Kepurę nuimu prieš minią.
Minioje pats einu.
Tiktai su tais,
kurių kovoj delnai sutino,
menkysta jaučias milžinu.

Ir ta daina, kur atbalsį sau rado
miljoninės minios širdy,
nuves minias į barikadas,
perkūnija kalėjimus ardys.

Todėl einu minioje
lygus, laisvas,
kad daina manoji
būtų miniai gaisras.

O jei nuo kulkų —
ar minia sumintų —
žūti kartais tektų,
žinau,
kad būčiau minioje žibintas,
ir dainos mano —
minios širdyje —
galingą rastų taktą.

_________________
Kalba autentiška
Trečias frontas Nr. 2. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. balandis