Accessibility Tools


Aš saulę pamačiau. Ji vilko savo naštą
nuo vieno pakraščio nurudusio dirvono iki kito.
Jausmų visai nebuvo.
...vasara bailiai stebėjo nokstantį obuolį; mudu
bailiąją vasarą gailiai stebėjom ir laukėm...           Vytautui Šeriui

Jau keičiasi metų laikai...
Jau vasara tirpsta, jau darosi cukrus rudens...
Saldumo, saldumo!Šiaip viskas ramu: nė nekrusteli sniegas baltasis,
nemirkteli gatvės žibintų šviesa tolygioji...
Tik blaškosi, blaškosi, blaškosi vėjyje vėliava...Kodėl tad neturėčiau nusilenkt alyvoms,
iš kažin kur iš kažin kur atnešusioms tą melsvą šviesą
pašviesti man šį ketvirtadienį, Budos gimimo dieną...Alyvos kvepėjo trumpai, ir jų kvapo tebūtų pakakę
vienam trumpučiukam eilėraščiui...           Rolandui Rastauskui


Gegužio mėnesio gegutės prišaukia žiedus ir
atšaukia žiedus. Ar jos tos pačios, ar kas metai kitos? Kaip
manai, gegučių meistre džiovininke Shiki?

 O ta gėlė, kuri geltoną veidą
pavasario žolėj paslėpt mėgino,
dabar jinai ir vėl, dabar ir vėl ji...Degiau kaip vakaro oranžinio dangus...
Ir būtų jau sudegusi visa mana gyvybė, bet melsva
banga nelyg iš gailesčio, nelyg...Jos kalba apie rudenį, tačiau kuris
iš rudenų jų turimas galvoj: ar tas Radausko,
kai pasaulis miršta silpnas ir gražus,
ar tas, kai vėjas punishes my hair, kaip sako...Lapai nekrito lig lapkričio. Gal ir nebūtų
kritę šiais metais visai; ir sveiki pasitikę pavasarį; betgi
šviesos geltonosios Vėlinių...Lapai nukrito. Tačiau
pasaulis netapo aiškesnis nei tiems,
kur stebėjo jų krismą, nei tiems, kur nematė. Tiktai...


ŠA, 2005 11 19