Accessibility Tools

 

bielskyte_daliabielskyte_dalia

 

 

***

Paukšteli čiulbantis, išburki baltą rytą,

Po žalio vakaro ir raudonos nakties-

Pro langą vėjui ir gegužiui atdarytą,

Paukšteli čiulbantis, išburki baltą rytą,

Žibuoklėm kvepiančiu lietum nulytą

Ir Vaivos dryžą taką man nutiesk –

Paukšteli čiulbantis, išburki baltą rytą

Po žalio vakaro ir raudonos nakties.

 

 

 

***

Vėduoklėje paparčių suspindės

Žiedais balčiausiais nuodėmės vainikas -

Jį ant kasų man seserys uždės.

Vėduoklėje paparčių suspindės

Auksinė ašara užgesusios žvaigždės,

Sukūkčios angelėlis pavainikis –

Vėduoklėje paparčių suspindės

Žiedais balčiausiais nuodėmės vainikas.

 

 

 

***

Pro langus ir kaminus mintys ištrūksta į pievas,

Lyg senos pamišėlės spardo geltonus lapus,

Sukurpia dūdelę, nuo alksnio nulupusios žievę –

Pro langus ir kaminus mintys ištrūksta į pievas –

Pro debesio plyšį žiūrėdamas juokiasi Dievas,

Jo juokas pabyra į žemę lyg šerkšnas trapus...

Pro langus ir kaminus mintys ištrūksta į pievas –

Lyg senos pamišėlės spardo geltonus lapus.

 

 

 

***

Pagirios nuo meilės lyg nuo vyno -

Piktos šmėklos ūbauja patamsy.

Žodžiai vakar saldžiai apsvaigino

Pagirios nuo meilės, lyg nuo vyno -

Ar rytojus išblaivys – kas žino?

Nerimo šuva paširdžiuos amsi -

Pagirios nuo meilės lyg nuo vyno -

Piktos šmėklos ūbauja patamsy.

 

 

 

***

Tekėk už manęs, upių upe,

Už kapinių aukšto kalnelio.

Širdy juodas varnas nutūpęs –

Tekėk už manęs, upių upe,

Kol klūpau ant kranto, kol klūpau

Prie tavo tikėjimo žalio,

Tekėk už manęs, upių upe,

Už kapinių aukšto kalnelio.

 

 

 

***

Graudūs dainų pakraštėliai, raudoni sparneliai

Liūdno voratinklio pirštuose virpa prieš mirtį,

Gijos tarp žodžių- tarp lūpų -tarp daugtaškių veliasi.

Graudūs dainų pakraštėliai, raudoni sparneliai

Sutrupa neišdainuoti ir gelia -ir gelia- ir gelia

Plyštančio liūdno voratinklio virpančią širdį.

Graudūs dainų pakraštėliai, raudoni sparneliai

Liūdno voratinklio pirštuose virpa prieš mirtį.

 

 

 

***

Balkite, balkite, mano mėnulių blakstienos.

Kriskite, kirskite, rasos, aušrelę akių.

Riskitės kūlvirtom skubančios perdegti dienos -

Balkite balkite, mano mėnulių blakstienos:

Žingsnis po žingsnio – pėdom basom į ražienas

Rugio ražu- kraujo parašu vis dar tikiu –

Balkite, balkite mano mėnulių blakstienos.

Kriskite, kirskite, rasos, aušrelę akių.

 

 

 

***

Liūdnos mano dienos atsisėda

Prie atodūsiais nukrauto švenčių stalo.

Valandas kramtydamos iš lėto

Liūdnos mano dienos atsisėda

Į išėjusiems paskirtą vietą-

Žvakė, tuščias indas, stalo galas,-

Liūdnos mano dienos atsisėda

Prie atodūsiais nukrauto švenčių stalo.

 

 

 

***

Ak tu, blezdinga, Dievo paukšteli,

Nusileidęs ant mano širdies!

Viduržiemy – šilta ir žalia!

Ak tu blezdinga, Dievo paukšteli,

Tavo valioj, tiktai tavo valioj

Į pavasarį tiltus nutiest!

Ak tu, blezdinga, Dievo paukšteli,

Nusileidęs ant mano širdies!

 

2009 m.