Accessibility Tools

Jonas Strielkūnas LYRIKAJonas Strielkūnas LYRIKA       Jonas Strielkūnas. Lyrika I, II t.: rinktinė. – V.: Rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

 

Kadaise, vos atsidarius sienoms, važiavome į Austriją pristatyti lietuvių poezijos. Ir keisčiausias delegacijos narys man buvo Jonas Strielkūnas. Kuklus, "neužsieninis" žmogelis, kurio poezijos didybė man atrodė neišverčiama ir suprantama tik lietuviams. Bet austrams patiko. Irgi nesuprantu kodėl.

 

Turbūt J.Strielkūnas turi kažkokią aurą, kurią jautresnis pastebės. Turbūt. Nejaugi tie austrai taip alpo vien dėl egzotikos. Man J.Strielkūnas iš tiesų egzotiška asmenybė. Žmogus, kuriam žinant jo ekstremalų jautrumą, trapumą, kuklumą ir nesugebėjimą prisitaikyti, regis, nebuvo jokios galimybės išgyventi šiame pasaulyje. O jis išgyveno, nepakeitė savo įpročių ar įvaizdžio ir parašė vienas įspūdingiausių lietuvių poezijos knygų, kuriose irgi beveik nieko nekeitė.

  

Dabar šios knygos išėjo sudėtos į du storus tomus. Ar nebus čia J.Strielkūno per daug? Juk jis iš esmės rašė vieną nesibaigiantį savo eilėraštį, kurio modelis, stilius, poetika ir t. t. beveik nesikeitė. Na ir kas? Geras tas modelis, nes J.Strielkūnas net abiem kibirais jį semdamas taip išsemti ir nesugebėjo. Taip, yra tekstų, kuriuose tie kibirai barkšteli į dugną, net labai sausai suskamba. Tačiau negi pyksi dėl to ant Jono? Negi tas Jonas yra koks nors estetas gurmanas, kuriam kiekviena sekluma yra mirties nuosprendis?

 

Ne, J.Strielkūnas yra pati lietuvių poezijos siela, jos širdis. Širdis juk iš esmės plaka labai vienodai, nuobodžiai, neatsinaujindama, tačiau joje telpa visa žmogaus gyvybė.

 

Ir Jono tekstai stebėtinai gyvi, dažniausiai lyg neknyginiai, lyg kokioj mugėje susakyti. Ir susakyti, sudėlioti taip vaizdžiai, išradingai ir, pasakytume, rišliai, kad tikrai apsimokėtų eiti į tą mugę Jono tekstų paklausyti. O čia ir eiti nereikia. Štai jie visi. Rinktinės tam tikra prasme yra bedugniai maišai. Tačiau šiuo atveju tai tik į naudą. Nes šiuose dviejuose bedugniuose maišuose rasime bedugnę sielą ir bedugnį talentą.

 
Vilniaus diena
2009-03-30