Broliai! Rašytojų Aktyvistų kolektyvas – ne biurokratinė įstaiga „Trečias Frontas“ – ne vien mūsų, bet ir jūsų gazieta.

       Jaunieji! Mes netikim oficialiais literatūros autoritetais. Mes pasitikim tik jum. Jei jum įkyrėjo trafaretai ir šablonai, jei nepakenčiat sustingimo ir mirties, jei mylit kovą ir gyvenimo progresą – su mum kartu! Siųskit raštų, pageidavimų, nuomonių apie gazietos turinį ir jos sutvarkymą. Mes palaikysim su visais glaudžiausius santykius ir atsakysim į laiškus. Mes nelaikom savęs išrinktaisiais – visiem atviros durys statyti literatūrą. „Trečias Frontas“ – visų jaunųjų ir gyvųjų reikalas.

       Mūsų kelias –
       gyvyn
       gilyn
       platyn!

       Jaunieji
                  Literatūros Broliai,
                                              aktyvyn!

 

       Redakcija ir adm. Kaunas, Prūsų g. 8, b. 3,
       „Trečiam Frontui“.

       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 1. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. sausis