Accessibility Tools

cemolonskas_jauniuscemolonskas_jaunius       Poetas Jaunius Čemolonskas gimė 1965 m. Kėdainių rajone. Vidurinę mokyklą baigė Kulautuvoje, gyvendamas Kaune dirbo M.K.Čiurlionio dailės muziejuje, dramos teatre, Menininkų namuose. Pirmieji eilėraščiai respublikinėje spaudoje pasirodė 1988 metais, 1997 – aisiais išėjo poeto eilėraščių rinkinys “septyni mėnesiai devyni”.

 

       Apie save Jaunius Čemolonskas kalbėti nenori. Kita vertus, ar visada reikia žinoti apie poetą, kad galėtum suprasti jo kūrybą – jo sielos kalbą? Moderniuose poeto eilėraščiuose veriasi intensyvūs ir skausmingi išgyvenimai, ieškojimai, dramatiška vidinė patirtis. Čia daug tuštumos ir nevilties, mirties ir tamsos. Skyrybos ženklų nebuvimas kiekvienam skaitytojui poeto kūrybą leidžia interpretuoti laisvai – pagal literatūrinį išprusimą, pagal tai, ką jauti, kuo gyveni…

 

 

 

       ***

       labas vakaras besišypsanti mano

       po įklimpusiom moly rudam agavom

       neprisimenu kas tave susapnavo

       labas vakaras viso gero

       tiems kurie ne taip į tave pažiūrėjo

       ant mėnuly įkaitusio šalto smėlio

       viso gero besišypsanti mano

       labas vakaras žiede agavos

 

 

 

       ***

       orfėjas tamsiam kambary

       durnių durnius kaip pragare

       narcizas šypsosi savo liūdesiui

       virtuvės lange

       užpūskit tą juodą arbatą

       jokių sąsajų sesile

       tegul šunys vandenį laka

       tegul lyja

 

 

 

       ***

       paskambinsiu parašysiu

       ryškiai ryškiai

       sukristalėjęs skystis

       bažnyčioj zapyškis

       nerėpa klevinė

       panelė tamara

       geria degtinę

       kad suktųsi žemė

 

 

 

       ***

       juodas it judo rožė

       aitrus kaip aronija

       luošas masonas ložėje

       aguonų agonija

       pamelžk savo karvę

       palakink katiną

       dievas neserga

       atlantida nematoma

 

 

 

       ***

       kas mėnulį ridens vakare

       oranžinį skaisčiai geltoną

       baramas priverktuose baruose

       pergamentų krematoriumuose

       stiklų purvinų plovėjas

       atėjūnas mėlynu mėlynu

       pasipuošęs iki pat sielos

       plaukus erškėtrožės žiedu

 

 

       „Bendruva“, Kulautuvos bendruomenės centro informacinis leidinys Nr. 11, Kulautuva, 2003 01 28