Accessibility Tools


                            • Štai pakeliu ranką, štai raukšlės pribėga šešėlių.
   Štai žydinčią šaką nulaužiu alyvų.
   Visatos kvepėjimas tąją sekundę apmiršta.
  • Svarsčiau, svarsčiau, kuo atsilyginti Li Po
   už tas gėles gražiai raudonas iš kalnų Rytinių, ir
   pasiūliau mėlyną alyvų kekę; jis sutiko.
  • Kažin kelintaisiais alyvų žydėjimo metais,
   kažin kiek nutolęs nuo kosmoso pakraščio, per
   dvi arba tris pramanytojo laiko sekundes
   nulaužiu štai žydinčią šaką alyvų.
  • Prabėgo pulkelis kurapkų. Jos rudos.
   Jos niekur labai neskubėjo. Aš irgi
   labai neskubėjau, aš į jas net visai
   nežiūrėjau, o stebėjau tuo tarpu
   baltą kaip pienas medžioklinį sakalą iš
   gerai sustyguotų (plieninių?) senovinio,
   tarkim, arabų (arba kinų) poeto eilučių.
  • Girdėjau, kaip ūkčiojo fleita, bet niekaip suprast negalėjau,
   kas klausosi jos: ar tai aš, ar ne aš; nes nebuvo
   ko įsitvert, kad esąs pasijustumei; kad pasijustum
   esąs tas ir tas; kad patirtumei savo buvimą... Aplinkui
   plytėjo, mainydama jokį (nors vietom sušvytintį kartais)
   pavidalą savąjį, jokia tikrovė...
  • Tas paukštis lasiojo ant tako kankorėžių sėklas.
   Jo gurklio plunksnikės gražiai paraudonino dailų vaizdelį.
   Žinojau, kad nieko nėra, kad čia tiktai sąmonė žaidžia
   pati su savim, apsimetus plunksnikėm ir žvilgsniu; bet argi
   iš puikiojo šito žaidimo aš pirmas pabėgti galėjau?
  • Sušlamėjo lapuočiai; tai, žinoma, buvo nulemta
   vakarinės šviesos; o jinai, savo ruožtu, pakluso
   žemės bėgsmui tolyn orbita... Tuštuma nesiliovė: vis audė...
  • Aš šoviau, šoviau, šoviau, ir tos antys,
   aišku, kad krito, krito... Jų plunksnelės raibos
   gražiai nuo skaistraudonio kraujo dažės... Šitaip
   manoji karma apkabino jųjų karmą...
  • Miražai, taškuoti kaip dievo karvytės, iš kosmoso kosmosan
   driekės; bet mudu prie jų prisiartinti vengėm; stovėjom
   toj vietoj, kur baigėsi mūsų drąsumas; žiūrėjom
   apstulbę, kaip zylės kapnojo jų pakraščius; ir, o dangau...
  • Ieškojom, ieškojome kelio: ir fleita, ir aš; nors abudu
   nenutuokėm, kaip jį surasti; bet čiuopėme pirštų galiukais
   abudu: tai fleita, tai aš, tai abudu; taip muzika darės,
   taip kilome iš tuštumos ir vėl nirom į jąją abudu...
  • Drugys atsitrenkė man į krūtinę; betgi
   nusvirduliavo kažin kur toliau srautais rugpjūčio oro;
   sakytum, jam dabar begal rūpėjo susirast Busoną ir sava
   drugių kalba pranešti apie keistą balkšvą
   truputį prakaituotą kliūtį jo kely į niekur...

  • Vabzdys padvejojo sekundę, gal dvi, ir pakilęs nuskrido
   į rytus prieš saulę; ir tiekos aš jį temačiau; nežinau, kas
   jį užnešė čia; bet galėčiau nedrąsiai spėlioti,
   kad šitasai mano gyvenimas jam pasirodė
   dar nepakankamai margas; todėl jis paliko
   nedidelę pilkšvą dėmelę jame; ir pradingo ant amžių.
  • Lyg yriaus valtele maža per vandenis didžius, kurie
   užlinkę buvo ties akiračiu, tačiau kažkaip vis viena tęsės
   tolyn į begalybę... Jie manim nei džiaugėsi, nei stengėsi atstumti,
   aš jiems, sakytum, nebuvau... Tačiau drugys! Plasnojo priekyje
   ir laukdavo manęs, neglausdamas margų sparnų, kai atsilikdavau...
   Keliavome lyg į svečius pas Laozi, o gal iš jojo grįžom...
  • Šviesa tai artėjo, tai tolo, tai aiškiai sustodavo vietoj;
   iš kur ar į kur ji keliavo, paaiškint man nieks negalėjo;
   taip pat negalėjo – ar jautė ji mano buvimą, ar šiaip jau,
   manydama esanti be pašalinių, sau spindulius laidė...
   O aš apie jąją, tuo tarpu, buvau tiek ir tiek prisvajojęs...
  • Jis šūktelėjo, ir nukrito lapas; jis šūktelėjo, ir nukrito kitas:
   sušukęs šimtatūkstantąjį kartą, jis rudenį prisišaukė į girią;
   bet nežinojo, ką su juo daryti: kaip kad anksčiau jau buvo nežinojęs,
   ką veikt su vasara, kurios, tiesa, jisai tarytumei nebuvo šaukęs...
  • Įtaką savąją didino šiaurė; prieš jąją mėgino
   vien tik šermukšniai laikytis; Cvetajevos eilės
   skubinos jiems į pagalbą: рябина, рябина... Bet veikiai
   lapkritis baigės; ką gruodis darys, nieks atspėt negalėjo.
  • Debesys čiuožė dangum: tuo neturėjom stebėtis:
   buvo juk spalio pradžia: mūsuose – priešžiemio metas:
   nieko pakeisti dabar nebegalėjom nė vienas...
  • Sakai, matys iš Paukščių Tako? Nemanau, kad įžiūrėtų,
   jog silpstančios surfinijos šešėlis – šviesiai pilkas...   ŠA, 2007 11 17