Išbalęs buvo rytas. Kaip paprastai – šešiomis – atsikėlėm.
Bet mum pasakė: šią naktį Kristus gimęs.
Tačiau už kryžių lango – girdėjome – įšėlęs
Dantis kaleno vėjas juodos audros siautime.

Taip pat duris uždarė. Taip pat skambėjo raktai.
Ir diena buvo liūdna. Širdis gėlos pritvinus.
Ir mes nepatikėjom, kad gimė šitą naktį
Tasai, kurs Kristumi vadinas!

_________________
Kalba autentiška
Trečias frontas Nr. 1. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. sausis