės brandos ženklas – minties ir jausmo sutelkimas nedideliame teksto plote: eilutėje, frazėje, posme ar tiesiog dviejuose šalia esančiuose gramatiškai nesujungtuose žodžiuose. Todėl Sigito Birgelio eilėraščiai smarkiai trumpėja, nes tai liudija, jog poetas sugeba daug ką pasakyti labai taupiomis priemonėmis. Nesišvaisto plačiais mostais, nesisvaido tuščiais garsiai barškančiais žodžiais. Pagaliau ryškėja, pasakyčiau, birgeliška miniatiūrinė eilėraščio forma, savo reikšmių intensyvumu primenanti Rytų poeziją. Todėl šiuos tekstus reikia labai atidžiai skaityti, nes šioms miniatiūroms dažnai būdingi užtekstiniai žodžių ryšiai, negramatinės jų jungtys. Eilėraščiuose tarsi nesilaikoma skyrybos taisyklių, žodžių dariniai dažnai neatitinka mokyklinės gramatikos reikalavimų. O tai todėl, kad poetas bando prasiskverbti už įprastos kalbos ribų, jos kasdieninių reikšmių. Gramatinį kalbos jungimą čia dažnai pakeičia poetinis. O tai jam neblogai pavyksta.“ (Marcelijus Martinaitis)

 

 

 

***

už semitinių žvakių

žvakidžių, šventraščių, egzogenezių

išdidžių, pompastiškų pasaulių

karališkai išprievartautų moterų

 

blusos lenda į lovą

gyvenimiškos, neesančios

mirtis apjuokina žmogų

paskutinio laiko akimirksniu

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

su pirma sutikta valkata

norėjau keistis amžinybe

šakoto gyvenimo blyksnis

numestas į vargdienio delną

 

ieškojau kito gyvenimo

kitų sąšlavynų, pamazgų, kartėlių

ėjimo į dangų, kitų žemės lopkų

pridengiančių tavo nuogumą

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

iš krūčių, skaičių, kalendorių

ugnies nuolaužų, negyvų knygų

vaikiškų bėgimų į gyvenimą

lygiagrečių kreivių linksniuotėje

 

nėra gretimos tylos

gretimo laiko

savų, svetimų

veltui atidarytų gyvenimų

 

nėra vakarui laiko

atsisėsti, suvirškinti dieną

žodžiams užrašyti likimą

išspausdinti gyvenimą

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

nekaltų nuolaužų lūpose

medžio labirintuose

išmesto laiko sąšlavyne

nepriimami gyvybės buteliai

 

kartus, perkoštas gyvenimas

ištuštėjo laiko inkstai

smegenys pasislėpė

už nepagrįstų užuojautų

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

kiek reikia medienos

popieriaus lapais suvirškintų amžinybių

kiek ryto aušrų, nakties nemigų

pinigų, kad nereikėtų skaityti knygų

 

kišenėje kužda vakaro tyla

gatvės šurmulys pasiveja pabėgusius vienatvėn

nėra nakties prieplaukų

svajonių išmestų nuolaužų

 

ateina gimdyti paskutinių patepimų

klausti apsimetusių poetų:

. kiek reikia išgerti alaus butelių

kad parašytum eilėraštį

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

jau perpildytos svajonės

išleisti traukiniai

pinigai, datos, kalendoriai

 

rūdija baltijoj

pamerktos silkės

griaučiais atgræžtos į krantą

 

ant stalo kupino žmonių

viskio

užtvindinčio viską

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

ar užteks ryžto išeiti iš gyvenimo

verkia susišlapinusi naktis

linguoja nesuprastas gluosnis

prie žemės išėjimo dienų

 

iš interneto

išeina sekmadienio rytas

nakties nualintas

nesigailėk gyvenime gyvenimo

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

Kas ir kas?

