I

Baltų sniegų Italijoj,
Baltų beržų litanijoj —
Balta žiema!

Sniegas krinta žemai.
Liepų — sidabriškos talijos.
Mano meilė — batalija.
Sniegas — gerai.

Ak, ak, ak — akacija
Žydi sniegas gaurais.
Meilė yra didelė akcija.
Meilė — gerai.

Sniege varnos tupi.
Tupi, tikrai,
Vėjas klausia bubi
Meilė — gerai?
Vėjas — gerai?
Sniegas — gerai?
Varnos — gerai?

Ak!
Ir vėl,
Ir vėl
Ir vėl — ei!
Pasimelsti vėlei
Melsvų akių Italijoj,
Baltų dantų litanijoj,
Baltam sniege žemai
Meilė — gerai.

Baltų sniegų Italijoj,
Baltų beržų litanijoj —
Sniegas krinta žemai.
Sniegas — gerai.

II

Beržas atrodo blogai.
Beržui bloga akyse.
O kaip su akacija
Kas
Apie akaciją
Man pasakys?!

Pro baltų beržų liniją
Su melsvom vakaro idilijom
Sustojau vienas palei upę...

Kas?

Taip!

Kitą syk čia buvo bubi.
Kaip dabar baltas sniegas buvo.
Juodos varnos sniege buvo.
Buvo sniege bubi
Bubi sniege buvo gerai
Sniegas buvo gerai.

Taigi.
O dabar?
Dabar taip, —
Jei meilė yra juoda reakcija
Ar baltas sniegas gerai?
Baltas sniegas — gerai?
Balti žolynai — gerai?
Balti žolynėliai — gerai?
Ne!
Jei meilė yra juoda reakcija,
Jei meilė blogai, —
Viskas blogai.

Taigi
Beržas — blogai.
Vėjas — blogai.
Sniegas — blogai
Varnos blogai.

III

Dangus graži stilistika.
Tu kaip manai Alisa —
Apie žiemą, apie sniegą,
Apie patį futurizmą?
Pamįslikim.

Vadinas,
Vėl sniegais,
Vieni patys,
Du
Kur nors nubrisime —
Sniegas skamba gerai.

Žengia poetas
Ir damė.
Sniege palieka metras
Sniegui linksma, tam.

— Ar dar toli
Ta pakirpta akacija? —

Sniegas skamba gerai,
Skamba varnos akcentas.
Varnos kalba gerai.
Aš varniškai moku gerai.

Tai viskas yra metaforos.
Taip sau nieko figūros.
Mano širdies geografija
Visgi daug meilės turi...

Sniegas skamba gerai.
Sniego šakų klavišiai.
Daužo manai pečius,
Daužo Alisai —
Sniegas skamba gerai.

Išpudruota žiema,
Su baltu pariku
Kažkur skambina sniegą
Mocartas.
Taigi iš karto
Sniegas skamba gerai...

Taipgi
Geras žiemos plakatas.
Gera žiema plakate.
Per baltą sniegą
Perbėgo juodas katinas.
Pas damę buduare
Ant paduškėlės buvo
Išsiūtas juodas katinas...

Dangus — graži stilistika.
— Ar dar brisime?
Sniegas skamba gerai.
Vėjas švilpia gerai.
Vėl varnos kalba gerai.
Aš varniškai moku labai gerai.

_________________
Kalba autentiška
Keturi vėjai Nr. 4. – Kaunas, 1928 m. vasaris