Šimonis, Darius. Rykštė: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2001.

     1. Pirmiausia paimk ir susirask visas gramatikas, lingvistikas, fonetikas ir sintakses, kokias tik surasi savo namuose. Pradėk nuo jų pirmųjų puslapių. Pradėk iš pačių pačių pašaknų. Sulankstyk kokį tūkstantį titanikų, migų, snaigių, sombrerų, dulsinėjų, gonorėjų, burokėlių ir spiričiuėlių. Paleisk juos visus vėjais į platų bežodį pasaulį.

     2. Paimk seną bedantę filologę ir likusiais puslapiais tvirtai užkimšk jai burną. Paimk ją. Pasiklausyk tylos.

     3. Imk ir pabandyk toj tobuloj tyloj vienu metu galvoti, sukergti savo mintyse violetinius suketvirčiuotus broilerius, antrąjį Boilio-Marioto dėsnį ir netaisyklingą savo sielos boilerį.

     4. Tada paimk ir susigraudink – prisimink gražią gražią Kukučio mirtį ir tuščią tuščią panos Vavrinkos mėgintuvėlį.

     5. Paimk ir pamėgink surinkti savo ašaras. Preparuok jas kruvinu skalpeliu iki mažiausių molekulių. Šalia laikyk užaštrintą kiauliasmeigį peilį – jis pravers trogloditiniams žodžiams išromyt.

     6. Paimk, peiliu nudrožk ploną žilvičio šakelę, pasidirbink iš jos rykštę ir tol plakis iki devintųjų kraujų, kol visi tau žinomi vardai patys išdulkės iš pelenuotos tavo galvos pavardinės.

     7. Paimk, nubrauk atminties dulkes ir pelenus nuo geležine logika blizgančių Ludwig’o Josef’o Johann’o kopėčių. Paskui kopėčias tuoj pat numesk į šoną.

     8. Paimk šalia gulinčią knygą ir apversk ją ant pilvo. Gerai įsižiūrėk į nugaroj ištatuiruotą ženklą. Šis Morzės-Mozės-Morės šifro raktas atvers tau kelią per noratikoną, temurą ir gematriją.

     9. Tada paimk ir atskleisk pirmąjį knygos puslapį. Paprasčiausiai jam nusišypsok. Viskas! Galima pradėti!

     10. Imk, imk, imk! Vartyk, vartyk! Skaityk! Paskui su ta pačia kvailoka šypsena veide, įbedęs sprogstančius nuo įtampos veizolus, surik: “Ho dži!” Tada užsiliepsnos berilas, lavonai sulaikys kvėpavimą ir galų gale tu būsi įveltas į bendrąją laiko spiralę.

     2001