 

susideda iš dvidešimt keturių

kūdikio nerimų

dvidešimt keturių ieškojimų

dvidešimt keturių susitikimų

su savimi

 

dvidešimt keturi širdies dūžiai

dvidešimt keturios statinės,

geriančios gyvenimą

dvidešimt keturi nuopuoliai

kekšės širdyje

 

viengungių vienatvės darykloje

dvidešimt keturi

negrąžinami negrįžimai

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

išrikiuotos dienos praeiviai

eina į svečius amžinybėn

kažkas dalina kelialapius

į senatvæ

 

jei nesuspėsi

žemėje tave palaikys negyvu

ir išmes

į šiukšlyną

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

pakyla rytas

kaip liftas

keliantis į dangų

šeštame gyvenime

 

viešbutyje

pro pirštus

bėga

pinigai

 

nuogas

išrikiuotas įsimylėjusių

nekrenta nuo kelio

autobusas

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

neprisirišk

prie visageidžiančio nieko

pasaulyje, kuris

tavæs negirdės

 

iš vienuolyno

pabėgusi vienatvė

gyvenimo mūruose

bijo susapnuoti gyvenimą

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

jei kas sužinotų

kiek šį rytą

parašyta eilėraščių

nustotų skaityti knygas

 

dar pusė stiklinės laiko

amžinybės tėšmuo bijo

užspringti žodžiu, juoko šurmuliu

tylėjimu, nuliu

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

žemėje, kur nėra

tuščių laiko dovanų

karvės mūkimų

karčių, perištų gyvenimų

 

laukiam matmenų

kubinių bandymų

chorų vėluojančių į žodį

žioplių išsigandusių moterystės

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

kambarys laukia audros

kaitra veja moteris į gatvæ

apdegusias krūtis pridengia debesys

lietus nuplauna žvilgsnius

 

tuoj prie ežero išvažiuos tyla

liks ištrauktas iš vaizdajuostės

klyksmas ir greitai, lėtai

bėgantys gyvenimo kardai

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

ryte, prišiukšlintas kritulių

užnuodytas automobilių variklių

šizofreninis dienos ritulys

atrieda kaip eilinis egzaminas

 

be vakarykščių tvarščių

laiko sugadintų ieškojimų

ištraukatų iš nesuskaičiuojamų

neapsivedusių valandų

 

atslenka uniformuotas krabas

durpynų parvežtas ruduo

autobuse suglamžytas guli

negražus lietuvos rytas

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

rytas dešimta valanda

dar pakaks laiko

 

dieną prispausti

prie gerklės

 

užsinuodinti

nepriklausomybės neapykanta

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

praeivių mišios

transliuojamos kiekvieną sekmadienį

nužengusiems į dangų autobusų stotyse

iš ubagės maldaknygės

 

moteris katedros aikštėje

prašo malonės

bet praeiviai žiūri į ją

kaip į paskutinæ girtuoklæ

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

nekantriai pakvimpa tėvo kumelė

laukai pritvinkæ arimų

svyruoja pabučiavimų šakos

nušienautų pievų naujo laiko tąsa

 

mano širdį ištrink, užrakink

pakeisk miesto šurmulio bokštais

tėvo rankų šilumą nuo plūgo nušluostyk

ateik iš tylėjimo, kai nieks neateina

 

tarp laukiamų, nelauktų

galimų, negalimų pabučiavimų

klaidų, girtuoklių svyravimų

negyvo lauko šukuosenų

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

už pabirusių rožančių

pražilæs senmergių laikas

prarastos akimirkos

metais nemylėtos rankos

 

už gyvenimo laiko

duona skanesnė už mėnesieną

laukuose lenkiasi rugiena

klauso kaip plaka širdis

 

baugina koktūs ketureiliai

ant žodžių baisių, iškalbėtų

ant pasenusių nemylėtų

moterų, užnerta amžinybės kilpa

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

pasaulis, kurio nėra

dienos, kurios neateina

šventės, nesulaukiamos

prisilietimai grąžinti atgal

 

auštančio gyvenimo retrospekcijos

čiulbėjimo rytas, nešnekėjimo rytas

savas, svetimas

žioplas meilės pakartojimas

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

ištryškæs iš klaidų

suartėjimų, orgazmų, mėnesinių

gyvybės pabučiavimų

 

artėja

neištikimų moterų seilėmis

mirties lūpomis pateptas gyvenimas

 

reikėjo rėkti, apsirengti nuogai

dar kažkur susirenka

ir išsiskiria pabučiavimai

 

paskutinį kartą

atviras nakties bliovimas

sulaiko tylą

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.

 

 

 

***

ateina iš gimdos

gimsta iš amžinybės

gatvės šurmulio

iš mėnesienos

 

dingsta iš meilės

vakaros tylos

vaikų klyksmo

rašymo eilėraščių

 

Sigitas Birgelis. Septynios dienos, septyneri metai. – Punsko „Aušros” leidykla, 1998.