tekstai.lt

tekstai » tekstai » Andriušis Pulgis

Andriušis Pulgis (5)

pulgis_andriusis_0
pulgis_andriusis_0
Pulgis Andriušis (tikr. Fulgencijus Andrusevičius, 1907-1970) – prozininkas, vertėjas, žurnalistas, poliglotas, mokėjęs per 10 kalbų. 1926 – 32 metais Kauno universitete studijavo gamtos mokslus, anglistiką ir teatrologiją. Bendradarbiaudamas įvairiose redakcijose Kaune ir Klaipėdoje (1934-39), paskelbė keletą tūkstančių (!) publicistikos straipsnių, feljetonų, literatūros ir teatro recenzijų, kelionių reportažų, gamtos populiarinimo aprašymų. Išvertė keliolika apysakų ir romanų, tarp jų ir didelės kultūrinės vertės vertimas – M.de Cervanteso Don Kichotas (1942). Iš Lietuvos pasitraukė 1944 m. Iš pradžių gyveno Vokietijoje (Tiubingene), o nuo 1949 – Australijoje. Sidnėjuje atlikęs dviejų metų darbo prievolę (darbavosi geležinkelio vagonų valytoju), apsistojo Adelaidėje, kur dirbo troleibusų konduktoriumi ir raštininko padėjėju telegrafe. Didžiausios literatūrinės vertės kūriniai – apsakymų knyga Anoj pusėj ežero (1947), apysakos Sudiev, kvietkeli! (1951) bei Rojaus vartai (1960). Kaip rašo Algis Samulionis, „šiuose lyrinės intonacijos kūriniuose iki smulkiausių detalių tikroviškai atkuriama prieškario aukštaičių kaimo gamta ir su ja glaudžiai susijusio žmogaus buitis, autentiškas jo dvasinis pasaulis. /.../ Pasakojimui būdingas tapybiškumas, detalių vaizdingumas, peizažų gausa ir svarba, itin spalvinga aukštaitiška leksika, ritmiška frazė“. Taip pat parašė humoristinį romaną Tipelis (1954, kuriame taiklia feljetoniška fraze pašiepiami prieškario Kauno pusinteligenčiai; apysakaitę vaikams Vabalų vestuvės (1948), pasakojimų rinkinį Purienos po vandeniu (1963) ir kt.

Apie Pulgį Andriušį ir jo tekstus

Gytis Rimonis. Pulgis Andriušis – primirštas literatūros marginalas (2009)
Eugenija Valienė. Pulgio Andriušio novelių knygos „Anoj pusėj ežero” teminis polius (2008)
Eugenija Valienė. Pulgio Andriušio novelių knygos „Anoj pusėj ežero” stilistiniai štrichai (2008)
Danutė Labanauskienė. Iš Pulgio Andriušio archyvo (2007)
Lidija Šimkutė. Tik mieguose pasivaidena Kazio Gojus... (apie Pulgį Andriušį, 2007)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Pulgis Andriušis (1996)
Andrius Sietynas. Pulgiui Andriušiui – 60 metų (1967)
Pranas Naujokaitis. Pulgio Andriušio „Rojaus vartai” (1961)
Leonas Miškinas. Pulgio Andriušio lyrinės apysakos (1948)

Pulgio Andriušio tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved